Categories: Farské oznamy
      Date: Jul 18, 2022
     Title: 16. nedeľa v cezročnom období- 17. 07. 2022
Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Dnes na tretiu nedeľu 17. 7. môžete pri všetkých svätých omšiach odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala. Úprimné Pán Boh zaplať!

 Túto nedeľu 17. 7. popoludní vykonáme pastoračnú návštevu v domove dôchodcov Jeseň života na Družstevníckej ulici.

 V utorok 19. 7. bude po ranej svätej omši modlitbové stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého. Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan