Categories: Farské oznamy
      Date: Apr 30, 2021
     Title: 5. veľkonočná nedeľa - 02. 05. 2021
Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk


Od 1. mája sa pred večernými svätými omšami modlíme spievané Loretánske litánie. Môžeme v nich spoločne prosiť za odvrátenie pandémie, uzdravenie chorých, spásu umierajúcich a za všetkých, ktorí im aj nám obetavo slúžia.

V nedeľu 2. mája poobede od 15.00 do 16.15 bude pobožnosť na prvú nedeľu a výmena ružencových tajomstiev.

Prosíme vás, aby ste zachovali všetky hygienické predpisy a v kostole zaujali iba vyznačené miesta, ktoré zodpovedajú povolenému počtu osôb.
Preto sme pridali niekoľko svätých omší, aby mali viacerí možnosť byť na svätej omši. Cez týždeň budú tri sväté omše: ráno 6.45, večer o 16.30 a o 18.00. V pondelok, stredu a piatok o 16.30 po maďarsky, v utorok, štvrtok a sobotu po slovensky.

V nedeľu bude viacej svätých omší: vo farskom kostole o 7.30, 8.45 po maďarsky, 10.00 a o 11.15. Večer o 16.30 a 18.00.

V kostole sv. Jozefa budú nedeľné sväté omše o 7.30, 10.00 a 11.15.

V stredu o 16.30 pokračujeme v katechéze prvoprijímajúcich detí pri zachovaní všetkých predpísaných hygienických opatrení. Prosíme rodičov, aby deti priviedli priamo na katechézu a o 17.30 ich postupne odvádzali a aby pritom dbali o bezpečný odstup medzi sebou a snažili sa zamedziť vytváraniu skupín.

V piatok pokračuje katechéza birmovancov z deviateho ročníka ZŠ o 16.30 v kostole sv. Jozefa. Prosíme o dodržanie všetkých hygienických predpisov.

K prvému piatku sa bude spovedať od stredy 5. 5. do piatku 7. 5. v čase od 16.00 do 18.00.
Chorých doma budeme spovedať na požiadanie pri zachovaní hygyienických opatrení.

Nácvik a spoveď prvoprijímajúcich zo ZŠ na Školskej ul. bude vo farskom kostole sv. Michala od 10.00 v sobotu 8. mája. Prvé sväté prijímanie v nedeľu 9. mája o 11.15, kde budú môcť byť iba prvoprijímajúce deti a ich rodičia. Preto prosíme ostatných, aby prišli na nedeľnú svätú omšu v inom čase.

V sobotu 8. mája poobede o 16.30 bude v kostole sv. Jozefa stretnutie prvoprijímajúcich detí z 3. a 4. ročníka zo ZŠ na ul. sv. Michala spolu so svojimi rodičmi.

Ďakujeme za milodary na kňazský seminár v sume 643,-€, ktoré sme už odoslali.Ján Bednár, farár, dekan