Categories: Farské oznamy
      Date: Apr 23, 2021
     Title: 4. veľkonočná nedeľa - 25. 04. 2021
Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes slávime 4. Veľkonočnú nedeľu 25. 04., ktorá je Nedeľou Dobrého pastiera. Modlíme sa za kňazov a nové duchovné povolania. Zároveň bude aj zbierka na kňazský seminár.

Bohu vďaka, opäť je umožnená veriacim účasť na svätej omši pri zachovaní všetkých hygienických predpisov a zatiaľ iba v obmedzenom počte. Prosíme vás, aby ste v kostole zaujali iba vyznačené miesta, ktoré zodpovedajú povolenému počtu osôb.

Preto sme pridali niekoľko svätých omší, aby mali viacerí možnosť byť na svätej omši. Cez týždeň budú tri sväté omše: ráno 6.45, večer o 16.30 a o 18.00. V pondelok, stredu a piatok o 16.30 po maďarsky, v utorok, štvrtok a sobotu po slovensky.

V nedeľu bude viacej svätých omší: vo farskom kostole o 7.30, 8.45 po maďarsky, 10.00 a 11.15. Večer o 16.30 a 18.00.

V kostole sv. Jozefa budú nedeľné sväté omše o 7.30, 10.00 a 11.15.

V stredu 28. 04. 2021 budeme o 16.30 pokračovať katechézu prvoprijímajúcich detí pri zachovaní všetkých predpísaných hygienických opatrení. Prosíme rodičov, aby deti priviedli priamo na katechézu a o 17.30 ich postupne odvádzali a aby pritom dbali o bezpečný odstup medzi sebou a snažili sa zamedziť vytváraniu skupín.

V piatok 30. 04. 2021 pokračuje katechéza birmovancov z deviateho ročníka ZŠ o 16.30 v kostole sv. Jozefa. Prosíme o dodržanie všetkých hygienických predpisov.

Od 1. mája sa pred večernými svätými omšami modlíme spievané Loretánske litánie. Môžeme v nich spoločne prosiť za odvrátenie pandémie, uzdravenie chorých, spásu umierajúcich a za všetkých, ktorí im aj nám obetavo slúžia.

Ďakujeme všetkým za každú duchovnú a materiálnu pomoc, ktorú ste poslali cez náš bankový účet Farnosť Levice SK18 0900 0000 0000 286 11 284, alebo ste priamo vložili svoj milodar do pokladničky v predsieni kostola.Ján Bednár, farár, dekan