Categories: Farské oznamy
      Date: Jan 11, 2019
     Title: Tretia nedeľa po narodení Pána, Krst Krista Pána - 13. 01. 2019
Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 
 Dnes 13. 1. slávime Krst Krista Pána. Touto nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok „C".

 Popoludní 13. 1. vás pozývame do Večeradla modlitby s Pannou Máriou o 16.30 do farského kostola sv. Michala.

 Budúcu tretiu nedeľu v mesiaci 20. 1. sa koná zbierka na opravu fasády farského kostola sv. Michala. Vopred ďakujeme za každý váš milodar.

 Spolok sv. Vincenta ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí sa zapojili do vianočného projektu Daruj radosť. Zásluhou bohatej štedrosti veriacich v Leviciach v kostoloch sv. Michala a Ducha Svätého bol projekt podporený a vyzbieralo sa:

* 693 kg trvanlivých potravín, k tomu ešte väčší počet sladkostí, korenín, vajec,zaváranín a iné......
* projekt bol podporený 1.995,- €
* stravnými lístkami v hodnote 420 €
* bolo obdarených 99 rodín a jednotlivcov.

 Od 18. do 25. 1. bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 Na Rádiu Lumen ste mali možnosť počuť o Štafetovej adorácie rodín za rodiny. V kostole Ducha Svätého sa môžete zapojiť na budúcu sobotu 19. 1. do tejto adorácie od 11.30, ktorá potrvá do večernej svätej omše o 19.00. Povzbudzujeme najmä rodiny, aby sa pridali k tejto šľachetnej obete v záujme podpory tradičnej rodiny, ktorá je v súčasnosti najviac ohrozená.


Mons. Ján Bednár, dekan