Hlavná stránka

Apr 17, 2021

3. veľkonočná nedeľa - 18. 04. 2021


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka
Od pondelka 19. 04. 2021 je opäť umožnená veriacim účasť na svätej omši pri zachovaní všetkých hygienických predpisov a v obmedzenom počte.

Cez týždeň budú tri sväté omše: ráno 6.45, večer o 16.30 a o 18.00. V pondelok, stredu a piatok o 16.30 po maďarsky, v utorok štvrtok a sobotu po slovensky.

V nedeľu bude viacej svätých omší: vo farskom kostole o 7.30, 8.45 po maďarsky, 10.00 a 11.15. Večer o 16.30 a 18.00.

V kostole sv. Jozefa budú nasledujúcu nedeľu 25. 04. sväté omše o 7.30, 10.00 a 11.15.

V stredu 21. 04. 2021 začneme o 16.30 v kostole sv. Jozefa katechézu prvoprijímajúcich detí pri zachovaní všetkých predpísaných hygienických opatrení. Prosíme rodičov, aby deti priviedli priamo do kostola a po katechéze o 17.30 ich odviedli.

V piatok 23. 04. 2021 znovu začína katechéza birmovancov z deviateho ročníka ZŠ o 16.30 v kostole sv. Jozefa. Prosíme o dodržanie všetkých hygienických predpisov.

Na budúcu 4. Veľkonočnú nedeľu 25. 04., ktorá je Nedeľou Dobrého pastiera, bude zbierka na kňazský seminár.

Zotrvajme v modlitbe za odstránenie pandémie, za chorých, umierajúcich a za všetkých, ktorí nesú za nás zodpovednosť a namáhajú sa pre naše dobro.

Ďakujeme všetkým za každú duchovnú a materiálnu pomoc, ktorú ste poslali cez náš bankový účet Farnosť Levice SK18 0900 0000 0000 286 11 284, alebo ste priamo vložili svoj milodar do pokladničky v predsieni kostola.


Ján Bednár, farár, dekan