Hlavná stránka

Mar 22, 2021

Informácie


Sviatosti
Kategória: Novinky
Publikované: gitka

Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii na Slovensku je pravdepodobné, že žiaľ, slávenie svätých omší za účasti veriacich do Veľkej noci nebude obnovené. Preto vás prosíme, ktorí by ste sa radi vyspovedali pred Veľkou nocou a hneď prijali Eucharistiu, nahláste sa telefonicky našim trom kňazom. Mons. Ján Bednár, dekan - 0903 272 814; kaplán Mgr. Patrik Špánik - 0907 142 562; dp. Mgr. Viliam Vlčko - 0902 422 353;

Ďakujeme všetkým za každú duchovnú a materiálnu pomoc, ktorú ste poslali cez náš bankový účet Farnosť Levice SK18 0900 0000 0000 286 11 284, alebo ste priamo vložili svoj milodar do pokladničky v predsieni kostola.
Prajeme všetkým v rámci svojich možností dobre sa pripraviť cez túto pôstnu dobu na hlboké a radostné prežitie Veľkej noci, aby sme mohli prijať ovocie Vzkriesenia.

Ján Bednár, farár, dekan