Hlavná stránka

Nov 19, 2020

34. nedeľa v cezročnom období - 22. 11. 2020


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka

Slávime nedeľu Krista Kráľa, ktorá je poslednou v liturgickom roku „A". Vo všetkých farských kostoloch sa dnes pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Vďaka Bohu, znova môžeme sláviť sväté omše za účasti veriacich v obmedzenom režime, a to s 50% obsadenosťou kostola a so šachovnicovým sedením. Teda, do nášho farského kostola môže prísť naraz cca 100 osôb. Rozpis svätých omší máte v Bohoslužobnom poriadku na našej webovej stránke www.faralevice.sk. na ľavej lište a na nástenke vo farskom kostole.

Sväté omše od pondelka 16. 11. sa znova slávia ako zvyčajne vo farskom kostole svätého Michala. Časy svätých omší cez týždeň: vždy 6.45, 16.30 a o 18.00, a to o 16.30 v pondelok, stredu a v piatok po maďarsky, v utorok, štvrtok a v sobotu po slovensky. V nedeľu vo farskom kostole o 7.30 pre seniorov, 8.45 po maďarsky, 10.00 pre deti a ich rodičov, 11.15, poobede o 16.30 a o 18.00.
V kostole sv. Jozefa už len túto nedeľu o 10.00 pre deti a ich rodičov. Od prvej adventnej nedele 29. 11. sa budú cez celé zimné obdobie sláviť všetky sväté omše len vo farskom kostole sv. Michala.

Prosíme, zachovávajte všetky odporúčané hygienické predpisy, rúško, odstup a dezinfekcie rúk.

Katechézy prvoprijímajúcich z 3. ročníka a birmovancov 9. ročníka ZŠ začnú až keď deti nastúpia do škôl.

Milodary na opravu lavíc vo farskom kostole sv. Michala môžete odovzdať dnešnú nedeľu 22. 11. pri všetkých svätých omšiach.
Alebo, kto by chcel, môže nám akýkoľvek milodar poslať na náš farský účet: Rímskokat. cirkev, farnosť Levice, SK18 0900 0000 0000 286 11 284; Vopred vyslovujeme každému darcovi úprimné Pán Boh zaplať. Zároveň chceme zo srdca poďakovať všetkým darcom, ktorí prispeli v týchto ťažkých časoch akoukoľvek sumou, či už priamo v predsieni kostola do pokladničky, alebo priamo na náš farský účet.

Prvou adventnou nedeľou 29. 11. začína nový liturgický rok „B". V celej našej Cirkvi sa tradične koná zbierka na Katolícku charitu, určená na pomoc najchudobnejším. V ich mene vám úprimne ďakujeme za každý milodar.


Ján Bednár, farár, dekan