Hlavná stránka

Nov 16, 2020

OZNAM PRE VERIACICH


OD 16. NOVEMBRA SLÁVENIE SV. OMŠÍ ZA ÚČASTI VERIACICH
Kategória: Novinky
Publikované: gitka

Kľúčová informácia sa týka uvoľňovacieho pravidla, na základe ktorého je povolená účasť na bohoslužbách do max. polovice existujúcej kapacity kostola - miest na sedenie. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.
Bohoslužby možno teda vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že: je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené - šachovnicové sedenie, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, t.j. v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Kriedou na laviciach aj pred stoličkami máte označené miesta na sedenie. Prosíme, aby ste to dodržiavali a nezotierali tieto označenia. Zároveň upozorňujeme, aby ste nestáli pri sväteničkách, ani pri dverách, alebo v predsieni kostola. Každý musí sedieť vo vnútri kostola. Ďakujeme za vaše pochopenia a dodržiavanie týchto zásad.
Upozorňujeme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania a teda nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

✋ Zároveň stále platia všetky hygienické opatrenia: R O R - povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou; rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti.
Prosíme, aby seniori, chronicky chorí a rizikové skupiny zvážili návštevy bohoslužieb, prípadne sa odporúča pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. U nás je to nedeľná svätá omša v nedeľu ráno o 7.30. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.