Hlavná stránka

Mar 6, 2020

2. nedeľa v pôstnom období - 08. 03. 2020


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka
 Dnešnú nedeľu 8. 3. popoludní o 15.00 bude pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii.

 Večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia vo farskom kostole sv. Michala začne o 16.30.

 Jarná zbierka na charitu na 1. pôstnu nedeľu bola 937,-€. Zbierka je už odoslaná. Nech vás Pán požehná za tento skutok telesného milosrdenstva, ktoré nám káže hladných nasýtiť.

 V štvrtok 12. 3. bude z príležitosti mesačnej rekolekcie kňazov nášho dekanátu koncelebrovaná svätá omša o 9.30 vo farskom kostole Obrátenia svätého Pavla v Novej Dedine.

 Príprava pre snúbencov bude aj v mesiaci marec vždy v piatok o 19.00 v priestoroch farského úradu.

 Opakujeme oznam: Spolok sv. Vincenta prosí o darovanie 2% z daní za rok 2019, ktoré budú použité pre potreby núdznych. Tlačivá sú vzadu na stolíku. Ďakujeme! Členky Spolku sv. Vincenta.

 Obráťme sa k Pánovi, ktorý vládne nad všetkým, pre zastavenie šírenia Coronavírusu na našom Slovensku a vo svete. Aj v minulosti sa veriaci ľud obracal o pomoc k Bohu pri morovej nákaze a rôznych epidémiách. Preto sme sa rozhodli prosiť o pomoc zhora modlitbou ruženca k Božiemu milosrdenstvu vždy 10 minút pred večernou svätou omšou v utorok, štvrtok a v sobotu. Okrem toho pridáme tento úmysel do každej pobožnosti a do spoločnej modlitby veriacich pri každej svätej omši.


Mons. Ján Bednár, dekan