Hlavná stránka

Feb 27, 2020

1. nedeľa v pôstnom období - 01. 03. 2020


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka
 Dnešnú nedeľu 1. 3. popoludní o 15.00 bude pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii. Poklona Najsvätejšej Oltárnej sviatosti vo farskom kostole sv. Michala začne až od 16.00.

 Pobožnosť Krížovej cesty sa počas pôstneho obdobia modlievame vždy v stredu a piatok v kostole o 16.00 po maďarsky a o 17.30 po slovensky. A každú nedeľu od 01.03. do 05.04. o 15.00 na našej Kalvárii spolu obidve farnosti v Leviciach za každého počasia.

 Dnes 01. 03. na 1. pôstnu nedeľu sa uskutoční jarná zbierka na charitu. Už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vašu obetavosť v prospech chudobných.

 Pre tých, ktorí by chceli obetovať v rámci pôstu aj viac, dávame do pozornosti „Pôstnu krabičku" od Katolíckej charity na stolíkoch s novinami. Tieto si môžete vziať domov a na konci pôstneho obdobia „ušetrenú sumu" poslať na charitu.

 K sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni môžete pristupovať v stredu, štvrtok a v piatok od 16.00 vo farskom kostole sv. Michala.

 Spolok sv. Vincenta prosí o darovanie 2% z daní za rok 2019, ktoré budú použité pre potreby núdznych. Tlačivá sú vzadu na stolíku. Ďakujeme! Členky Spolku sv. Vincenta.

 Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. My ich budeme liturgicky sláviť v piatok 6. 3. pri všetkých svätých omšiach. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.


Mons. Ján Bednár, dekan