Hlavná stránka

Feb 8, 2019

5. nedeľa v cezročnom období - 10. 02. 2019


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka
 V kostole sv. Michala bude túto nedeľu 10. 02. o 16.30 Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.

 Prípadní záujemcovia na „Modlitby Matky všetkých národov" v Nitre 16. 02. môžu sa prihlásiť u pani Magdalény Boledovičovej. Kontakt je na nástenke.

 V stredu 13. 02. bude o 11.00 koncelebrovaná svätá omša pri príležitosti rekolekcie kňazov levického dekanátu. Prosíme obetavých veriacich, aby prišli na túto svätú omšu modliť sa spolu s kňazmi.

 Spoločná príprava birmovancov bude v piatok 15. 02. o 16.30 vo fare. Prosíme všetkých birmovancov, aby prišli.

 V nedeľu 17.02. sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční mesačná zbierka na obnovu fasády farského kostola sv. Michala. Pán Boh zaplať!

 Oznamujeme rodičom, že prvé sväté prijímanie bude vždy v nedeľu o 11.00 vo farskom kostole sv. Michala v týchto termínoch: 12. 05. ZŠ A. Kmeťa; 19. 05. ZŠ na ul. sv. Michala a ZŠ na Školskej ul.; 26. 05. ZŠ Pri Podlužianke.

 Sviatosť birmovania príde vyslúžiť otec biskup Mons. Marián Chovanec v sobotu 8. 06. o 10.00 v kostole sv. Michala všetkým birmovancom z farnosti Levice-mesto a Levice-Rybníky.Mons. Ján Bednár, dekan