Hlavná stránka

Feb 1, 2019

4. nedeľa v cezročnom období - 03. 02. 2019


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka

 V kostole sv. Michala bude túto nedeľu 03. 02. od 15.00 Eucharistická adorácia s obvyklými pobožnosťami na prvú nedeľu v mesiaci.

 V štvrtok 07. 02. sa uskutoční stretnutie katechétov našej farnosti o 16.00.

 Poučenie pre snúbencov budú vo februári v piatok 8. 2.; 15. 2. a 22. 2. o 19.00 vo fare.

 Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, potvrdil v službe doterajších mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania dňa 18. 01. 2019 č. 117/2019.

 Zároveň potvrdil v službe doterajších lektorov dňa 25. 1. 2019, č. 115/2019 a poveril lektorskou službou 6 nových lektorov č.116/2019.

 Ich mená si máte možnosť prečítať na kostolnej nástenke.

 V sobotu 9. 2. slávime výročie posviacky farského kostola sv. Michala a konsekrácie oltára. Sväté omše ráno o 6.45 a večer o 18.00 budú z tejto slávnosti.


Mons. Ján Bednár, dekan