Hlavná stránka

Jan 25, 2019

3. nedeľa v cezročnom období - 27. 01. 2019


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka
 Zbierka na opravu fasády farského kostola sv. Michala bola 818,-€. Osobne prispeli Bohuznámi darcovia spolu 150,-€. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za každý váš milodar.

 V kostole sv. Michala bude túto nedeľu 27. 1. o 16.30 Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.

 K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.30. Chorých navštívime v obvyklých časoch.

 Prosíme birmovancov, aby na prvý piatok 1. 2. prišli na svätú spoveď a na svätú omšu o 18.00.

Prosíme o pomoc pri odstránení vianočnej výzdoby v piatok 1. 2. o 19.00. Vopred ďakujeme za každú pomoc.

 V sobotu 2. 2. je sviatok Obetovania Pána. Sväté omše sú ráno o 6.45 a večer o 18.00 z tohto sviatku. Pri nich požehnáme tzv. hromničné sviece, ktoré si, prosíme, prineste so sebou.

 V nedeľu 3. 2. na záver všetkých svätých omší udelíme svätoblažejské požehnanie hrdla.


Mons. Ján Bednár, dekan