Hlavná stránka

Jan 5, 2019

Druhá nedeľa po narodení Pána, Zjavenie Pána - 06. 01. 2019


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka

 Druhá nedeľa po Narodení Pána 6.1. je súčasne aj slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú iba vo farskom kostole sv. Michala: 7.30, 8.45, 10.30 a o 18.00. Už v sobotu večer o 18.00 sú sväté omše z tejto slávnosti.

 Pri všetkých svätých omšiach budeme požehnávať tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať v prinesených nádobách na požehnanie svojich príbytkov. Za 1,-€ si zároveň môžete zakúpiť aj trojkráľové tabuľky požehnania domu na dvere.

 Dnes 6. 1. na prvú nedeľu popoludní od 15.00 bude vo farskom kostole sv. Michala poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu, modlitbou posvätného ruženca, odprosujúcou pobožnosťou na prvú nedeľu v mesiaci eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.

 Na budúci týždeň po prázdninách pokračujú farské katechézy v stredu 9. 1. o 16.30 pre prvoprijímajúcich a v piatok 11. 1. o 15.30 pre birmovancov.

 V nedeľu 13. 1. slávime Krst Krista Pána. Touto nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok „C".


Mons. Ján Bednár, dekan