Hlavná stránka

Feb 9, 2018

Farské oznamy na 6. nedeľu v období cez rok - 11. 02. 2018


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka
 Túto nedeľu 11. 2. bude po všetkých svätých omšiach zbierka na obnovu fasády farského kostola sv. Michala. Pán Boh zaplať!

 Dnešnú nedeľu 11.2. vás pozývame do Večeradla modlitby s Pannou Máriou o 16.30.

 V stredu 14. 2. Popolcovou stredou vstupujeme do štyridsaťdňového pôstneho obdobia. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi a dodržujeme prísny pôst. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Pri všetkých svätých omšiach budeme na znak kajúcnosti poznačení popolom pripraveným z ratolestí, ktoré sa požehnali na Kvetnú nedeľu.

 V stredu 14. 2. sa o 16.00 (maď.) a o 17.30 (slov.) budeme modliť pred večernou svätou omšou pobožnosť Krížovej cesty. Počas pôstneho obdobia od 14. 2. do 28. 3. sa ju modlievame vždy v stredu a piatok v kostole o 16.00 po maďarsky a o 17.30 po slovensky. A každú nedeľu od 18. 2. do 25. 3. o 15.00 na našej Kalvárii pre obidve katolícke farnosti v Leviciach za každého počasia.

 V rámci katechézy prvoprijímajúcich na popolcovú stredu 14. 2. od 16.30 do 17.30 v kostole sv. Jozefa bude Bohoslužba slova s poznačením popolom a krížová cesta pre všetky deti a dospelých. Vzhľadom na značný chlad v tomto kostole, prosíme, aby ste sa obliekli teplejšie.

 Na budúcu 1. pôstnu nedeľu 18. 2. sa uskutoční jarná zbierka na charitu. Už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vašu obetavosť v prospech chudobných.


Mons. Ján Bednár, dekan