Hlavná stránka

Feb 2, 2018

Farské oznamy na 5. nedeľu v období cez rok - 4. 02. 2018


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka

 Dnes, na prvú nedeľu 4. 2. od 15.00 pozývame na poklonu Najsvätejšej Oltárnej sviatosti do farského kostola sv. Michala s obvyklým modlitbovým na prvú nedeľu v mesiaci.

 V stredu 7.2. pri príležitosti mesačnej rekolekcie kňazov levického dekanátu bude v Kostole povýšenia Svätého kríža v Gondove o 10.30 koncelebrovaná svätá omša.

 V štvrtok 8. 2. o 16.00 sa uskutoční stretnutie katechétov vo fare.

 V sobotu 10. 2. bude o 9.00 poučenie pred krstom vo fare a o 10.00 krst vo farskom kostole sv. Michala.

 V nedeľu 11. 2. bude po všetkých svätých omšiach zbierka na obnovu fasády farského kostola sv. Michala. Pán Boh zaplať!


Mons. Ján Bednár, dekan