Hlavná stránka

Jan 26, 2018

Farské oznamy na 4. nedeľu v období cez rok - 28. 01. 2018


Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk
Kategória: Farské oznamy
Publikované: gitka

 Zbierka na opravu fasády farského kostola sv. Michala bola minulú nedeľu 717,-€ a jeden Bohuznámy osobne prispel 20,-€. Pán Boh zaplať!

 Dnes, v nedeľu 28. 1. o 16.30 pozývame na Večeradlo modlitby s Pannou Máriou do farského kostola sv. Michala.

 K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00 do 18.00. Chorých doma navštívime ako obvykle.

 V piatok 2. 2. slávime Obetovanie Pána. Pri svätých omšiach budeme požehnávať sviece (tzv. hromničné sviece), ktoré si prinesiete so sebou.

 Na prvý piatok po svätej omši bude prvopiatková pobožnosť pred vystavenou Najsvätejšiou Oltárnou sviatosťou.

 V sobotu 3. 2. na spomienku sv. Blažeja, biskupa a mučeníka sa koná požehnanie hrdla pri každej svätej omši.

 V sobotu 3. februára cez polročné prázdniny organizujeme maškarný ples vo fare od 14.00. Začíname modlitbou v kostole sv. Jozefa a svätoblažejským požehnaním hrdla. Pozývame všetky deti.


Mons. Ján Bednár, dekan