Hlavná stránka

Dec 15, 2017

V I A N O C E 2017


FARSKÝ KOSTOL SV. MICHALA V LEVICIACH


Kategória: Novinky
Publikované: gitka
4. ADVENTNÁ NEDEĽA 24. 12.

7.30 sv. omša po slovensky
8.45 sv. omša po maďarsky
10.30 sv. omša za účasti detí

VIANOČNÁ VIGÍLIA
20.00 sv. omša za účasti detí
22.00 polnočná po maďarsky
24.00 polnočná po slovensky


NARODENIE PÁNA 25. 12.

7.30 sv. omša na úsvite
8.45 sv. omša po maďarsky
10.30 sv. omša za účasti detí
farská sv. omša

18.00 sv. omša po slovensky

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ o 16.00

SV. ŠTEFANA, MUČENÍKA
26. 12.
7.30 sv. omša po slovensky
8.45 sv. omša po maďarsky
10.30 sv. omša za účasti detí
farská sv. omša
18.00 sv. omša po slovensky

31.12. NEDEĽA SVATEJ RODINY

sv. omše: 7.3 0 a 10.30 slov. s obnovením manželských sľubov
8.45 maď. s ďakovnou pobožnosťou

SILVESTRA 31. 12.
16.00 svätá omša po slovensky
s ďakovnou pobožnosťou
23.30 polnočná adorácia na záver roka s požehnaním

BOHORODIČKY PANNY MÁRIE 1. 1. 2018
7.30 svätá omša
8.45 sv. omša po maďarsky
10.30 svätá omša za účasti detí
a farská svätá omša
18.00 svätá omša po slovensky