Hlavná stránka

Aug 2, 2009

OZ Patrimonium servandioznamuje, že
počas letných mesiacov budeme organizovať brigády
na Kalvárii
každú stredu od 15.00 do 18,00 hod.
a každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

Kategória: Novinky
Publikované: rkaraffa
Tešíme sa, že vďaka lepšej finančnej situácii, ako bola na konci minulého roku, konečne môžeme uhradiť naše záväzky z I. etapy výstavby sakrálneho areálu na Kalvárii.
Zatiaľ nemáme peniaze potrebné na výrobu a osadenie kríža na konštrukciu budúcej výhliadkovej veže, lebo výzvy na predkladanie projektov so žiadosťou o finančnú podporu ( grant ) takýto účel neumožňovali

Účelovo poskytnuté peniaze z grantov od Mestského úradu Levice, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Konto orange , n.f. môžeme použiť len na účel, ktorý sme vo vypracovanom projekte predložili.

OZ Patrimonium servandi oznamuje, že
počas letných mesiacov budeme organizovať brigády
na Kalvárii
každú stredu od 15.00 do 18,00 hod.
a každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

Práca na Kalvárii bude zameraná:
- na údržbu a zveľadenie prostredia krížovej cesty a torza kostolíka,
- na vyčistenie a úpravu lesíka pod sakrálnym areálom
- na vytvorenie výhliadkového chodníčka vedľa sakrálnej časti.
Pracovné náradie a skromné občerstvenie je zabezpečené.

Presnejšie aktuálne informácie budú:
v našej informačnej skrinke,
na internetovej stránke www/faralevice/sk a na mobile 0902/573 151.

V stredu 22. júla sa brigády zúčastnilo 8 dobrovoľníkov, v sobotu 25. júla nás bolo 5, na prvej augustovej sme boli iba dvaja.
Najbližšia brigáda bude v stredu 5. augusta od 15.00 hodiny.

Program brigád na august 2009

- vykopanie ryhy na pre základy na čiastočné obnovenie múriku nádvoria okolo torza kostolíka;
- postupné prevážanie kameňov na stavbu múrika z priestoru dolnej lúky a okolia kostolíka;

- vytýčenie trasy výhliadkovej cestičky
od dolnej lúky ku vstupu do lesíka a jej vyčistenie od trávnatého porastu;
- vytýčenie trasy chodníčka v budúcom lesoparku, postupné odstraňovanie náletových drevín semenáčikov a vytváranie prírodného povrchu chodníčka.

Termíny 8 brigád v auguste:
v stredu vždy od 15. do 18. hod.
v sobotu vždy od 9. do 12. hod.
1. august - sobota, 5. august - streda,
8. august - sobota, 12. august - streda,
15. august - sobota, 19. august - streda,
22. august - sobota, 26. august - streda.