Hlavná stránka

Jun 3, 2009

Misie


Modlitba za správnu voľbu
Chcem byť misionárom. Čo mám robiť?
P. Radoslav Kottra SVD - misionár na Kube

 

Kategória: Novinky
Publikované: dodo
„Na ďalekom svete a stratenom kraji som našiel ľuďmi obklopeného ohlasovateľa. Nerozumel som mu. Jeho zázračné slová vtekali do duší a ako nádherná hudba spôsobovali zázračné sny.
No ja som mu nerozumel. Hral sa s deťmi, utieral slzy, a jeho pohľad sa plnil radosťou. No ja som mu nerozumel. Pristupoval k chorým, staral sa o nich, obväzoval ich rany, umýval ich telá. No ja som mu nerozumel. V noci a tichu samoty som ho počul hovoriť o láske k jeho Bohu. Až vtedy som pochopil."


MODLITBA ZA SPRÁVNU VOĽBU

V mene Otca...
V rozkvete mladosti prichádzam k tebe Pane.
Chcem rozhodne kráčať chodníkom, ktorý si
mi ty vyznačil,
aby môj život bol naplnený.
Nech ma neunaví horúčosť leta, ani mráz zimy.
Nech moje kroky nezídu zo správnej cesty.
Ty si môj spoločník na ceste,
budeme kráčať spoločne
a spolu sa budeme deliť o chlieb priateľstva.
Naučíš ma, ako sa deliť o tento chlieb s mojimi bratmi.
Posilni moju vôľu,
aby som sa vedel vzoprieť vetru nezriadenosti
a vždy ťa nasledoval v pravde a radosti.
Amen.
Pane Ježišu!
Prosím ťa o svetlo,
o múdrosť a silu,
aby som si správne zvolil
cestu môjho života.
Nech sa môj život premení
na pieseň spievanú na tvoju chválu. Amen.


Chcem byť misionárom. Čo mám robiť?

Každý človek je povolaný k životu, k svätosti, k misii, ktorú mu zveruje Kristus. A všetci členovia Cirkvi sú povolaní mať účasť na tejto misii. Cirkev nemá vlastnú misiu, ale Ježišova misia sa napĺňa v cirkvi.

Cirkev je misionárska, pretože prijala od Krista poslanie evanjelizovať, aby každý človek poznal Krista a žil spoločenstvo s Ním a s evanjeliom. Všetci členovia Cirkvi majú účasť na tejto misii, ak svedectvom kresťanského života a skutkami v svojej rodine, v práci, vo svojom okolí iným ohlasujú Ježiša Krista. Takto sa každý pokrstený stáva misionárom a má povinnosť byť misionárom.
Uprostred aktivít a činnosti Cirkvi sú tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, pomáhajú novým kresťanským komunitám k tomu, aby sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku kresťanským hodnotám, ako je pokoj, spravodlivosť, sloboda a vzájomné spolunažívanie.
Nie všetci sú povolaní k tejto špecifickej misii. Ale je veľa spôsobov, ako môžeme aj my mať účasť na tejto misii Cirkvi. Ako? Tak, že budeš aj Ty prinášať modlitby a obety za misie a misionárov. Budeš sa viac zaujímať o život našich misionárov vo svete. Budeš sa zaujímať o misijnú tlač a čítať knihy a časopisy s misijnom tematikou.

(vybrané z časopisu Moja misia v dnešnom svete, SVD 2008)

P. Radoslav Kottra SVD - misionár na Kube

pochádza z Levíc. Do SVD vstúpil hneď po skončení strednej školy v roku 1999. Po vysviacke pôsobil v rámci pastoračnej praxe štyri mesiace v Nitre. Vzápätí odišiel na svoju prvú misiu do Mexika. Tam sa však nezdržal veľmi dlho, pretože dostal povolenie od kubánskej vlády pracovať na Kube. V súčasnosti pôsobí neďaleko pobrežia v mestečku Yara na „Ostrove slobody", na Kube.


Angry face