Čo sa deje v našej farnosti sa dozviete aj na fotografiách...
Autori: Judita Zakarová, PhDr. Katarína Holbová, Alžbeta Kopřivová, Marek Frajt a Dušan Šutka.

Naspäť

Sv. Omša za Mons. Františka Procházku

Sv. Omša za nášho jubilanta Mons. Františka Procházku