Čo sa deje v našej farnosti sa dozviete aj na fotografiách...
Autori: Judita Zakarová, PhDr. Katarína Holbová, Alžbeta Kopřivová, Marek Frajt a Dušan Šutka.

 • Omše

  Omše
  (Obrázkov: 8)

 • Farský kostol Sv. Michala

  Farský kostol Sv. Michala
  (Obrázkov: 34)

 • História levickej farnosti

  História levickej farnosti
  (Obrázkov: 24)

 • Deň otvorených dverí Farnosť Levice Mesto

  Deň otvorených dverí Farnosť Levice Mesto
  (Obrázkov: 21)

 • Kalvária

  Kalvária
  (Obrázkov: 11)

 • Bibliáda 2009 Stredné Školy

  Bibliáda 2009 Stredné Školy
  (Obrázkov: 11)

 • Bibliáda 2009 Základné Školy

  Bibliáda 2009 Základné Školy
  (Obrázkov: 25)

 • 1. Sv. Prijímanie 10.5.2009

  1. Sv. Prijímanie 10.5.2009
  (Obrázkov: 31)

 • Levická Kalvária - historické

  Levická Kalvária - historické
  (Obrázkov: 13)

 • 1. Sv. Prijímanie Maďarská ZŠ

  1. Sv. Prijímanie Maďarská ZŠ
  (Obrázkov: 16)

 • 1. Výročie vysviacky Kalvárie

  1. Výročie vysviacky Kalvárie
  (Obrázkov: 17)

 • Púť mužov do Ríma 2009

  Púť mužov do Ríma 2009
  (Obrázkov: 26)

 • Púť v Topolčiankach

  Púť v Topolčiankach
  (Obrázkov: 20)

 • Jozef Mahulányi v Leviciach

  Jozef Mahulányi v Leviciach
  (Obrázkov: 30)

 • Povýšenie sv. Kríža

  Povýšenie sv. Kríža
  (Obrázkov: 17)

 • Spevácky zbor slovenských učiteľov

  Spevácky zbor slovenských učiteľov
  (Obrázkov: 29)

 • Zelená Učebňa pre všetkých

  Zelená Učebňa pre všetkých
  (Obrázkov: 24)

 • Mikuláš 2009

  Mikuláš 2009
  (Obrázkov: 21)

 • Príprava snúbencov - Levice mesto

  Príprava snúbencov - Levice mesto
  (Obrázkov: 26)

 • Rekonštrukcia vežových hodín - kostol sv. Michala

  Rekonštrukcia vežových hodín - kostol sv. Michala
  (Obrázkov: 25)
  Hodiny na našom farskom kostole sú riadené jedným hodinovým strojom vyrobenom v roku 1902. Stroj poháňa dômyslenýmu prevodmi všetkých šesť ciferníkov. Ciferníky boli nedávno rekonštruované.

 • Sv. Omša za Mons. Františka Procházku

  Sv. Omša za Mons. Františka Procházku
  (Obrázkov: 34)
  Sv. Omša za nášho jubilanta Mons. Františka Procházku

 • Svätoblažejské požehnanie 3.2.2010

  Svätoblažejské požehnanie 3.2.2010
  (Obrázkov: 11)

 • Posviacka sviečok na Hromnice

  Posviacka sviečok na Hromnice
  (Obrázkov: 9)

 • Zimná podoba Kalvárie

  Zimná podoba Kalvárie
  (Obrázkov: 23)

 • Kvetná nedeľa 28. 3. 2010

  Kvetná nedeľa 28. 3. 2010
  (Obrázkov: 10)
  Kvetná nedeľa 28. 3. 2010 v kostole sv. Michala

 • Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii na Kvetnú nedeľu

  Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii na Kvetnú nedeľu
  (Obrázkov: 12)
  Pobožnosť na Kvetnú nedeľu popoludní viedli mladí

 • Zelený štvrtok 1. 4. 2010 v kostole sv. Michala

  Zelený štvrtok 1. 4. 2010 v kostole sv. Michala
  (Obrázkov: 10)

 • Pobožnosť krížovej cesty na Veľký piatok ráno

  Pobožnosť krížovej cesty na Veľký piatok ráno
  (Obrázkov: 14)

 • Veľký piatok 2. 4. 2010 v kostole sv. Michala

  Veľký piatok 2. 4. 2010 v kostole sv. Michala
  (Obrázkov: 16)

 • Biela sobota 3. 4. 2010 v kostole sv. Michala

  Biela sobota 3. 4. 2010 v kostole sv. Michala
  (Obrázkov: 28)

 • Kríž na vyhliadkovej veži - Klavária

  Kríž na vyhliadkovej veži - Klavária
  (Obrázkov: 11)

 • Ďakovná omša - opekačka

  Ďakovná omša - opekačka
  (Obrázkov: 15)

 • Vysviacka kríža na Kalvárii

  Vysviacka kríža na Kalvárii
  (Obrázkov: 21)

 • Výstava o Levickej Kalvárii

  Výstava o Levickej Kalvárii
  (Obrázkov: 10)

 • Kalvárska Hodová Slávnosť

  Kalvárska Hodová Slávnosť
  (Obrázkov: 22)

 • Svätá omša pre birmovancov

  Svätá omša pre birmovancov
  (Obrázkov: 14)
  26. novembra 2010 navštívili našu farnosť sestry z Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa. Zúčastnili sa svätej omše pre birmovancov a po nej prezentovali život svojej rehole.

 • Dekanátne mládežnícke omše

  Dekanátne mládežnícke omše
  (Obrázkov: 27)

 • Deň radosti ERKO - 18.9.2010

  Deň radosti ERKO - 18.9.2010
  (Obrázkov: 18)
  V sobotu 18. septembra 2010 pripravilo ERKO vo farnosti Levice - mesto Deň radosti.

 • 2.11.2010 - Dušičková pobožnosť

  2.11.2010 - Dušičková pobožnosť
  (Obrázkov: 8)
  Dušičková pobožnosť v utorok 2. novembra 2010 popoludní

 • Vianoce vo farnosti

  Vianoce vo farnosti
  (Obrázkov: 56)

 • Redakčná rada nového farského časopisu

  Redakčná rada nového farského časopisu
  (Obrázkov: 4)
  Redakčná rada nového farského časopisu sa zišla na fare, kde finišovali s prípravou prvého čísla

 • Diecézne večeradlo v Badíne

  Diecézne večeradlo v Badíne
  (Obrázkov: 13)
  Diecézne večeradlo v Kňazskom seminári v Badíne dňa 19. marca 2011.

 • Krížová cesta 13. 3. a 3. 4. 2011

  Krížová cesta 13. 3. a 3. 4. 2011
  (Obrázkov: 11)
  Zábery z krížovej cesty dňa 13. marca a 3. apríla 2011

 • Krížové cesty 2011

  Krížové cesty 2011
  (Obrázkov: 41)
  Zábery z krížových ciest v roku 2011

 • Kvetný víkend na Katolíckej spojenej škole Sv. Vincenta de Paul

  Kvetný víkend na Katolíckej spojenej škole Sv. Vincenta de Paul
  (Obrázkov: 36)

 • Kvetná nedeľa 14. apríla 2011

  Kvetná nedeľa 14. apríla 2011
  (Obrázkov: 9)

 • Veľký piatok 22. apríla 2011

  Veľký piatok 22. apríla 2011
  (Obrázkov: 25)

 • Biela sobota 23. apríla 2011

  Biela sobota 23. apríla 2011
  (Obrázkov: 9)

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva 2011-detská omša

  Nedeľa Božieho milosrdenstva 2011-detská omša
  (Obrázkov: 36)

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva 2011 - pobožnosť

  Nedeľa Božieho milosrdenstva 2011 - pobožnosť
  (Obrázkov: 20)
  Pobožnosť v kostole sv. Michala.

 • Birmovka 19. júna 2011 - maďarsky

  Birmovka 19. júna 2011 - maďarsky
  (Obrázkov: 19)

 • Birmovka 19. júna 2011 - slovensky

  Birmovka 19. júna 2011 - slovensky
  (Obrázkov: 22)

 • Božie telo – sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej

  Božie telo – sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej
  (Obrázkov: 31)
  Božie telo - sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej dňa 23. júna 2011

 • Misie 24. 9. 2011

  Misie 24. 9. 2011
  (Obrázkov: 25)
  Misie pátrov františkánov vo farnosti Levice - mesto 24. 9. - 2.10. 2011 vo farskom kostole sv. Michala, sv. omša - 24. 9. 2011 - začiatok misií

 • Misie 25. 9. 2011

  Misie 25. 9. 2011
  (Obrázkov: 28)
  Misie pátrov františkánov vo farnosti Levice - mesto 24. 9. - 2.10. 2011 vo farskom kostole sv. Michala, detská sv. omša, kostol sv. Jozefa - 25.9.2011 - páter Gabriel

 • Misie 26. 9. 2011

  Misie 26. 9. 2011
  (Obrázkov: 23)
  Misie pátrov františkánov vo farnosti Levice - mesto 24. 9. - 2.10. 2011 vo farskom kostole sv. Michala, sv. omša 26.9.2011 - páter Gabriel

 • Misie 27. 9. 2011

  Misie 27. 9. 2011
  (Obrázkov: 20)
  Misie pátrov františkánov vo farnosti Levice - mesto 24. 9. - 2.10. 2011 vo farskom kostole sv. Michala, sv. omša 27.9.2011 - páter Anton

 • Misie 28. 9. 2011

  Misie 28. 9. 2011
  (Obrázkov: 11)
  Misie pátrov františkánov vo farnosti Levice - mesto 24. 9. - 2.10. 2011 vo farskom kostole sv. Michala, sv. omša v maďarskej reči 28.9.2011 - páter Anton

 • Misie 30. 9. 2011

  Misie 30. 9. 2011
  (Obrázkov: 17)
  Misie pátrov františkánov vo farnosti Levice - mesto 24. 9. - 2.10. 2011 vo farskom kostole sv. Michala, sv. omša mládežnícka 30.9.2011 - páter Anton

 • Misie 1. 10. 2011 - Krížová cesta

  Misie 1. 10. 2011 - Krížová cesta
  (Obrázkov: 19)
  Misie pátrov františkánov vo farnosti Levice - mesto 24. 9. - 2.10. 2011 vo farskom kostole sv. Michala, Krížová cesta na levickej Kalvárii 1.10. 2011 - páter Gabriel

 • Misie 1. 10. 2011 - obnova manželských sľubov

  Misie 1. 10. 2011 - obnova manželských sľubov
  (Obrázkov: 20)
  Misie pátrov františkánov vo farnosti Levice - mesto 24. 9. - 2.10. 2011 vo farskom kostole sv. Michala, sv. omša 1. 10. 2011 - obnova manželských sľubov - páter František

 • Misie 1. 10. 2011 - záver misií

  Misie 1. 10. 2011 - záver misií
  (Obrázkov: 22)
  Misie pátrov františkánov vo farnosti Levice - mesto 24. 9. - 2.10. 2011 vo farskom kostole sv. Michala, sv. omša 1. 10. 2011 - záver misií - páter František

 • Vladimír Števčať - foto z misií 2011

  Vladimír Števčať - foto z misií 2011
  (Obrázkov: 12)

 • Nový Betlehem

  Nový Betlehem
  (Obrázkov: 16)
  Nový Betlehem v kostole sv. Michala

 • Nový oltár 2011

  Nový oltár 2011
  (Obrázkov: 24)
  Nový oltár v kostole sv.Michala

 • Vianoce 2011

  Vianoce 2011
  (Obrázkov: 39)
  Narodenie Pána - Vianoce 2011

 • Holúbky z kríža

  Holúbky z kríža
  (Obrázkov: 46)

 • Obetovanie Pána - hromnice

  Obetovanie Pána - hromnice
  (Obrázkov: 35)
  2. február 2012 - obetovanie Pána - hromnice

 • Sv. Blažej - požehnanie

  Sv. Blažej - požehnanie
  (Obrázkov: 40)
  3. február 2012

 • Stretnutie členov redakcií kresťanských masmédií

  Stretnutie členov redakcií kresťanských masmédií
  (Obrázkov: 25)
  Prievidza 12.2.2012
  Stretnutie členov redakcií kresťanských masmédií
  v Prievidzi - Zapôtočkoch
  za prítomnosti Mons. M. Bublinca, - prednáška vdp. otca Jána Kuneša na tému TICHO a SLOVO - Posolstvo
  Benedikta XVI. k 46. svetovému výročiu masmédií
  Účasť levičanov na stretnutí - časopis MICHAEL

 • Popolcová streda

  Popolcová streda
  (Obrázkov: 45)
  22. február 2012

 • Krížová cesta 26. feb.2012

  Krížová cesta 26. feb.2012
  (Obrázkov: 36)

 • Pobožnosť krížovej cesty zo 4.3.2012

  Pobožnosť krížovej cesty zo 4.3.2012
  (Obrázkov: 29)
  Pobožnosť krížovej cesty zo 4.3.2012 na Kalvárii,
  vdp. Mgr. Štefan Čunderlík - kaplán z
  farnosti Levice - Rybníky

 • Krížová cesta - škôlkári

  Krížová cesta - škôlkári
  (Obrázkov: 51)
  Pobožnosť krížovej cesty so sv. omšou 11.3.2012 - Materská škola >> SV. VINCENTA DE PAUL v Leviciach

 • Krížová cesta na kalvárii

  Krížová cesta na kalvárii
  (Obrázkov: 26)
  Pobožnosť krížovej cesty na levickej Kalvárii 11.03.2012
  vdp. pán kaplán Mgr. Martin Uhrík

 • Krst 24. 3. 2012

  Krst 24. 3. 2012
  (Obrázkov: 63)
  Príprava na krst a krst v kostole sv. Michala.
  Desať detí krstil vdp. Mons. Mgr. Ján Bednár, dekan

 • Zelený štvrtok - farský kostol

  Zelený štvrtok - farský kostol
  (Obrázkov: 30)
  Veľká noc 2012 - Zelený štvrtok, Farský kostol sv. Michala

 • 7. apríl 2012 - Biela sobota

  7. apríl 2012 - Biela sobota
  (Obrázkov: 55)
  Veľká noc 2012 - Biela sobota
  VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

 • 6. máj 2012 - 1. sv. prijímanie - ZŠ Pri Podlužianke

  6. máj 2012 - 1. sv. prijímanie - ZŠ Pri Podlužianke
  (Obrázkov: 21)

 • 2012-06-24 50rokov-Prochazka

  2012-06-24 50rokov-Prochazka
  (Obrázkov: 57)

 • Vysviacka novokňazov - 9. jún 2012

  Vysviacka novokňazov - 9. jún 2012
  (Obrázkov: 50)

 • Prvé sv.prijímanie ZŠ A.Kmeťa 13.5.2012

  Prvé sv.prijímanie ZŠ A.Kmeťa 13.5.2012
  (Obrázkov: 27)

 • Prvé sv.prijímanie II.ZŠ,VII.ZŠ,SZŠ Smaragd 20.6.2012

  Prvé sv.prijímanie II.ZŠ,VII.ZŠ,SZŠ Smaragd 20.6.2012
  (Obrázkov: 29)

 • Primičná omša novokňaza P.Tótha Levice 17.6.2012

  Primičná omša novokňaza P.Tótha Levice 17.6.2012
  (Obrázkov: 38)

 • Rozlúčka s p.kaplánom M.Uhríkom-detská omša 29.6.2012

  Rozlúčka s p.kaplánom M.Uhríkom-detská omša 29.6.2012
  (Obrázkov: 15)

 • Rozlúčka s p.kaplánom M.Uhríkom 29.6.2012

  Rozlúčka s p.kaplánom M.Uhríkom 29.6.2012
  (Obrázkov: 15)

 • Sv.omša na Kalvárii 29.6.2012,celebroval. Mons.Peter Mišík, dekan z N.Bane

  Sv.omša na Kalvárii 29.6.2012,celebroval. Mons.Peter Mišík, dekan z N.Bane
  (Obrázkov: 27)

 • Letný tábor detského spevokolu pri kostole sv. Michala

  Letný tábor detského spevokolu pri kostole sv. Michala
  (Obrázkov: 66)
  Fotografie z letného tábora detského spevokolu pri kostole sv. Michala
  Močiar 20.-23.06.2012

 • Levickí pútnici na Starých Horách 7.7.2012

  Levickí pútnici na Starých Horách 7.7.2012
  (Obrázkov: 30)
  Program: levický detský spevokol
  Hlavný celebrant: Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD,
  administrátor Banskobystrickej diecézy

 • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 7. júna 2012

  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 7. júna 2012
  (Obrázkov: 33)
  Celebrant Mons. Ján Bednár - dekan

 • Krížová cesta na sviatok Povýšenia Sv. kríža

  Krížová cesta na sviatok Povýšenia Sv. kríža
  (Obrázkov: 21)
  Levická Kalvária, l4.09.2012, vdp. Ján Bednár, dekan

 • Svätá omša - Povýšenie Svätého Kríža 14.09.2012

  Svätá omša - Povýšenie Svätého Kríža 14.09.2012
  (Obrázkov: 25)
  Kaplnka na Kalvárii, hlavný celebrant vdp. Pavol Goldberger

 • 25. výročie detského spevokolu pri kostole sv. Michala

  25. výročie detského spevokolu pri kostole sv. Michala
  (Obrázkov: 24)
  agapé na levickej Kalvárii

 • Duchovná obnova vo farnosti Levice - mesto

  Duchovná obnova vo farnosti Levice - mesto
  (Obrázkov: 54)
  od 27.9. do 30.9.2012, kostol sv. Michala,
  bratia františkáni páter František a páter Gabriel

 • Sviatosť birmovania Levice 14.10.2012

  Sviatosť birmovania Levice 14.10.2012
  (Obrázkov: 41)

 • Spomienka na všetkých verných zosnulých Dom smútku a cintorín Levice 2.11.2012

  Spomienka na všetkých verných zosnulých Dom smútku a cintorín Levice 2.11.2012
  (Obrázkov: 23)

 • Advent 2012

  Advent 2012
  (Obrázkov: 31)

 • Adventný čaj 8.12.2012

  Adventný čaj 8.12.2012
  (Obrázkov: 58)

 • Vianoce 2012

  Vianoce 2012
  (Obrázkov: 39)

 • Privítania p.kaplána dp.Ernesta Svrčka

  Privítania p.kaplána dp.Ernesta Svrčka
  (Obrázkov: 39)

 • Hromnice 2013

  Hromnice 2013
  (Obrázkov: 33)

 • Narodeniny mons.Procházku- 78 rokov

  Narodeniny mons.Procházku- 78 rokov
  (Obrázkov: 20)

 • Posvätenie oltára a obnoveného Farského kostola 9.2.2013

  Posvätenie oltára a obnoveného Farského kostola 9.2.2013
  (Obrázkov: 81)

 • Popolcová streda 13.2.2013

  Popolcová streda 13.2.2013
  (Obrázkov: 58)

 • Krížová cesta na Kalvárii 17.2.2013

  Krížová cesta na Kalvárii 17.2.2013
  (Obrázkov: 46)

 • Krížová cesta na Kalvárii 24.2.2013

  Krížová cesta na Kalvárii 24.2.2013
  (Obrázkov: 42)

 • Krížová cesta na Kalvárii 3.3.2013

  Krížová cesta na Kalvárii 3.3.2013
  (Obrázkov: 56)

 • Krížová cesta na Kalvárii 10.3.2013

  Krížová cesta na Kalvárii 10.3.2013
  (Obrázkov: 40)

 • Kvetná nedeľa 2013

  Kvetná nedeľa 2013
  (Obrázkov: 57)

 • Krížová cesta na Kalvárii 17.3.2013

  Krížová cesta na Kalvárii 17.3.2013
  (Obrázkov: 62)

 • Zelený štvrtok 28.3.2013

  Zelený štvrtok 28.3.2013
  (Obrázkov: 40)

 • Veľký piatok 29.3.2013

  Veľký piatok 29.3.2013
  (Obrázkov: 37)

 • Biela sobota-Vzkriesenie 30.3.2013

  Biela sobota-Vzkriesenie 30.3.2013
  (Obrázkov: 52)

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva 8.4.2013

  Nedeľa Božieho milosrdenstva 8.4.2013
  (Obrázkov: 36)

 • P.J.Strečka-Svedectvo z misií-Filipíny, 19.4.2013

  P.J.Strečka-Svedectvo z misií-Filipíny, 19.4.2013
  (Obrázkov: 51)

 • Krst 4.mája 2013

  Krst 4.mája 2013
  (Obrázkov: 23)

 • Prvé sväté prijímanie,5.mája 2013, ZŠ Sv.Michala 42, ZŠ Školská 14, SZŠ Smaragd

  Prvé sväté prijímanie,5.mája 2013, ZŠ Sv.Michala 42, ZŠ Školská 14, SZŠ Smaragd
  (Obrázkov: 52)

 • Prvé sväté prijímanie,12.mája 2013 Levice,ZŠ Pri Podlužianke 6

  Prvé sväté prijímanie,12.mája 2013 Levice,ZŠ Pri Podlužianke 6
  (Obrázkov: 51)

 • Deň rodiny v Leviciach, Synagóga ,18.5.2013 Sv.omša: Ing.Mgr. Marian KUFFA, dr.

  Deň rodiny v Leviciach, Synagóga ,18.5.2013 Sv.omša: Ing.Mgr. Marian KUFFA, dr.
  (Obrázkov: 55)

 • Prvé sväté prijímanie,26.mája 2013 Levice,ZŠ Andreja Kmeťa

  Prvé sväté prijímanie,26.mája 2013 Levice,ZŠ Andreja Kmeťa
  (Obrázkov: 49)

 • Slávnosť Sv.Urbana na Krížnom vrchu, Levice, 25.5.2013

  Slávnosť Sv.Urbana na Krížnom vrchu, Levice, 25.5.2013
  (Obrázkov: 39)

 • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 30.5.2013

  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 30.5.2013
  (Obrázkov: 54)

 • Tábor v Pečeniciach 20.-23.6.2013

  Tábor v Pečeniciach 20.-23.6.2013
  (Obrázkov: 159)

 • Farská opekačka na záver školského roka 29.6.2013

  Farská opekačka na záver školského roka 29.6.2013
  (Obrázkov: 59)

 • Púť na Velehrad 6.7.2013

  Púť na Velehrad 6.7.2013
  (Obrázkov: 127)

 • Púť Levičanov v Topolčiankach 14.7.2013

  Púť Levičanov v Topolčiankach 14.7.2013
  (Obrázkov: 52)

 • Slávnostná sv.omša na Levickej Kalvárii - 5.výročie vysviacky kaplnky 28.7.2013

  Slávnostná sv.omša na Levickej Kalvárii - 5.výročie vysviacky kaplnky 28.7.2013
  (Obrázkov: 41)

 • Slávnostná sv.omša na Levickej Kalvárii - 5.výročie vysviacky kaplnky 28.7.2013

  Slávnostná sv.omša na Levickej Kalvárii - 5.výročie vysviacky kaplnky 28.7.2013
  (Obrázkov: 60)

 • Nanebovzatie Panny Márie-Svätá omša 15.8.2013

  Nanebovzatie Panny Márie-Svätá omša 15.8.2013
  (Obrázkov: 46)

 • Rozlúčka s p.kaplánom Ernestom Svrčkom a privítanie p.kaplána Petra Tótha 9.9.

  Rozlúčka s p.kaplánom Ernestom Svrčkom a privítanie p.kaplána Petra Tótha 9.9.
  (Obrázkov: 44)

 • Poďakovanie za úrodu 18.9.2013

  Poďakovanie za úrodu 18.9.2013
  (Obrázkov: 45)

 • Kalvária-vyhliadka

  Kalvária-vyhliadka
  (Obrázkov: 47)

 • Koncert a posviacka organa po generálnej oprave, 29.9.2013

  Koncert a posviacka organa po generálnej oprave, 29.9.2013
  (Obrázkov: 73)

 • Birmovka 13.10.2013

  Birmovka 13.10.2013
  (Obrázkov: 75)

 • Divadelné predstavenie: Svätá teenagerka" o blahoslavenej Chiare "Luce" Badano v

  Divadelné predstavenie: Svätá teenagerka" o blahoslavenej Chiare "Luce" Badano v
  (Obrázkov: 62)

 • Pobožnosť za duše v očistci ,Dom smútku cintorín Levice 1.11.2013

  Pobožnosť za duše v očistci ,Dom smútku cintorín Levice 1.11.2013
  (Obrázkov: 42)

 • Sv.omša z príležitosti rekolekcií kňazov Dekanátu Levice,7.11.2013

  Sv.omša z príležitosti rekolekcií kňazov Dekanátu Levice,7.11.2013
  (Obrázkov: 37)

 • Nedeľa Krista Kráľa 24.11.2013

  Nedeľa Krista Kráľa 24.11.2013
  (Obrázkov: 40)

 • Prvá adventná nedeľa 1.12.2013 Levice

  Prvá adventná nedeľa 1.12.2013 Levice
  (Obrázkov: 47)

 • Narodenie Pána-polnočná sv.omša

  Narodenie Pána-polnočná sv.omša
  (Obrázkov: 54)

 • Obetovanie Pána-Hromnice 2.2.2014

  Obetovanie Pána-Hromnice 2.2.2014
  (Obrázkov: 43)

 • Ružencové bratstvo-voľby 2.2.2014

  Ružencové bratstvo-voľby 2.2.2014
  (Obrázkov: 26)

 • Popolcová streda ,5.3.2014

  Popolcová streda ,5.3.2014
  (Obrázkov: 39)

 • Krížová cesta na Kalvárii,Levice 9.3.2014

  Krížová cesta na Kalvárii,Levice 9.3.2014
  (Obrázkov: 88)

 • Krížová cesta na Kalvárii,Levice 16.3.2014

  Krížová cesta na Kalvárii,Levice 16.3.2014
  (Obrázkov: 73)

 • Krížová cesta na Kalvárii,Levice 30.3.2014

  Krížová cesta na Kalvárii,Levice 30.3.2014
  (Obrázkov: 69)

 • 1.4.2014 oslávil 60 rokov Mons.Ján Bednár,dekan Farnosti Levice-mesto

  1.4.2014 oslávil 60 rokov Mons.Ján Bednár,dekan Farnosti Levice-mesto
  (Obrázkov: 45)

 • Krížová cesta na Kalvárii,Levice 6.4.2014

  Krížová cesta na Kalvárii,Levice 6.4.2014
  (Obrázkov: 115)

 • Kvetná nedeľa , Levice 13.4.2014

  Kvetná nedeľa , Levice 13.4.2014
  (Obrázkov: 72)

 • Zelený štvrtok 17.4.2014,Levice

  Zelený štvrtok 17.4.2014,Levice
  (Obrázkov: 102)

 • Veľký piatok-Ranné chvály,Krížová cesta, obrady utrpenia a smrti Pána , Levice 1

  Veľký piatok-Ranné chvály,Krížová cesta, obrady utrpenia a smrti Pána , Levice 1
  (Obrázkov: 41)

 • Biela sobota, levice 19.4.2014

  Biela sobota, levice 19.4.2014
  (Obrázkov: 106)

 • Veľký piatok 18.4.2014 ,Levice- Obrady v maďarskom jazyku

  Veľký piatok 18.4.2014 ,Levice- Obrady v maďarskom jazyku
  (Obrázkov: 127)

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva-pobožnosť Levice 27.4.2014

  Nedeľa Božieho milosrdenstva-pobožnosť Levice 27.4.2014
  (Obrázkov: 59)

 • Večeradlo s Pannou Máriou-20.výročie v Leviciach, 11.5.2014

  Večeradlo s Pannou Máriou-20.výročie v Leviciach, 11.5.2014
  (Obrázkov: 45)

 • Prvé sväté prijímanie II.ZŠ Sv.Michala a VII.ZŠ Školská Levice 11.5.2014

  Prvé sväté prijímanie II.ZŠ Sv.Michala a VII.ZŠ Školská Levice 11.5.2014
  (Obrázkov: 29)

 • Prvé sväté prijímanie I.ZŠ A.Kmeťa, Levice 18.5.2014

  Prvé sväté prijímanie I.ZŠ A.Kmeťa, Levice 18.5.2014
  (Obrázkov: 36)

 • Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku,Levice 25.5.2014

  Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku,Levice 25.5.2014
  (Obrázkov: 23)

 • Prvé sväté prijímanie IV.ZŠ Pri Podlužianke,Levice 1.6.2014

  Prvé sväté prijímanie IV.ZŠ Pri Podlužianke,Levice 1.6.2014
  (Obrázkov: 39)

 • Sviatosť birmovania v maďarskom jazyku, Levice 7.6.2014

  Sviatosť birmovania v maďarskom jazyku, Levice 7.6.2014
  (Obrázkov: 38)

 • Sviatosť birmovania,Levice 22.6.2014

  Sviatosť birmovania,Levice 22.6.2014
  (Obrázkov: 59)

 • Letný detský tábor v Pečeniciach, 12.-15. júna 2014

  Letný detský tábor v Pečeniciach, 12.-15. júna 2014
  (Obrázkov: 100)

 • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, levice 19.6.2014

  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, levice 19.6.2014
  (Obrázkov: 61)

 • Ďakovná sv.omša na Kalvárii,celebroval Mons.Jozef Hrtús, bývalý riaditeľ Biskups

  Ďakovná sv.omša na Kalvárii,celebroval Mons.Jozef Hrtús, bývalý riaditeľ Biskups
  (Obrázkov: 53)

 • Duchovná obnova Ružencového bratstva,Levice 6.9.2014,viedol páter Tyrol zo Zvole

  Duchovná obnova Ružencového bratstva,Levice 6.9.2014,viedol páter Tyrol zo Zvole
  (Obrázkov: 60)

 • Sv.omša a prezentácia Radoslava Kottru rodáka z Levíc-7 rokov na misiách na Kube

  Sv.omša a prezentácia Radoslava Kottru rodáka z Levíc-7 rokov na misiách na Kube
  (Obrázkov: 45)

 • Kalvárske hody-Krížová cesta 14.9.2014

  Kalvárske hody-Krížová cesta 14.9.2014
  (Obrázkov: 64)

 • Kalvárske hody-Sv.omša celebrova lvdp.Š.Čunderlík,14.9.2014

  Kalvárske hody-Sv.omša celebrova lvdp.Š.Čunderlík,14.9.2014
  (Obrázkov: 64)

 • Kalvárske hody Levice 14.9.2014

  Kalvárske hody Levice 14.9.2014
  (Obrázkov: 49)

 • Sviatok Sedembolestnej Panny Márie- Sv.omšu celebroval Mons.Ján Repiský, ktorý m

  Sviatok Sedembolestnej Panny Márie- Sv.omšu celebroval Mons.Ján Repiský, ktorý m
  (Obrázkov: 64)

 • Posvätenie obnoveného Trojičného stĺpa ,Levice 15.9.2014

  Posvätenie obnoveného Trojičného stĺpa ,Levice 15.9.2014
  (Obrázkov: 57)

 • Levice 21.9.2014,Páter Adam Walczuk, palotín,bývalý Levický kaplán slúžil sv.omš

  Levice 21.9.2014,Páter Adam Walczuk, palotín,bývalý Levický kaplán slúžil sv.omš
  (Obrázkov: 45)

 • Diakonská vysviacka levického rodáka Jána Lehockého OFM-brata Rajmunda, Bratisla

  Diakonská vysviacka levického rodáka Jána Lehockého OFM-brata Rajmunda, Bratisla
  (Obrázkov: 71)

 • Pobožnosť za všetky duše v Očistci, 1.11.2014 Dom Smútku Levice

  Pobožnosť za všetky duše v Očistci, 1.11.2014 Dom Smútku Levice
  (Obrázkov: 46)

 • Animovaný posvätný ruženec-Michal Šutka a kol., Levice 22.11.2014

  Animovaný posvätný ruženec-Michal Šutka a kol., Levice 22.11.2014
  (Obrázkov: 65)

 • Prvá adventná nedeľa, Levice 30.11.2014

  Prvá adventná nedeľa, Levice 30.11.2014
  (Obrázkov: 45)

 • Jasličková slávnosť v Synagoge, Levice 20.12.2014

  Jasličková slávnosť v Synagoge, Levice 20.12.2014
  (Obrázkov: 76)

 • Štedrovečerná sv. omša pre deti a mládež 24.12.2014

  Štedrovečerná sv. omša pre deti a mládež 24.12.2014
  (Obrázkov: 76)

 • Slávnosť zjavenia Pána, 6.1.2015

  Slávnosť zjavenia Pána, 6.1.2015
  (Obrázkov: 49)

 • Jasličková slávnosť vo farskom kostole sv.Michala, Levice 26.12.2014

  Jasličková slávnosť vo farskom kostole sv.Michala, Levice 26.12.2014
  (Obrázkov: 58)

 • Slávnostná sv.omša: 80-ročné životné jubileum Mons.Františka Procházku a svätobl

  Slávnostná sv.omša: 80-ročné životné jubileum Mons.Františka Procházku a svätobl
  (Obrázkov: 58)

 • Detský karneval v priestoroch RFKU, 7.2.2015

  Detský karneval v priestoroch RFKU, 7.2.2015
  (Obrázkov: 88)

 • Slávnostná sv.omša -80.rokov Mon. Procházka,8.2.2015

  Slávnostná sv.omša -80.rokov Mon. Procházka,8.2.2015
  (Obrázkov: 70)

 • Krížová cesta, Levická kalvária, 8.3.2015

  Krížová cesta, Levická kalvária, 8.3.2015
  (Obrázkov: 63)

 • Biblická olympiáda ZŠ 2014-2015, dekanátne kolo, Levice 12.3.2015

  Biblická olympiáda ZŠ 2014-2015, dekanátne kolo, Levice 12.3.2015
  (Obrázkov: 32)

 • Krížová cesta,Levická kalvária,22.3.2015

  Krížová cesta,Levická kalvária,22.3.2015
  (Obrázkov: 75)

 • Liturgická slávnosť Zvestovanie Pána a Sviatosť pomazania chorých,25.3.2015

  Liturgická slávnosť Zvestovanie Pána a Sviatosť pomazania chorých,25.3.2015
  (Obrázkov: 39)

 • Kvetná nedeľa ,29.3.2015

  Kvetná nedeľa ,29.3.2015
  (Obrázkov: 44)

 • 61.narodeniny Mons.Jána Bednára ,dekana farnosti Levice mesto,1.4.2015

  61.narodeniny Mons.Jána Bednára ,dekana farnosti Levice mesto,1.4.2015
  (Obrázkov: 12)

 • Zelený štvrtok,obrady v maďarskom jazyku, 2.4.2015

  Zelený štvrtok,obrady v maďarskom jazyku, 2.4.2015
  (Obrázkov: 52)

 • Veľký piatok,krížová cesta na Kalvárii,3.4.2015

  Veľký piatok,krížová cesta na Kalvárii,3.4.2015
  (Obrázkov: 68)

 • Slávenie utrpenia a smrti Pána, obrady Veľkého piatka, 3.4.2015

  Slávenie utrpenia a smrti Pána, obrady Veľkého piatka, 3.4.2015
  (Obrázkov: 59)

 • Biela sobota-Slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania, 4.4.2015

  Biela sobota-Slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania, 4.4.2015
  (Obrázkov: 92)

 • Prvá Veľkonočná nedeľa-posvätenie potravín farníkov,5.4.2015

  Prvá Veľkonočná nedeľa-posvätenie potravín farníkov,5.4.2015
  (Obrázkov: 14)

 • Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, 12.4.2015 nedeľa Božieho milosrdenstva

  Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, 12.4.2015 nedeľa Božieho milosrdenstva
  (Obrázkov: 65)

 • Spevácky zbor maďarských pedagogov na Slovensku Lajosa Vassa,dirigovala Dr.Józsa

  Spevácky zbor maďarských pedagogov na Slovensku Lajosa Vassa,dirigovala Dr.Józsa
  (Obrázkov: 15)

 • Erko púť na Kalváriu, Levice 25.4.2015

  Erko púť na Kalváriu, Levice 25.4.2015
  (Obrázkov: 61)

 • Prvé sväté prijímanie I.ZŠ A Kmeťa, Levice 3.5.2015

  Prvé sväté prijímanie I.ZŠ A Kmeťa, Levice 3.5.2015
  (Obrázkov: 31)

 • Prvé sväté prijímanie IV.ZŠ Pri Podlužianke,Levice 10.5.2015

  Prvé sväté prijímanie IV.ZŠ Pri Podlužianke,Levice 10.5.2015
  (Obrázkov: 34)

 • Prvé sväté prijímanie II.ZŠ Sv.Michala a VII.ZŠ Školská Levice 17.5.2015

  Prvé sväté prijímanie II.ZŠ Sv.Michala a VII.ZŠ Školská Levice 17.5.2015
  (Obrázkov: 36)

 • Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku,Levice 17.5.2015

  Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku,Levice 17.5.2015
  (Obrázkov: 35)

 • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Levice 4.6.2015

  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Levice 4.6.2015
  (Obrázkov: 62)

 • .Pobožnosť a uctienie relikvie sv.Giovanny Berettovej Mollovej, Levice 7.6.2015

  .Pobožnosť a uctienie relikvie sv.Giovanny Berettovej Mollovej, Levice 7.6.2015
  (Obrázkov: 20)

 • Naše mesto 2015, zábavné popoludnie ,Levice 12.6.2015

  Naše mesto 2015, zábavné popoludnie ,Levice 12.6.2015
  (Obrázkov: 48)

 • Kňažská vysviacka br.Rajmund D,Ján Lehocký, Levice 13.6.215

  Kňažská vysviacka br.Rajmund D,Ján Lehocký, Levice 13.6.215
  (Obrázkov: 67)

 • Primičná omša br.Rajmund D, Ján Lehocký,Levice 14.6.2015

  Primičná omša br.Rajmund D, Ján Lehocký,Levice 14.6.2015
  (Obrázkov: 77)

 • Detský tábor v Chynoranoch, 18. - 21. jún 2015

  Detský tábor v Chynoranoch, 18. - 21. jún 2015
  (Obrázkov: 98)

 • Birmovka, Levice 28.6.2015

  Birmovka, Levice 28.6.2015
  (Obrázkov: 70)

 • Púť na Mariánsku horu v Levoči, Levice - Levoča 23.6.2015-5.7.2015

  Púť na Mariánsku horu v Levoči, Levice - Levoča 23.6.2015-5.7.2015
  (Obrázkov: 66)

 • Sv.omša na Kalvárii,Levice 26.júla 2015

  Sv.omša na Kalvárii,Levice 26.júla 2015
  (Obrázkov: 21)

 • Farská opekačka, 31.8.2015

  Farská opekačka, 31.8.2015
  (Obrázkov: 59)

 • Povýšenie SV.KRÍŽA 17.09.2015

  Povýšenie SV.KRÍŽA 17.09.2015
  (Obrázkov: 40)

 • Požehnanie úrody 18.09.2015

  Požehnanie úrody 18.09.2015
  (Obrázkov: 38)

 • Boj proti hladu 11.10.2015

  Boj proti hladu 11.10.2015
  (Obrázkov: 31)

 • Mária Mališová 100 ročné životné jubileum 11.11.2015

  Mária Mališová 100 ročné životné jubileum 11.11.2015
  (Obrázkov: 32)

 • Pamiatka zosnulých 01.11.2015

  Pamiatka zosnulých 01.11.2015
  (Obrázkov: 28)

 • Posvätenie adventných vencov 28.11.2015

  Posvätenie adventných vencov 28.11.2015
  (Obrázkov: 31)

 • Otvorenie Svätej brány 13.12.2015

  Otvorenie Svätej brány 13.12.2015
  (Obrázkov: 30)

 • Pomazanie chorých 16.12.2015

  Pomazanie chorých 16.12.2015
  (Obrázkov: 29)

 • Slávnosť Narodenia Pána 2015

  Slávnosť Narodenia Pána 2015
  (Obrázkov: 29)

 • Jasličková slávnosť 26.12.2015

  Jasličková slávnosť 26.12.2015
  (Obrázkov: 47)

 • Slávnosť Zjavenia Pána 06.01.2016

  Slávnosť Zjavenia Pána 06.01.2016
  (Obrázkov: 28)

 • Obetovanie Pána - Hromnice 02.02.2016

  Obetovanie Pána - Hromnice 02.02.2016
  (Obrázkov: 40)

 • Svätoblažejské požehnanie 02.02.2016

  Svätoblažejské požehnanie 02.02.2016
  (Obrázkov: 7)

 • Farský karneval 06.02.2016

  Farský karneval 06.02.2016
  (Obrázkov: 48)

 • Popolcová streda 10.02.2016

  Popolcová streda 10.02.2016
  (Obrázkov: 28)

 • Krížová cesta 14.02.2016

  Krížová cesta 14.02.2016
  (Obrázkov: 45)

 • Krížová cesta 28.02. a 06.03.2016

  Krížová cesta 28.02. a 06.03.2016
  (Obrázkov: 15)

 • Krížová cesta 13.03.2016

  Krížová cesta 13.03.2016
  (Obrázkov: 54)

 • Krížová cesta 20.03.2016

  Krížová cesta 20.03.2016
  (Obrázkov: 49)

 • Kvetná nedeľa 20.03.2016

  Kvetná nedeľa 20.03.2016
  (Obrázkov: 45)

 • Zelený štvrtok 24.03.2016

  Zelený štvrtok 24.03.2016
  (Obrázkov: 58)

 • Veľký piatok. Ranné chvály. Krížová cesta. 25.03.2016

  Veľký piatok. Ranné chvály. Krížová cesta. 25.03.2016
  (Obrázkov: 39)

 • Obrady Veľkého piatku 25.03.2016

  Obrady Veľkého piatku 25.03.2016
  (Obrázkov: 56)

 • Biela sobota 26.03.2016

  Biela sobota 26.03.2016
  (Obrázkov: 61)

 • Mons. Ján Bednár 62.narodeniny 01.04.2016

  Mons. Ján Bednár 62.narodeniny 01.04.2016
  (Obrázkov: 27)

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva. Spevácky zbor DOMOVINA. 03.04.2016

  Nedeľa Božieho milosrdenstva. Spevácky zbor DOMOVINA. 03.04.2016
  (Obrázkov: 46)

 • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 29.05.2016

  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 29.05.2016
  (Obrázkov: 49)

 • Nový pán kaplán Pavel Dyurász 04.07.2016

  Nový pán kaplán Pavel Dyurász 04.07.2016
  (Obrázkov: 14)

 • Svätá omša Kalvária 31.07.2016

  Svätá omša Kalvária 31.07.2016
  (Obrázkov: 33)

 • Krížová cesta Kalvária 14.09.2016

  Krížová cesta Kalvária 14.09.2016
  (Obrázkov: 32)

 • Svätá omša Kalvária 14.09.2016

  Svätá omša Kalvária 14.09.2016
  (Obrázkov: 47)

 • Kalvária Agapé 14.09.2016

  Kalvária Agapé 14.09.2016
  (Obrázkov: 34)

 • Prvé sväté prijímanie,Levice 22.5.2016 , II.a VII. ZŠ

  Prvé sväté prijímanie,Levice 22.5.2016 , II.a VII. ZŠ
  (Obrázkov: 21)

 • Prvé sväté prijímanie,Levice 29.5.2016 , ZŠ Pri Podlužianke

  Prvé sväté prijímanie,Levice 29.5.2016 , ZŠ Pri Podlužianke
  (Obrázkov: 27)

 • Prvé sväté prijímanie,Levice 5.6.2016 , ZŠ A.Kmeťa

  Prvé sväté prijímanie,Levice 5.6.2016 , ZŠ A.Kmeťa
  (Obrázkov: 28)

 • Sviatosť birmovania v maďarskom jazyku, Levice 25.6.2016

  Sviatosť birmovania v maďarskom jazyku, Levice 25.6.2016
  (Obrázkov: 44)

 • Sviatosť birmovania , Levice 26.6.2016

  Sviatosť birmovania , Levice 26.6.2016
  (Obrázkov: 45)

 • Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku 8.5.2016

  Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku 8.5.2016
  (Obrázkov: 28)

 • Poľský zakarpatský mužský spev. zbor - sv. omša a koncert 25.09.2016

  Poľský zakarpatský mužský spev. zbor - sv. omša a koncert 25.09.2016
  (Obrázkov: 43)

 • Priamy prenos RTVS zo slávnostnej sv.omše k sviatku sv.Michala, Levice 2.10.2

  Priamy prenos RTVS zo slávnostnej sv.omše k sviatku sv.Michala, Levice 2.10.2
  (Obrázkov: 33)

 • Priamy prenos RTVS II. 02.10.2016

  Priamy prenos RTVS II. 02.10.2016
  (Obrázkov: 48)

 • Boj proti hladu 09.10.2016

  Boj proti hladu 09.10.2016
  (Obrázkov: 52)

 • Všetkých svätých 01.11.2016

  Všetkých svätých 01.11.2016
  (Obrázkov: 38)

 • Obrad zatvorenia Svätej brány milosrdenstva na kostole Sv. Michala 13.11.2016

  Obrad zatvorenia Svätej brány milosrdenstva na kostole Sv. Michala 13.11.2016
  (Obrázkov: 28)

 • Prvá adventná nedeľa, posvätenie adventných vencov 26.11.2016

  Prvá adventná nedeľa, posvätenie adventných vencov 26.11.2016
  (Obrázkov: 30)

 • Spoločné pomazanie chorých 14.12.2016

  Spoločné pomazanie chorých 14.12.2016
  (Obrázkov: 26)

 • Vianočné vystúpenie na námestí 17.12.2016

  Vianočné vystúpenie na námestí 17.12.2016
  (Obrázkov: 23)

 • Narodenie Pána - Polnočná slávnosť- 24.12.2016

  Narodenie Pána - Polnočná slávnosť- 24.12.2016
  (Obrázkov: 51)

 • Koledníci 06.01.2017

  Koledníci 06.01.2017
  (Obrázkov: 10)

 • Popolcová streda 01.03.2017

  Popolcová streda 01.03.2017
  (Obrázkov: 34)

 • Krížová cesta 05.03.2017

  Krížová cesta 05.03.2017
  (Obrázkov: 45)

 • Krížová cesta 02.04.2017

  Krížová cesta 02.04.2017
  (Obrázkov: 43)

 • Kvetná nedeľa 09.04.2017

  Kvetná nedeľa 09.04.2017
  (Obrázkov: 35)

 • Zelený štvrtok13.04.2017

  Zelený štvrtok13.04.2017
  (Obrázkov: 49)

 • Veľký piatok 14.04.2017

  Veľký piatok 14.04.2017
  (Obrázkov: 42)

 • Biela sobota 15.04.2017

  Biela sobota 15.04.2017
  (Obrázkov: 48)

 • Prvé sväté prijímanie 7.5.2017 ZŠ A.Kmeťa

  Prvé sväté prijímanie 7.5.2017 ZŠ A.Kmeťa
  (Obrázkov: 39)

 • Najsvätejšie Telo Kristovo a Krv 15.06.2017

  Najsvätejšie Telo Kristovo a Krv 15.06.2017
  (Obrázkov: 41)

 • Vdp. Mons. Ján Repiský Pohrebná sv. omša 22.06.2017

  Vdp. Mons. Ján Repiský Pohrebná sv. omša 22.06.2017
  (Obrázkov: 50)

 • Mons. Ján Repiský Pohrebný obrad na levickom cintoríne 22.06.2017

  Mons. Ján Repiský Pohrebný obrad na levickom cintoríne 22.06.2017
  (Obrázkov: 50)

 • Prvé sväté prijímanie 14.5.2017 ZŠ Sv Michala a ZŠ Školská

  Prvé sväté prijímanie 14.5.2017 ZŠ Sv Michala a ZŠ Školská
  (Obrázkov: 32)

 • Prvé sväté prijímanie 21.5.2017 ZŠ Pri Podlužianke

  Prvé sväté prijímanie 21.5.2017 ZŠ Pri Podlužianke
  (Obrázkov: 35)

 • Sviatosť birmovania 25.6.2017

  Sviatosť birmovania 25.6.2017
  (Obrázkov: 42)

 • Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku 21.5.2017

  Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku 21.5.2017
  (Obrázkov: 36)

 • Mária Mališová 101 ročná - Posledná rozlúčka 21.07.2017

  Mária Mališová 101 ročná - Posledná rozlúčka 21.07.2017
  (Obrázkov: 22)

 • Posledná rozlúčka s Mons. Františkom Procházkom, Levice , 2.8.2017

  Posledná rozlúčka s Mons. Františkom Procházkom, Levice , 2.8.2017
  (Obrázkov: 80)

 • Radko Kottra v Leviciach 19.08.2017

  Radko Kottra v Leviciach 19.08.2017
  (Obrázkov: 30)

 • Povýšenie svätého kríža 14.09.2017

  Povýšenie svätého kríža 14.09.2017
  (Obrázkov: 46)

 • Požehnanie úrody 21.09.2017

  Požehnanie úrody 21.09.2017
  (Obrázkov: 27)

 • Požehnanie adventných vencov 02.12.2017

  Požehnanie adventných vencov 02.12.2017
  (Obrázkov: 28)

 • Narodenie Pána. Vigílijná sv. omša pre deti a mládež 24.12.2017

  Narodenie Pána. Vigílijná sv. omša pre deti a mládež 24.12.2017
  (Obrázkov: 47)

 • Jasličková slávnosť 25.12.2017

  Jasličková slávnosť 25.12.2017
  (Obrázkov: 40)

 • Adorácia s novoročným požehnaním 31.12.2017

  Adorácia s novoročným požehnaním 31.12.2017
  (Obrázkov: 33)

 • Popolcová streda a Krížová cesta 14.02.2018

  Popolcová streda a Krížová cesta 14.02.2018
  (Obrázkov: 32)

 • Krížová cesta Kalvária 18.02.2018

  Krížová cesta Kalvária 18.02.2018
  (Obrázkov: 37)

 • Krížová cesta Kalvária 25.02.2018

  Krížová cesta Kalvária 25.02.2018
  (Obrázkov: 30)

 • Krížová cesta Kalvária 04.03.2018

  Krížová cesta Kalvária 04.03.2018
  (Obrázkov: 39)

 • Rekolekčná sv. omša Kmeťovce 08.03.2018

  Rekolekčná sv. omša Kmeťovce 08.03.2018
  (Obrázkov: 33)

 • DUO SANKTUS z Moskvy 11.03.2018

  DUO SANKTUS z Moskvy 11.03.2018
  (Obrázkov: 28)

 • Krížová cesta Kalvária 11.03.2018

  Krížová cesta Kalvária 11.03.2018
  (Obrázkov: 41)

 • Krížová cesta Kalvária 18.03.2018

  Krížová cesta Kalvária 18.03.2018
  (Obrázkov: 26)

 • Pomazanie chorých 21.03.2018

  Pomazanie chorých 21.03.2018
  (Obrázkov: 23)

 • Kvetná nedeľa 25.03.2018

  Kvetná nedeľa 25.03.2018
  (Obrázkov: 10)

 • Veľká noc 2018 - Krížové cesty - výber

  Veľká noc 2018 - Krížové cesty - výber
  (Obrázkov: 22)

 • Veľká noc 2018 - Sväté trojdnie 29.-31.03.2018

  Veľká noc 2018 - Sväté trojdnie 29.-31.03.2018
  (Obrázkov: 43)

 • Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv 31.05.2018

  Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv 31.05.2018
  (Obrázkov: 24)

 • Prvé sväté prijímanie ZŠ A.Kmeťa, Levice 6.mája 2018

  Prvé sväté prijímanie ZŠ A.Kmeťa, Levice 6.mája 2018
  (Obrázkov: 29)

 • Prvé sväté prijímanie ZŠ Pri Podlužianke, Levice 13.mája 2018

  Prvé sväté prijímanie ZŠ Pri Podlužianke, Levice 13.mája 2018
  (Obrázkov: 31)

 • Prvé sväté prijímanie ZŠ ul.Školská, Levice 20.mája 2018

  Prvé sväté prijímanie ZŠ ul.Školská, Levice 20.mája 2018
  (Obrázkov: 35)

 • Prvé sväté prijímanie ZŠ ul. Sv.Michala, Levice 27.mája 2018

  Prvé sväté prijímanie ZŠ ul. Sv.Michala, Levice 27.mája 2018
  (Obrázkov: 29)

 • Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku, Levice 13.5.2018

  Prvé sväté prijímanie v maďarskom jazyku, Levice 13.5.2018
  (Obrázkov: 34)

 • Detská sv.omša, farská opekačka 29.6.2018

  Detská sv.omša, farská opekačka 29.6.2018
  (Obrázkov: 14)

 • Rozlúčka s p.kaplánom P. Gyurászom 29.6.2018

  Rozlúčka s p.kaplánom P. Gyurászom 29.6.2018
  (Obrázkov: 16)

 • Mgr.Patrik Špánik, nový p.kaplán 30.6.2018

  Mgr.Patrik Špánik, nový p.kaplán 30.6.2018
  (Obrázkov: 24)

 • Mgr. Tibor Benčík,kaplán pre maď.veriacich 1.7.2018

  Mgr. Tibor Benčík,kaplán pre maď.veriacich 1.7.2018
  (Obrázkov: 10)

 • Sviatosť birmovania v maďarskom jazyku, Levice 16.5.2018

  Sviatosť birmovania v maďarskom jazyku, Levice 16.5.2018
  (Obrázkov: 51)

 • Sviatosť birmovania , kostol Ducha svätého Levice, 17.6.2018

  Sviatosť birmovania , kostol Ducha svätého Levice, 17.6.2018
  (Obrázkov: 55)

 • Fatimská sobota, Staré Hory 5.1.2019

  Fatimská sobota, Staré Hory 5.1.2019
  (Obrázkov: 6)

 • Relikvie sv. Vincenta de Paul v Leviciach 4.10.2019

  Relikvie sv. Vincenta de Paul v Leviciach 4.10.2019
  (Obrázkov: 33)

 • Oprava fasády Farského kostola 2019

  Oprava fasády Farského kostola 2019
  (Obrázkov: 26)

 • Požehnanie novej fasády Farského kostola ,Levice 9.2.2020

  Požehnanie novej fasády Farského kostola ,Levice 9.2.2020
  (Obrázkov: 71)