Farský časopis Michael

Časopis Michael vychádza v elektronickej podobe na farských internetových stránkach a v tlačenej forme ho môžete vidieť na nástenkách pri farskom kostole sv. Michala v Leviciach a vo vnútri kostola.

Tvorcovia časopisu nadviazali na peknú tradíciu časopisu Verím. Hlavným cieľom časopisu je spájať veriace rodiny po duchovnej, aj po ľudskej stránke. Má odhaľovať to pekné a dobré v životoch, aby upevňoval a zväčšoval vieru, nádej a vzájomnú lásku medzi levičanmi. Prianím tvorcov je, nech každý člen spoločenstva vie, že je súčasťou veľkej rodiny.