Farská knižnica

Farská knižnica sv. Filipa Neriho na ulici sv. Michala 43, Levice

Knihy sú požičiavané bezplatne.

  • Srdečne vás pozývame do farskej knižnice sv. Filipa Neriho. Ponúkame vám vyše 1000 titulov s prevažne kresťanskou tématikou, ale aj odbornú, náučnú, detskú literatúru, časopisy a iné...

     

  • Zoznam ponúkaných titulov:

    Stiahnete tu...

     

  • Knižné tituly si môžete pozrieť aj tu:

    Anton Hlinka

    A. Hlinka - Viera veľkých vedcov - Ba, Alfa, 1990
    Viera veľkých vedcov - Ba, Don Bosco, 1996
    Myslitelia a myšlienky - Martin, MS, 1993
    Slovo do týždňa 2. - Ba, Don Bosco, 1997
    Slovo do týždňa 3. - Ba, Don Bosco, 1998
    Slovo do týždňa - Ba, Don Bosco, 1996
    Slovo do týždňa - Ba, Salus, 1996
    K širším obzorom - Ba, Alfa, 1991
    Ozvena slova - Zagreb, Logos, 1985
    Ozvena slova 2. - Zagreb, Logos, 1989
    Ozvena slova - Ba, Alfa, 1991
    Ozvena slova 1. (prvá časť) - Ba, Don Bosco, 1996
    Ozvena slova 1. (druhá časť) - Ba, Don Bosco, 1996
    Ozvena slova 2. - Ba, Don Bosco, 1996
    Ozvena slova 3. - Ba, Alfa, 1992
    Ozvena slova 4. - Ba, Don Bosco, 1996
    Ozvena slova 4. - Ba, Alfa, 1993
    Ozvena slova 5. desatoro - Ba, Don Bosco, 1994
    Ozvena slova 6. krédo - Ba, Don Bosco, 1996
    Sila slabých a slabosť silných - Ba, Tatran, 1990
    Keď zakvitne rumovisko - Rím, Sú Cyrila a Metoda, 1980
    Keď zakvitne rumovisko - Trnava, SSV, 1992
    Keď zakvitne rumovisko - Trnava, SSV, 1994
    Každý sa môže zmeniť - Ba, Don Bosco 1994
    Ozvena slova 5. - Ba, Lúč, 1994
    Sila slabých a slabosť silných - Zagreb, 1989


    Beletria - náboženská

    A. M. Bachová - Malá kronika - Martin, Živena, 1944
    J. Š. Baar - Cestou krížovou - Trnava, SSV, 1951
    W. Baumorth - Potupenie kríža - Trnava, SSV, 1947
    Potupenie kríža - Trnava, SSV, 1948
    R. Bazin - Obilie dozrieva - Trnava, SSV, 1942
    G. Bernanos - Denník vidieckeho kňaza - Ba, Slov. spis., 1996
    Mŕtva farnosť - Trnava, SSV, 1992
    J. Branecký - Fráter Johannes - Ba, Tatran, 1969
    Fráter Johannes - Trnava, SSV, 1929
    Fráter Johannes - Ba, Lúč, 1996
    Fráter Johannes - Trnava, SSV, 1996
    A. Duval - Prečo bola noc taká dlhá - Ba, Daka, 1993
    R. Farelly - Pánov odev - L. Mikuláš, Tranoscius, 1993
    G. Fort - Pilátova žena - Praha, Čes. kat. charita, 1971
    Pápež z Geta - Trnava, SSV, 1947
    G. Fusseneggerová - Boli Kristovými súčasníkmi - Trnava, SSV, 1994
    Habovštiak - Mať moja, mať moja - Trnava, SSV, 1999
    Dni sviatočné i všedné - Trnava, SSV, 1995
    J. E. Copus - S. K. - Lazar, priateľ Krista Pána - Trnava, SSV, 1935
    J. Fabian - Kamarát Witko - Ba, Lúč, 1995
    P. Florenskij - Soľ zeme - Ba, Nové mesto, 1996
    A. Gots - Prijímam kríž - Ba, Lúč, 1996
    Dr. L. Hanus - Rozprava o kultúrnosti - Sp. Podhradie, SKS, 1991
    Ľ. Hlaváč - Vymokliny - Trnava, SSV, 1992
    Svetlo vo tmách - Trnava, SSV, 1993
    Veľko piatkové príbehy - Ba, USPO, 1998
    L. Chaikinová - Hodváb - L. Mik., Tranoscius, 1996
    G. K. Chesterton - Detektívne príbehy otca Browna - Trnava, SSV, 1996
    N. Incorvaia - Druhá strana AIDS - San Lorenzo, 2001
    P. H. Jurina - Pred anjelským trúbením - Trnava, SSv, 1994
    J. Kaňa - Legenda o pátrovi Emanuelovi - Ba, Serafín, 1997
    H. Killian - Za nami je len Boh - Trnava, SSV, 1998
    J. Lacková - Malé príbehy - Košice, TypoPress, 2005
    S. Lagerlőfová - Legendy o Kristovi - Ba, Obzor, 1991
    C. M. Lakottová - Klauzúra - vstup zakázaný - Ba, Lúč, 1994
    P. Ľ Ermile - Zostaňte doma - Trnava, SSV, 1941
    M. Malinski - Štvrtý kráľ - Ba, Lúč, 1995
    Marschall - Dcéra kráľovská - Ba, Lúč, 1991
    Zázrak otca Malachiáša - Trnava, Dobrá kniha, 1998
    B.Mathels - Hor sa na leva - Trnava, Dobrá kniha, 1978
    F. Mauriac - Osudy - Ba, SPKK
    Sr. M. R. McCeady - V tieni Božej lásky - Ba, Serafín, 1998
    G. Messadié - Človek, ktorý sa stal Bohom - Ba, Bradlo, 1991
    J. Mikloško - Prísne tajné. Ako sme boli malí - Ba, PPB, 1994
    M. Moretti - Znamenie kríža - Trnava, SSV, 1992
    Sobotňajšie slnko - Trnava, SSV, 1992
    G. Marcinek - Dve koruny - Trnava, SSV, 1950
    H. Morris - Dva razy udelená milosť - Brno, Nová naděje, 1994
    E. F. Murphy - Hriešnica z Magdaly - Trnava, SSV
    E. Orzeszková - Meir ezofowicz - Martin, Živena, 1952
    K. Pakovci - Boh sa pyšným protiví - Prešov, Vyd. M. Vaška, 1995
    Sr. M. B. Pánčiová - Spomienky na Alenku Mačorovú - Vrícko, Rod. Nepoškvrnenej, 2004
    G. Papini - Legendy umučenia - Ružomberok, Genezis, 1990
    Ľ. Pavlo - Na vlnách času - Trnava, SSV, 1995
    Fr. D. Pfannműller - Keď prišiel Spasiteľ na svet - Trnava, SSV, 1938
    Keď prišiel Spasiteľ na svet - Trnava, SSV, 1997
    M. F. Powersová - Stopy v písku - Ba, Motýľ, 1993
    Don Richardson - Dieťa pokoja - Ba, SESPM, 1997
    L. Rinserová - Voláte ma Mária Magdaléna - Ba, Obzor, 1991
    K. Sacerdos - Kríza viery, agenti rozvratu útočia - Hlohovec, Ofsetová tlač., 1997
    N. Salvaneschi - Katedrála bez Boha - Trnava, SSV, 1947
    P. J. Spillmann s. j. - Obeť spovedného tajomstva - Trnava, SSV, 1942
    J. E. Tada; J. Musser - Začiatok cesty - Ba, JAF, 1991
    A. Tadeusieniczová - So Setim do Svätej zeme - Trnava, SSV, 1995
    M. Waltari - Tajomstvo Božieho kráľovstva - Trnava, Tatran, 1992
    F. Weiser s. j. - Vatomika - Trnava, Dobrá kniha, 1993
    M. West - Deti slnka - Trnava, Dobrá kniha, 1998
    J. Wiktor - Dúha nad srdcom - Trnava, SSV, 1936
    M. Wiseman - Fabiola - Trnava, SSV, 1937
    L. de Wohl - Kráľ Dávid - Trnava, Dobrá kniha, 1998
    A. M. Zanzucchiová - Naša rodina - Ba, Lúč, 1994
    Dr. R. W. Hynek - Muž bolestí - Praha, 1946
    N. Shute - Mesto ako Alice Springs - Trnava, SSV, 1992
    J. a S. Eldredge - Očarujúca - Ba, Redemt., 2006
    J. Eldredge - Divoký v srdci - Ba, Redemt., 2005
    G. Guareschi - Don Camillo a jeho svět - Kostel Vydří, Karmelit. 2001
    J. Vagne - Aurora nad brodom Iakoba - Nemšová ,1999
    G. Messadié - Človek, ktorý sa stal Bohom - Ba, Bradlo, 1991
    F. Riversová - Tamara - Trnava, Dobrá kniha, 2004
    F. Riversová - Rachab - Trnava, Dobrá kniha, 2005
    F. Riversová - Rút - Trnava, Dobrá kniha, 2005
    F. Riversová - Betsabe - Trnava, Dobrá kniha, 2005
    F. Riversová - Mária - Trnava, Dobrá kniha, 2005
    M. Wiseman - Fabiola -cirkev v katakombách
    G. Bernanos - Mŕtva farnosť - Trnava, SSV, 1992
    M. Waltari - Tajomstvo Božieho kráľovstva - Trnava 1979
    Copus - Kianička - Lazar - priateľ Krista Pána Trnava, SVV, 1935
    P. Coelho - Alchymista - Bratislava, Svornosť,1993
    Tody a Musser - Jony - začiatok cesty - Bratislava, Svornosť,1994
    V. Deželič - Vybral si Sofiu Trnava, SVV, 1941
    M. Wiseman - Fabiola - Flash PRESS
    G. Papini - Život Krista Tatran 1990
    D. Rops - Ježiš vo svojej dobe - Trnava DK 1991
    J. Branecký - Fráter Johannes - Trnava, SSV, 1996
    H. Killian - Za nami je len Boh Trnava, SSV, 1998
    Curtis - Eldredge - Posvätná romanca - Trnava, SSV, 2003


    Beletria - svetská

    A. Bielik - Obrázky z hôr - Ba, SUKL, 1957
    L. A. Čárska - Džavachovské hniezdo - 1943
    R. Dobiáš - Temná zeleň - Ba, Nové mesto, 1996
    F. M. Dostojevskij - Netočka Nezvanovová - Ba, Ml. letá, 1970
    J. Hrušovský - Jánošík - Ba, Ml. letá, 1987
    K. Jarunková - Jediná - Ba, Ml. letá, 1967
    G. Kamban - Vidím širokou a krásnou zemi - Praha
    A. Mahmoodyová - Z lásky k dieťaťu - Ba, Ikar, 1992
    Bez dcéry neodídem - Ba, Ikar, 1991
    A. Mednyanský - Malebná cesta dolu Váhom - Ba, Tatran, 1971
    Dávne povesti o slovenských hradoch - Ba, Tatran, 1974
    H. Mniszkówna - Malomocná 1. - Praha, I. Železný, 1991
    Malomocná 2. - Praha, I. Železný, 1991
    Malomocná 3. - Praha, I. Železný, 1991
    J. Okeová - V srdci divočiny - L. Mik., Tranoscius, 1996
    S. Pairaultová - Ťaživé tajomstvo - Ba, ML, 1995
    D. Slavkovská - Nikdy ťa neopustím - Ba, Slovnafit., 1995
    V. Śichta - Mladosť veľkých ľudí - Trnava, Posol
    I. S. Turgenev - Poľovníkove zápisky - BB, Tatran, 1975
    S. H. Vajanský - Svadobné šaty - Ba, Ml, 1972
    A. Vaško - Spútané more - Trnava, SSV, 1947
    F. Votruba - Víťazná cesta - Ružomberok, Hviezd. Kubín, 1954
    J. Winkler - Prídem vám pomôcť pán doktor - Trnava, SSV, 1995
    D. Zamboniová - V hĺbke bolesti - Ba, Nové mesto, 1994
    J. Záborský - Výber z diela - Ba, SVKZ, 1953
    J. Zeyer; F. Bilek - Básník a sochař - Praha, 1948
    E. Zola - Germinal - Ba, Pravda, 1950
    K. Virsík - Odchádzam s Hipokratom -- Prešov, M.Vaška, 2005
    A. Schweitzer - Ľudia v pralese - Ba, ÚMSK , 1993

    Biblikum (SP - SZ)

    V. Betina - Stvorenie sveta - Ba, Danubiaprint, 1990
    A. Fattori - Príbehy Starého zákona - Ba, Ikar, 1991
    J. Ferko - Praotec viery - Trnana, KON Pres 1991
    J. Mussel - Odkrývanie sveta Biblie - Ba. ML, 1992
    J. Mussel - Odkrývanie sveta Biblie - Ba. ML, 1992
    D. Rops - Biblia a jej ľud - Trnava, Dobrá kniha 1991
    M. Rúfus - Kniha žalmov - Ba, Lúč 1991
    Dejiny božieho ľudu
    Dr. J. Heger preklad - Kniha múdrosti - Brno Akord, 1946
    Dr. J. Heger preklad - Kniha Ježíše Siracha - Brno Akord, 1947
    Biblické ženy - 1988
    Život patriachu Jozefa 1988
    Prorok Elizeus
    Prorok Eliáš
    D Rops - Biblia a jej ľud - Trnava DK 1991
    Za svetlom - Rím, sv.Cyrila a Metoda, 1970
    Pieseň piesní - Kazateľ - Ba,Tatran, 1965

    Biblikum (SP - NZ)

    A. Fattori - Príbehy nového zákona - Ba, Ikar, 1991
    Dr. J. Merell - Úvod do četby nového zákna - Praha, 1952
    Dr. Dačík - Úvok do Písma svätého - Praha
    Dr. M. Stanislav - Kniha života - Ružomberok, 1947
    J. Heriban - Úvodné poznámky k spisom NZ - Rím, SúSCM, 1989
    Evanjeliá - Rím. SúSCM, 1989
    Dr. Š. Zlatoš; A. J. Šurjanský - Písmo sväté nového zákona (sv I.) - Trnava, SSV, 1967
    Písmo sväté nového zákona (sv II.) - Trnava, SSV, 1947
    Písmo sväté nového zákona (sv I.) - Trnava, SSV, 1946
    Ž. Kustic - Kľúčik k Biblii - Trnava, Dobrá kniha, 2000
    Nádej pre každého NZ - Ba, Creativpress, 1993
    Knha života pre každého - Editorial VIDA, 1989
    J. Musset - Odkrývanie sveta Biblie NZ - Ba, ML, 1992
    Nový zákon Ježiša Krista
    Evanjelium podle sv. Matouše - Olomouc, 1969
    Charita - Poselství Ježíšovo - Praha, 1969
    J. Kremer - Evanjelium o Ježišovej smrti a ... - Sp. Podhrad., KS, 1993
    A. J. Jeung - Žiť Ježišovo evanejelium dnes - Trnava, DK, 1994
    MIMEP - Posolstvo - Rím, SúSCM, 1969
    Posolstvo - Martin, DK, 1990
    C. Š. - Vykúpenie Božieho ľudu NZ - Nitra
    D. Rops - Ježiš vo svojej dobe - Trnava, DK, 1991
    J. Porubčan, SJ - 1. Posolstvo ako o ňom písal Pavol - Trnava, SSV, 1996
    2. Posolstvo ako o ňom písal Pavol - Trnava, SSV, 1996
    Tajomný muž z iného sveta - Trnava, DK, 1990 - 91
    G.Courtois - Najkrajší príbeh - Genezis, 1990C
    Cesta k víťazstvu NZ - Europen Christian Sports Union
    Rops - Ježiš vo svojej dobe - Trnava , DK, 1991
    ThDr, A, Dermek - Chlieb a slovo - výber z evanjelií - Ba, SKS, 1992
    Nový zákon
    Posolstvo- Rím, SúSCM, 1969
    S.M.G. Schinke - S Lukášom o Kristovi - Rím, 1972
    S.M.G. Schinke - S Lukášom o Kristovi - Rím, 1972
    Posolstvo- Rím, SúSCM, 1969

    Cirkevné dejiny

    V. Judák - Dejiny mojej cirkvi I. - Trnava, SSV, 2002
    Dejiny mojej cirkvi II. - Trnava, SSV, 2004
    Š. Šmálik - Boží ľud na cestách - Ba, Lúč, 1997
    S. M. Braito - Církev - Olomouc, 1946
    G. Garandy - Církev, komunismus a křesť. - Praha, 1951
    G. Hoffmann - Katol. Cirkev a tragédia slov. židov... - Partizánske, G - print, 1994
    J. A. Beňo - II. Vatikánsky koncil 1962 - 65 - Nitra, Rodina, 1992
    M. Pojsl; V. Hyhlík - Svätý Hostýn - Velehrad, 1992
    P. Poupard - Sprievodca Rímom - Ba, NM, 1999
    Naša národná svätyňa bazilika Šaštín - Trnava, SSV, 1954

    Cudzojazyčná literatúra

    Első lépések Jézus felé (Prvé kroky k Ježišovi - 1. ročník, náboženstvo)
    Isten utján (Na Božích cestách - 2. roč.)
    Jézus kenjerén (Na Ježišovom chlebe - 3. roč.)
    Egyűtt az agyházzal (Spolu s cirkvou - 4. roč.)
    Az ószőveteségi kinyilatkoztatás (Starozákonné zjavenie - 5. roč.)
    Az ujszővetségi kinyilatkoztatás (Novozákonné zjavenie - 6. roč.)
    Egyháztörténelem (Dejiny cirkvi - 7. roč.)
    Isten szól gyermekeihez (Boh hovorí svojim deťom)
    Kérdezzűk meg őnmagunkat! (Opýtajte sa sami seba!)
    Egyházkőzségi képviselő - testűlet - mi az? (Farská rada - čo je to?)
    Test és lélek imája (Modlitba tela a duše)
    A lelkiélet lélektanához (O náuke duchovného života)
    M. B. Schlink - Ezek ténjek (Skutočne sa stalo! Ako sme prežívali Božie zázraky?)
    G.Courtois - A legszebb tőrténet (Najkrajší príbeh)
    M. Kamphuis - Budhista voltam (Bol som budhistom)
    M. Ramsey - Papjaimhoz (Mojim kňazom)
    P. László - Arccal vagy háttal Isten Felé (Tvárou alebo chrbtom k Bohu)
    Assisi szent Ferenc virágoskertje (Kvetinová záhrada sv. Františka z Assisi)
    Aquinói szent Tamás (Náuky sv. Tomáša Akvinského o filozofii)
    Allahért harcoltam (Bojoval som za Alaha)
    A Római katholikus egyház tőrténete (Dejiny rímskokat. cirkvi)
    C. Károly - Isten házai és szolgái (Božie chrámy a služobníci, kt. v nich slúžili)
    R. Billinger - Isten hűbérese (Poddaný Boha)
    V. Cagern - A házastársi szeretet - szővetség (Manželská láska ako zmluva)
    Ch. Meves - Nászajándék (Svadobný dar)
    M. Laimer - Igen vagy nem, de hogyan? (Áno, či nie, ale ako?)
    L. Győrgy - A Tamás - templom karnagya (Dirigent kostola sv. Tomáša - J. S. Bach)
    G. - Barlang a szigeten (Jaskyňa na ostrove)
    G.Hajnóczy R. - Bengáli tűz (Bengálsky oheň)
    R. Jašík - A Kristályvizű folyó partján (Na brehu kryštáľovej rieky)
    M. Pujmanová - Játék a tűzzel (Hra s ohňom)
    J. Verne - A névtelen család (Rodina bez mena)
    M. Gorkij - Az artamónovok (Artamonovci)
    Tersánszky - Kakuk Marci vadászkalandja (Dobrodružstvá Kukuk Marciho)
    W. S. Maugham - Téli utazás (Cestovanie v zime)
    K. J. Beneš - Ellopott élet (Ukradnutý román)
    J. Olbracht - (Az új) Átokvőlgye (Údolie prekliatia)
    Család ahol otthon vagyunk (Rodina, v kt. sme doma)
    A. Avdejenko - Szeretek (Milujem)
    M. Pogány Béla - Fel a porból (Hore v prachu)
    G. Molnař - Vasárnap mindig esik az eső (V nedeľu vždy prší)
    L. Ovalov - A régzomb (Medený gombík)
    J. Lengyel - A tudás fája (Strom poznania)
    S. Lem - Solaris (Solárium)
    L. Frick - És rajta ki segít? (Jemu kto pomôže?)
    Solennitá dei santi apostoli Pietro e Paolo
    Das evangelium nach Johannes
    Dr. O. Stanovský - Misia IX.
    J. Domaňsky OFMC- Lep ére Maximilien Kolbe - Varsovice 1971
    Veletek sírok, hogy velem reméljetek
    S. Congar - Seretem az egyházat- Budapest, Vigilia Kiadó. 1994
    D. von Hildebrand - Atalakulásunk Krisztusban - Budapest


    Detská literatúra

    Princezná Ruženka (leporelo)
    O hlúpom mýšatku (leporelo)
    Život v tráve (leporelo)
    Tom a Jerry kuchármi (leporelo)
    Povedačky (leporelo)
    Tri prasiatka (leporelo)
    Pláva loďka po vode (leporelo)
    Rozprávková záhrada
    Urfin Džús a jeho drevení vojaci
    Indiánske rozprávky
    Obrova stupaj
    S. Maršak - V šírom poli zámoček
    H. Ch. Andersen - Rozprávky
    W. Disney - Macko Puf, Snehulienka, Pinocchio
    A. Dudarav - Modroočka
    M. Madačov - Pri vianočnom stromčeku
    L. N. Tolstoj - Rozprávky a bájky
    W. Hauff - Rozprávky z púšte i mora
    D.Dušek - Babka na rebríku
    Púpavienka
    Biela plť na Váhu
    Šmolkovi 3.
    Rozprávky zo šípového kra
    V. Durov - Moje zvery
    R. Kipling - Rozprávky o pramatke kengure
    M. Húževka - Čarokrásna Ruca
    Jegé - Kuruci a iné rozprávky
    M. Ďuríčková - Zlatá brána
    Oriešky
    M. R. Martáková - Jarné vtáča
    J. Pavlovič - Košíček
    J. Horák - Povesti a divy
    H. Lisická - Rozprávky a povesti z Moravskej brány
    J. Nižnánský - Bojnické kamenné dukáty
    V. Plicka; J. Domasta - Slovenské historické povesti
    K. Bendová - Básničky maličkým
    Slniečko 1978 - 79
    Slniečko 1979 - 80
    D. Štubňa Zámostský - Z čarovného sveta
    J. Vetva - Na detskej vlne
    Marcelino chlieb a víno
    J. Machnacz - Radosti a žiale
    A. Somer - Hanna, najmenší Boží anjel
    Fynn - Bože, tu Anna
    L. M. Montgomeryová - Siroty ako Anna
    A. Bertová - Mamenka
    M. Komorová - Sklenená ovečka
    L. Hémon - Mária Chapdelainová
    J. Repko - Vládca ohňa
    E. H. Porterová - Pollyanna
    Pollyanna dospieva
    Pollyanna v Hollywode - Lip. Mik., Tranoscius, 1996
    Pollyanna v Mexiku - Lip. Mik., Tranoscius, 1996
    Pollyanna rozdáva šťastie - Lip. Mik., Tranoscius, 1996
    H. L. Smidhová - Pollyanna sa vydáva - Lip. Mik., Tranoscius, 1994
    Pollyannine poklady - Lip. Mik., Tranoscius, 1995
    Pollyannin čestný dlh - Lip. Mik., Tranoscius, 1995
    Pollyannino dobrodružstvo na západe - Lip. Mik., Tranoscius, 1995
    Božena Němcová - Babička - Ba, ML, 1995
    V zámku a pod zámkom a iné - Ba, 1967
    L. A. Čárska - Bez mamičky - Ba, Práca, 1994
    M. Gripeová - Hugo a Jozefína - Lip. Mik., Tranoscius, 1995
    W. Quednau - Klára Schumannová - Ba, Ml, 1959
    J. Paul - Nepolepšiteľný otecko - Ba, ML, 1996
    B.Tinák - Lev z Ereru - Trnava, SSV, 1996
    J. Streid - Milión a lev - Ba, Lúč, 1992
    V. G. Korolenko - Slepý muzikant - Ba, ML, 1962
    W. Arden - Záhada smejúceho sa tieňa - Ba, ML, 1989
    Záhada bezhlavého koňa - Ba, ML, 1992
    Záhada stonajúcej jaskyne - Ba, ML, 1991
    E. Skobelev - Neobyčajné príhody Bebešku a Melónika - Ba, Ml, 1990
    N. Osipov - Letom svetom - ZSSR, Raduga, 1988
    J. Műller - Priatelia zeleného údolia - Ostrava, Profil, Ba, 1989
    R. Haas - Požiar indiánskeho pohrebišťa - Ba, Obzor, 1970
    E. R. Busroughs - Tarzanove šelmy 3. - Ba, ML, 1991
    E.Blytonová - Slávna päťka - Paťka ide k moru - Ba, Egmond Neografia, 1995
    Slávna päťka - Paťka vo víre dobrodružstiev - Ba, EN, 1994
    Slávna päťka - Paťka na Pašeráckom vŕšku - Ba, Egmond, 1993
    T. Vansová - Julinkin prvý bál - Ba, ML, 1966
    F. Kráľ - Jano - Ba, Ml, 1963
    Jano - Ba, ML, 1985
    J. Tomin - Trojka z mravov - Ba, ML, 1964
    V. Stýblová - Dom pri nemocnici - Ba, ML, 1962
    K. Jarunková - Deti slnka - Ba, ML, 1962
    M. Hašťová - Zo starej horárne - Ba, ML, 1963
    Až půjdeš po lúkach - Ba, ML, 1978
    E. Ballinger - Abeceda mladého detektíva - Ba, ML, 1995
    J. Veselá; Y. Veselý - Šachový slabikáŕ - Praha, SPN, 1981
    R. Sacher - Ako sa mení les - Ba, ML, 1981
    J. Junas; P. Ďurík - Encyklopédia zdravia pre deti a mládež - Martin, Osveta, 1983
    Ch. Wolfrum; S. Bräunig - Domáce zvieratá u nás a vo svete - Ostrava, Blesk, 1994
    M. Embyonová - Život v biblických dobách - Ako žili a pracovali - Žilina, KC, 1998
    Biskupský ordinariát - Ilustrovaná biblia - Trnava, Ba, SSV, 1968
    S. Jurčáková; M. Syneková - Môj priateľ Ježiš - Trnava, SSV, 1997
    A prebýval medzi nami
    D. Balážová - Radostná cesta s Pánom Ježišom - Trnava, SSv, 1999
    Y. Škantár; A. Bigošová - Moje stretnutie s Ježišom - Trnava, SSV, 1999
    Katechizmus - Trnava, SSV, 1983
    L. Pokorný - První čtení o Pánu Bohu - Praha, 1990
    Malý katechizmus pre katolícke dietky - Trnava, SSV, 1942, 1948, 1964
    Š. Chmela - Biblické dejiny - Nový zákon - stredné - Trnava, SSV, 1943
    M. Zaťko - Biblické dejiny pre ľudové meštianske školy - Trnava, SSV, 1947
    Kam mladý človek? Katechizmus - Trnava, SSV, 1994
    Kam mladý človek? Katechizmus - Trnava, SSV, 1994
    Kam mladý človek? Pre dospievajúcu mládež - Trnava, SSV, 1994
    Boh hovorí svojim deťom - Espaňa, Kirche, 1990
    J. Reinsberg - Skaut přemýšlí o Kristu - Praha, B. Rupp, 1947
    M. Komorová - Sklenená ovečka - Trnava SSV 1995
    J. Repko - Vládca ohňa - Trnava SSV 1993
    S. Cinkovská; E. Kyseliová - Čo sa patrí a čo nie - Ba, ML, 1986
    P. Púpava - Stretnutia s Bohom - Zvolen LM Press, 1998
    Boh hovorí svojim deťom - Espaňa, 1992
    A.Paulíny - Iskričky - Rím Sú SCM , 1984
    P. Lefévre - Veľké pravdy v malých príbehoch - Ba, Lúč, 1994
    E. Gruber - Biblické dejiny 1, - Bratislava, Obzor 1991
    E. Gruber - Biblické dejiny 2, - Bratislava, Obzor 1991
    E. Gruber - Biblické dejiny 3, - Bratislava, Obzor 1991
    E. Gruber - Biblické dejiny 4, - Bratislava, Obzor 1994
    E. Gruber - Biblické dejiny 5, - Bratislava, Obzor 1994
    E. Gruber - Biblické dejiny 6, - Bratislava, Obzor 1994
    E. Gruber - Biblické dejiny 7, - Bratislava, Obzor 1994
    E. Gruber - Biblické dejiny 8, - Bratislava, Obzor 1994
    E. Gruber - Biblické dejiny 9, - Bratislava, Obzor 1994
    E. Gruber - Biblické dejiny 10, - Bratislava, Obzor 1994
    E. Gruber - Biblické dejiny 11, - Bratislava, Obzor 1994
    E. Gruber - Biblické dejiny 12, - Bratislava, Obzor 1994
    Sv.J. Bosco - Miško Magone - Ba, SSV, 1944
    Iva Štrbová - Objavujme svätú omšu - Ba, Lúč 1997
    M. Kubelková - A svetlo svieti v temnote - vianočné príbehy - Trnava DK, 1991
    F. Čulen - Pútnici - Ako putoval Kristus Pán so sv. Petrom - Ba, SOVA
    F. Brossier - Moje první obrázková biblie 1. Starý zákon - Praha, Portál 1991
    F. Brossier - Moje první obrázková biblie 2. Nový zákon - Praha, Portál 1991
    J. Morčin - Hoc sme ešte deti - spevník detských piesní - Košice , 1993
    M. Rúfus - Modlitbičky - Ba, Nádej, 1992
    M. Rúfus - Nové modlitbičky - Ba, ML, 1994
    V. Pittnerová - Starodávne obrázky - Praha - Romance 1990
    V. Pittnerová - Na kovárně - Praha - Romance 1990
    V. Pittnerová - Na gruntech u Zdobilu - Praha - Romance 1990
    V. Pittnerová - Selský chléb - Praha - Romance 1990
    V. Pittnerová - Úředníčtí sirotkové - Praha - Romance 1990
    V. Pittnerová - O dřevěném chlebě - Praha - Romance 1991
    V. Pittnerová - Eva a Evička - Praha - Romance 1991
    V. Pittnerová - Na rychtě - Praha - Romance 1991
    V. Pittnerová - Maloměstští vlastenci - Praha - Romance 1991
    V. Pittnerová - myslivně a v zámečku- Praha - Romance 1991
    J. Mikloško - Milovať bez lásky a sexu? - BA - DACO 1997
    Anton Habovštiak - Poklad nad všetky poklady - BA Lúč - 1991
    Hugh Lofting - Zvieratká doktora Dolittela - BA Remedium 1991
    Arnstrong Sperry - Chlapec a more
    M. Šteinhíbel - Za smidkou chleba
    J. Gusič - Som aj ja povolaná? - Ba, Lúč, 1993
    M. Maliňski - Štvrtý Kráľ - Ba, Lúč, 1991
    I. Daviel - Dietky slávy - Trnava SSV, 1949
    M. Konradová - Ako a prečo je to tak - Trnava ,SSV 2005

    Duch Svätý

    J. Michalov - Sedem darov DS - Ba, Lúč, 2002
    H. Buob - DS - neznámy Boh - Zvolen, Jas, 1995
    P. J. Herbeck - Čo hovorí Duch? - Ba, Familiaris, 1997
    E.Tardif - V ohni lásky DS - Ba, Lúč, 1999
    Charizma uzdravovania - Ba, Lúč, 1996
    J. Philippe - V škole DS - Ba, Serafín, 1996
    J. Vrablec - Obnova v Duchu Svätom - Ba, Lúč, 1991
    Tri žiarivé charizmy v našej službe - Zvolen, Jas, 1993
    F. Lisovič - DS - svetlo srdca - Dolný Smokovec, SBS, 1994
    Centrálna komisia Veľkého jubilea - Duch Svätý - Serafín, 1998
    K. McDonnel - Rozdúchavanie plameňa - Zvolen, Jas, 1993
    P. Madre - Túžte po charizmách - Ba, Lúč, 1996
    I.Degro - Charizmatické hnutie - obnova v DS - Prešov, Réma, 1997


    Encykliky

    J. Pavol II. - O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete - Ba, Lúč, 1990
    List biskupom - O niektorých aspektoch kresťanstva - Rím, SúSCM, 1990
    Familiaris consortio - Apoštolská exhortácia - Ba, Lúč
    Exhortácia - Familiaris Consortio - Trnava, SSV, 1993
    Encyklika UT UNUM SINT - o ekumenickom úsilí - Trnava, SSV, 1996
    Pápež odpovedá - Poslanie Krista Vykupiteľa - Ba, Pápežské misijné diela, 96
    Pius XI. - O kresťanskej výchove mládeže - Ba, Škol. rada, 1947
    Pavol VI. - Ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete - Zvolen, Jas, 1992
    Na 1100. výročie smrti sv. Cyrila - Vaticanus, 1969
    Encyklika - Humane Vitae - Ba, Trnava, SSV, 1993
    Okružný list pápeža Pavla VI. - O pokroku národů - Rím, 1968
    Jan XXIII. - Pacem in terris - Mír na zemi - Praha, Vyšehrad, 1969
    J.Pavol II. - List biskupom - O niektorých aspektoch kresťanov - Rím, SúSCM, 1990
    J.Pavol II. - Familiaris Cosostio - Apoštolská exhortácia - BA, Lúč
    J.Pavol II. - Exhortácia Familiaris Cosostio - Trnava, SSV 1993
    J.Pavol II. - Encyklika UT UNUM SINT - O ekumenickom úsilí - Trnava, SSV 1996
    J.Pavol II. - Pápež odpovedá - Poslanie Krista Vykupiteľa - Ba - Pápežské MD 1996
    J.Pavol II. - Pápež odpovedá - Poslanie Krista Vykupiteľa - Ba - Pápežské MD 1996
    J.Pavol II. - Pápež odpovedá - Poslanie Krista Vykupiteľa - Ba - Pápežské MD 1996
    J.Pavol II. - Fides et ratio - Viera a rozum- Ba, Don Bosco, 1998
    J.Pavol II.- Exhortácia Familiaris Cosostio - Trnava, SSV 1998
    J.Pavol II.- Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu
    J. Pavol II.- Pápež odpovedá - PMD, Ba, 1996


    J. Ch. Korec

    J. Ch. Korec - Filozof zdravého rozumu - Ba, Lúč, 1993
    Bratislavský Veľký piatok - Ba, Lúč, 1994
    Od barbarskej noci - Ba, Lúč, 1992
    Od barbarskej noci - Listy z väzenia 2. - Ba, Lúč, 1991
    Od barbarskej noci - Na slobode - Ba, Lúč, 1993
    Rok nad evanjeliom - Ba, Lúč, 1991
    Náhoda či zámer - Ba, Lúč, 1992
    Na ceste do večnosti - Ba, Lúč, 1991
    Vzkriesený Kristus a jeho cirkev - Ba, Lúč, 1992
    Cirkev v zápase stáročí - Ba, Lúč, 1992
    Úvahy o človeku I. - Kto je človek? - Ba, Lúč, 1992
    Úvahy o človeku II. - O cestách k Bohu - Ba, Lúč, 1993
    S úctov voči dejinám - Ba, Lúč, 1993
    O tajomstvách a zjavení - Ba, Lúč, 1993
    Nad starým zákonom - Ba, Lúč, 1994
    Ježiš evanjelií - Ba, Lúč, 1994
    O úcte k Panne Márii - Ba, Lúč, 1995
    Evanjelium - zážitok novosti - Ba, Lúč, 1995
    O spáse v Kristovi - Ba, Lúč, 1995
    Kristus včera a dnes - Ba, Lúč, 1996
    Kristus dnes a naveky - Ba, Lúč, 1996
    O Eucharistii - Ba, Lúč, 1997
    Duchovné cvičenia vo Vatikáne - Ba, Lúč, 1998
    M. Chovanec - Eschatológia v dielach J Ch. Korca - Ba, Lúč, 1995
    J.CH. Korec - Život zasvätených - Ba Lúč, 1990
    Ježiš zďaleka a z blízka - Ba, Archa, 1990
    Kríž vo svetle pravdy - Ba, Lúč, 1991
    O barbarskej noci - Ba, Lúč, 1990
    Človek, tvor náhodný? - Ba, Lúč, 2007

    Kardináli - pápeži

    J. G. Cascales - K stavu dnešnej cirkvi - Prešov, M. Vaško, 1996
    Pápež. misijné diela - Prejavy sv. Otca pri návšteve Slovenska 1995 - Ba, 1996
    J. Hermanovský - Pápeži kňazom - Ba, Lúč, 1996
    Staňte sa kvasom sveta - Ba, Kvas, 1992
    Medzinárodný sekretariát - Smernice hlásať Krista všetkým národom - Ba, P. mis. diela,1995
    M. Pažitka - Veľké jubileum - rok 2000 - Pezinok, 1999
    A. Mosconi - Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII. - Ba, Serafín, 1997
    E. Richlr - Náš starší brat Izrael - Ba, Serafín, 1997
    J. Pavol II. - Boží plán desatoro pre 3. tisícročie - Ba, Lúč, 1996
    Ježiš Nazaretský - Ba, NM, 1997
    Dar a tajomstvo - 50 rokov kresťanstva - Ba, NM, 1997
    Prekročiť prah nádeje - Ba, NM, 1995
    Ján Pavol II. a mládež - Ba, 2002
    Š. Labo - Zabijem pastiera - atentát na pápeža - Ba, Tatran, 1990
    Pápež Ján Pavol II. na Slovensku - Ba, NM, 1995
    Zabijem pastiera - Nitra
    J. kardinál Tomko - Budovať cirkev - Trnava, SSV, 1994
    Na misijnýh cestách II. - Trnava, SSV, 2003
    J. Hnilica; F. Vnuk - Pavol Hnilica - biskup umlčanej cirkvi I. - Trnava, DK, 1992
    G. F. Svideskoschi - List spolužiakovi - Trnava, DK, 1995
    M. Červený - Muž dialógu - kardinál Kőnig - Trnava, DK, 1997
    A. Luciani - Otče náš - myšlienky k modlitbe Pána - Nitra, Kňazský seminár, 1996
    F. kardinál Tomášek - Vzpřimte se a zdvihněte hlavy - Duch a život, 1989
    J. Košiar; Š. Labo - Apoštol národov 20. storočia - Trnava, DK, 1995
    J. Martin - Za bronzovou bránou - Trnava, SSV, 2000
    Kardinál F. Kuharič - Kráčajme v pravde - Trnava, DK, 1996
    G. Gilson - Diecézny kňaz v pastoračnej službe - Sp. Podhradie, Kňazský seminár, 2001
    S. C. Lorit - Vypracovávaní o životě Papežě Jana - Rím, Kresťanská akadémia, 1967
    G. Weigel - I. diel - Svedok nádeje - životopis pápeža J. Pavla II. - Ba, Slovart, 2000
    II. diel - Svedok nádeje - životopis pápeža J. Pavla II. - Ba, Slovart, 2000
    III. diel - Svedok nádeje - životopis pápeža J. Pavla II. - Ba, Slovart, 2001
    K. Wojtyla - Brehy duše - Ba, Smena 1990
    Ján Pavol II. - Najdrahšej mládeži - Ba, Motýľ, 1996
    Zoltán Schmidt - Ján Pavol II. a Sedembolestná Panna Mária - 2001
    Š. Labo - Zabijem Pastiera, Nitra, Pro fratribus 1989
    Jacques Martin - Za bronzovou bránou - Trnava, SSV 2000
    Š. Labo - Zabijem Pastiera, Nitra, Pro fratribus 1989
    Jacques Martin - Za bronzovou bránou - Trnava, SSV 2000
    J.Pavol II. - Pamäť a identita - Trnava, SSV 2005
    J.Pavol II. - O povolaní a poslaní laikov v cirkvi - Ba, Lúč, 1990

    Katechetika

    E. Plešková - Teória katechetickej metodiky -Žilina, Rosa, 1991, 1990
    L. Lencz; B. Kudláčka - Otčenáš a desatoro ako ich nepoznáme - Ba, NM, 1994
    Mons. Dr. M. Višňovský - Katechetika pre laických katechétov - Trnava, SSV, 1952
    J. H. P. Flores - Formovanie učeníkov - Zvolen, Jas, 1996
    S. K. Mic - Evanjelium v živote dieťaťa - rok A - Ba, Alfa, 1992
    Evanjelium v živote dieťaťa - rok B - Ba, Alfa, 1992
    Evajelium v živote dieťaťa - rok C - Ba, Alfa, 1992
    P. M. Leonhard; F. Pustet - Kázne pre deti - Prešov, Michal Vaško, 1995
    E. Krapka SJ - Káž Božie slovo - myšlienky k homíliám - A - Trnava, DK, 1995
    Káž Božie slovo - B - Trnava, DK, 1996
    Káž Božie slovo - C - Trnava, DK, 1996
    Ľ. Stanček CM - Ja som cesta - Homílie - rok A -
    Ja som cesta - Homílie - rok B - 1. diel
    Ja som cesta - Homílie - rok C - Bošáca, 1969
    J. Kamas - Lámanie slova I. - Trnava, SSV, 1992
    Lámanie slova II. - Trnava, SSV, 1992
    ThDr. J. Búda - Pán s nami - Trenčín, Dominikánska edícia, 1946
    J. Š. Baara - Ke Kristu blíž II. - Prešov, 1938
    M. Celerová; K. Kamasová - Prežívame liturgický rok 2. - Prešov, Michal Vaško, 2000
    M. Celerová; A. Moňoková - Prežívame liturgický rok 1. - Prešov, Michal Vaško, 1999
    F. Olgiati - Pošta Kocúra - Martin, SNP, 1990
    J. Dubois - Áno, Pane - Rím, SúSCM, 1969
    J. Hallon - Jedno srdce a jedna duša - Ba, Oto Németh, 1996
    W. Hoffsümmer - Objav svoje krídla - Ba, Lúč, 1998
    P. Lefevre - Veľké pravdy v malých príbehoch - Ba, Lúč, 1994
    Ž. Kustič - Príroda hovorí o Bohu - Trnava, DK, 1994
    J. Luc Moens - Evanjelizovať znamená milovať - Nitra, Garmond, 1995
    T. Ivančič - Život ze síly ducha a modlitby , Matice C - Olomouc 1995
    J. Dubois - Áno, Pane... - Rím, SúSCM, 1969
    Malý katechizmus katolíckeho náboženstva - Trnava SSV, 1971
    J. Vrablec a kol. - Choďte aj vy do mojej vinice I.- Trnava SSV, 1997
    J. Vrablec a kol. - Choďte aj vy do mojej vinice II.- Trnava SSV, 1997
    ThDr. A. Červeň - Liturgický rok - cesta k svätosti - Badín 2003
    Seleziáni - Dejiny spásy - Rím, SúSCM, 1980
    Lectio divina - Ako čítať Sväté písmo - Bacúrov, Kubík, Námestovo 2006
    Fr. Sočuvka SJ - Svetlo na nedeľu - Trnava DK. 2004
    V. Montana - Nebojte sa života - Trnava, SSV, 1990
    Václavová a spol. - Stretnutia rodičov pred krstom - Prešov, Vaško, 2004
    Václavová a spol. - Stretnutia rodičov pred krstom - Prešov, Vaško, 2004
    Listy rodičom - Trnava, SSV, 1990
    J. Kremer - Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní - Spiš. Podhradie, 1993

     

    Liturgika

    P. Janáč - Liturgia v našom živote - Trnava, SSV, 1990
    M. Zaťko - Obradoslovie - život s cirkvou - Trnava, SSV, 1948
    R. Osvald - Obradoslovie - uč. o sv. obradoch - Trnava, SSV, 1933
    E. Krapka SJ - Tajomstvá svätej omše - Trnava, DK, 1998
    O. S. Nekula C. Se. R - Mše svatá řeckoslovanského obřadu - Frýdek, 1947
    E. Bindáč - Nedeľa - deň sviatočný - Nitra, SBS 1992


    Mariológia

    G.Rossini O. S. M. - Život Panny Márie - Kon - Press, 1993
    Život Panny Márie - Ba, USPO, 1992
    R. Bazin - Magnificat - Trnava, SSV, 1947
    P. E. Bindač SVD - Blahoslaviť ma budú - Nitra, SBS, 1993
    M. Bielik - Blahoslavená, ktorá uverila - Ostrava, Kresťanské zbory, 1992
    J. Galot SJ - Milostiplná - Trnava, SSV, 1992
    S. Stolárik - Úcta Panny Márie v kresťanskom staroveku - Prešov, Michal Vaško, 1995
    F. Press - Máriin nebakľúč - Košice, Nádej, 1992
    V. Malý - Matka cirkvi - Blahoslavená Panna Mária - Ba, Vesna, 1990
    M. J. Miravalle - Mária - Spoluvykupiteľka, prostrednica, orodovnica - Ba, Magnificat, 1995
    E. Frická - Vavrová - Mária - rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene - Ba, Práca, 92
    A. Luciani - Ave Mária - myšlienky k modlitbe Zdravas Mária - Nitra, Kňazský seminár, 98
    H. Rakner SJ - Mária a cirkev - Trnava, DK, 1997
    K. Rahner SJ - Mária, Matka Pána - teologické úvahy - Trnava, DK, 1996
    L. M. Grignion - O pravej úcte k Panne Márii - Košice, Michal Vaško, 1993
    O pravej úcte k Panne Márii - Košice, VIEIVALA, 1993
    V. Eliášková - Pani M - Ba, Alfa, 1993
    E. Richer - Mária, úsmev Boží - Ba, Serafín, 1994
    A. M. - Pod zástavou Bohorodičky - Trnava, Posol, 1944
    M. de Fiesole - Celá mladosť - život v nej - Michalovce, Misionár, 1995
    P. V. Bernadot OP - Matka Božia v mojom živote - Spiš. biskupstvo, 1948
    M. Jovič SJ - Mária a rodina - čítania o Márii - Trnava, DK, 1997
    J. Barbier - Mariánski konvertisti - Ba, Lúč, 1993
    V. Kocián; R. Toma - Zverme sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie - Zvolen, Jas, 1995
    Kňazom, najmilším synom PM - Ba, Mariánske kňazské hnutie, 1992
    Kňazom - vaše vyslobodenie je blízko - Ba, Mariánske kňazské hnutie, 1992
    M. Pažítka - Ave Maria - Staré hory a iné pútnické miesta - BB, Juventa, 1993
    H. Radváni - Panna Mária Trnavská - Trnava, SSV, 1991
    Naša národná svätyňa - bazilika v Šaštíne - Trnava, SSV, 1990
    X. Čík - Marianka - pútnické miesto - ARS STIGMY, 1991
    J. Vlašský - Levočské zvony - Ba, Lúč, 1992
    A. Štohl - Kráľovná pomoci - Pezinok, 1997
    Udalosti v Litmanovej a znamenia času - Prešov, 1991
    Čakám vás v nebi - kniha svedectiev - Ba, Magnificat, 2002
    Zjavenie PM v Turzovke - Žilina, Bodezan
    F.Grufik - Turzovka - slovenské Lurdy - Ba, Genezis, 1991
    J. Balejka - Pod ochranou PM Svatohostýnské - Vizovice, Lipa, 1995
    I. Larika; A. Fiala - Putovanie za Máriou - európske pútnické miesta - Ba, Q111, 1991
    Bohuslav - Lurdy - maják atómového veku - Rím, SúSCM, 1979
    Fonseca - Fatima - Mária hovorí k svetu - Košice, Východoslov. vyd., 1990, 1992
    A. Fugel - Fatima - posolstvo a jeho plnenie - Ba, Daco, 1997
    P. P. Ljubičič -Výzva kráľovnej pokoja - Ba, USPO, 1996
    P. R. Spies; L. Couette - Mária - prečo plačeš? - Košice, Slovo, 1995
    Ave Maria - Ohio, Slovenskí Benediktíni, 1960
    Gabriele Rossini OSM - Život Panny Márie - Trnava KON PRESS 1993
    Dr.J. Šimalčík - Zázračný Lurd - Ružomberok 1932
    Fonseca - Fatima hovorí svetu - Košice, Východoslov. vyd. 1992
    P.Pavol Job SBD - S Ježišom a Jeho Matkou vo večeradle - Ba, O.Németh, 2002
    Slov. Seleziáni - Matkino srdce - Rím, SúSCM, 1981
    Katolícke spisy 28 - Naša odpoveď na fatimské posolstvo Trnava, Posol 1944
    E.Jonáš - Nepoškvrnene počatá - Sp.Podhradie 1990
    Z.Schmidt - Stála matka bolestivá - Senica, Durlák, 2000
    Z.Schmidt - Sedembolestná - Senica, Durlák, 2000
    Z.Schmidt - Slávnosti a sviatky Blahoslavenej Panny Márie - Senica, Durlák, 2000
    F.Grufik - Turzovka - Slovenské Lurdy - Ba, Genezis 1991
    E.Däniken - Zjavenia - Práca 1992
    Sv. Ľ.M.Grignion - O pravej úcte k Panne Márii
    P.L.Kondor SVD - Sestra Lucia hovorí o Fatime - 1994
    G.Rossini - Život Panny Márie - Trnava KON PRESS 1993
    H.Radováni - Panna Mária Trnavská - Trnava SSV, 1991

     

     


    Misiológia

    J. Gusič SJ - Matky odvrhnutých - Trnava, DK, 1997
    P. V. Lechovič SVD - Spomienky na Timor - Nitra, SBS, 1992
    Dr. A. Škrábik - Misijným svetom - Trnava, SSV, 1940
    P. Arrupe - Misionár v Jponsku - Trnava, SSV, 1992
    W. J. Ciszek SJ - S Bohom v Rusku - Trnava, DK, 1993
    Ukázal mi cestu - Trnava, DK, 1995
    P. J. Kováč - Jeden nový človek pre Guineu - Nitra, SBS, 1990
    P. Š. Zloch SVD - FU ŠEN FU z Ompitála - Nitra, SBS, 1993
    A.Derleth - Medzi indiánmi - Trnava, DK, 1993
    Š. Kondes -Stretnutie - Prešov, PMD, 2003
    Slov. Jezuiti - Medzi indiánmi
    P.Arrupe - Misionár v Japonsku - Ba, 1993
    A.Šeliga CM - Potrebujem tvoje ruky
    P.J.Nemčík SVD - Južná Amerika aká si? - Nitra, SBS
    J.Tomko - Misie do tretieho tisícročia - Ba, Lúč, 2000
    J.Tomko - Na misijných cestách II. - Trnava SSV, 2003
    J.Tomko - Na životných cestách. - Trnava SSV, 2008

     


    Odborná literatúra

    Š. Janšák - Lovci hlinených perál - Lip. Mik., Tranoscius, 1944
    My Slováci v Békešskej Čabe 93 - Békescaba, 1993
    M. S. Ďurica - Dejiny Slovenska a Slovákov - Ba, Media Trad, 1996
    Priblížiť sa k pravde - Ba, Media Trad, 1997
    Bitka pri Turnej 3. aug. 1708 - OÚ, Trenč. Turná, 1998
    Ústava SR - Ba, Remedium, 1992
    P. Horváth - Anton Bernolák - Ba, MS, 1998
    E. Kucka - Tu sa končia stopy SS - Ba, VPL, 1965
    Jánošík - obraz zbojníka v národnej kultúre - Ba, Tatran, 1988
    A. Šnejdárek - Dejiny 2. svetovej vojny - Ba, Osveta, 1960
    Čo robiť po dopravnej nehode - Ba, Alfa, 1988
    Študijné programy - Prešov, FSUaZ UKF, 2005
    Biológia - Nitra, Enigma
    Slovenský jazyk a literatúra - Nitra, Enigma, 1994
    Dejepis - Ba, Enigma, 1995
    Fyzika pre I. roč. SPŠ - Ba, SPN, 1968
    Okolo sveta - zemepisné čít. - Ba, SPN, 1957
    F. Schumacher - Po stupňoch bytia - rada bezradným - Zagreb, 1985
    Filozofia - Nitra, Rodina, 1991
    J. Lacroix- Smysl člověka - Vyšehrad, 1970
    J. Maritain - Traja reformátori - Trnava, SSV, 1947
    Jazyk a umelecké dielo - Košice, ML, 1966
    R. Jirkovský - Chemie, priroda, velke divadlo - Vyšehrad, 1949
    J. O. Martinovský - Základy nauky o hmŏte a životě - Vyšehrad, 1946
    T. Liptáková - Dopravná výchova v MŠ - Ba, SPN, 1974
    L. Jančíková; J. Kotrusová - Hospodárska korešpondencia - Ba, SPN, 1995
    Z. Dglovská; H. Ďurišová - Technika administratívy - Ba, SPN
    M. Noha - Srbochorvátsko český slovník - Praha, 1966
    O. Šetka - Česko - francouzský slovník - Třebíč, 1947
    L. Schőnová - Jak se to řekne německy - Praha, 1975
    Z. Servít - Nervové záchvaty - Praha, 1960
    Portnov; Fedotov - Psychiatria - Martin, Osveta, 1883
    L. Lencz - Zajtra budeme opäť zdraví - Ba, Lúč, 1992
    B. Finďo; I. Finďová - Cukrovka - Martin, Osveta, 1967
    K.Nouza - Transplantáty pre život - Martin, Osveta, 1991
    Fűngerová; Rónová; Vondřicková - Zdravoveda pre rodinu 2. - Martin, Osveta, 1975
    Š. Gábor - Úspešná liečba dýchacích ciest liečivými rastlinami - Zvolen, Jas, 1997
    Ľ. Thurzová a kol. - Malý atlas liečivých rastlín - Obzor, 1965
    K. Mika - Fytoterapia - Martin, Osveta, 1988
    K. Dubecký - Učme sa fotografovať - 1956
    Pravidlá šachu - Ba, Slovšport, 1975
    J. Kozma - Boje o šachový trón - Ba, Šport, 1976
    V. L. Levský - Karate - základy 1. II. diel - Ba, Šport, 1972
    P. Habáň - Historické zbrane - Ba, HM SNM, 1990
    L. Andódi; J. Švec - Akvárium v kocke - Ba, ML, 1973
    L. Andódi - Sladkovodné a morské akvárium - Ba, Príroda, 1973
    H. Puttnerová; E. Rohrerová - Tipy a triky pre psíčkarov - Ba, Media klub, 1999
    K. Balázsová a kol. - Ochrany rastlín v záhradke - Ba, Príroda, 1975
    R. Hőhn - Kvetiny na každú príležitosť - Ba, Príroda, 1970
    Sharp - Kuchařska kniha - ČR
    L. Pešková - Háčkovanie - Ba, Práca, 1969
    A. Lichnerová - Výšivky - Martin, Osveta, 1956
    M. Duchoňová - Vyšívame - Ba, Alfa, 1981
    M. Benka - Štúdie a kresby - Ba, SNG, 1958
    Ľ. Fulla - Okamihy a vyznania - Ba, SS, 1983
    W. Koch - Malý lexikon architektúry - Ba, Tatran, 1975
    C.W. Ceram - Bohovia, hroby, učenci - Ba, Obzor, 1965
    W. Schenke - Urobme si z plastických hmôt - Ba, Alfa, 1977
    Z. Vaneková; G. Vanek - Hnojenie - naša záhradka - Ba, Príroda, 1983
    Izrael - Polyglott
    J. M. Bohuš - Rím - mesto fontán a obeliskov - Christ textum, 1997
    O. Pálka - Rozum do vrecka - Ba, ML, 1978
    Rabay; F. Švošov - Encyklopédia Slovenska V. zv.- Ba, SAV, 1981
    Encyklopédia Slovenska VI. zv. - Ba, SAV, 1982
    Kol. lek. - Péče o díte do tří let - Praha, Avicenum, 1982
    Poláčková; Šráčková - Ošetrovanie zdravého a chorého dieťaťa - Ba, Obzor, 1966
    P. Radova - Dieťa v zdraví a chorobe - Osveta, 1981
    Prvé tri roky života - Osveta, 1986
    B.aJ.Schvengelerovi - Slasti a strasti výchovy - Ostrava 1993
    F.Smrčka - ABC rodinnej výchovy 1. Deti predškolského veku - Praha SNP 1986
    F.Smrčka - ABC rodinnej výchovy 2. Deti školského veku - Praha SNP 1970
    F.Smrčka - ABC rodinnej výchovy 3. Dospievanie- Praha SNP 1972
    M.Krajčírová M.Horný - Národný žrebčín - Toločianky - Toločianky 2002
    Eršeková - Príručka pre maturantov zo slovenskej literatúry -Ba, Terra, 1996
    Eršeková - Príručka pre maturantov zo svetovej literatúry -Ba, Terra, 1996
    Ročenka - Bratislava - Martin, Osveta 1970
    J.Butvin - Slovenské národno zjednocovacie hnutie 1780-1848 - Ba, SAV, 1965
    O.Nehera - Východné Slovensko - Martin Osveta 1977
    Umelecko historické a kultúrne pamiatky okresu Topoľčany - Ba, Tatran, 1980
    Československo - lexikon turistických zaujímavostí - Ba, Šport, 1980
    Moglen, Jurkovič - Architektúra historických parkov Topoľčany, Ba, Tatran, 1982
    L.Oppenheim - Starověká Mezopotámie - Praha, Academia, 2001
    Ľ.Janota - Slovenské hrady - Martin SNP, 1974
    Z.Hochmuth - Západné Tatry - Ba, Šport, 1981
    Pukanská keramika - Levice OK 1979
    J.Barnes - História sveta - Ba, SS, 1989
    P.Mariot CSc - Malá encyklopédia zemepisu, Ba - Obzor 1976
    Otcovstvo - Brno 2003
    J.Janas - Víťazi nad chorobami (slávni lekári) - Martin, SNP, 1973
    J.M.Bohuš - Rímske baziliky očami pútnika - CHRIS Textum 1995
    J.M.Bohuš - Rím mesto fontán a obeliskov - CHRIS Textum 1997

     

     

     

     

    Pavol Strauss

    P. Strauss - Zákruty bez ciest - Ba, Verba, 1993
    Tesná brána - Trnava, SSV, 1992
    Úsmev nad úsmevom - Ba, Daka, 1992
    Život je len jeden - Ba, NM, 1996
    Kolíska dôvery - Ba, DK, 1994
    Mozaika nádeje - Trnava, SSV, 1948
    Zákruty bez ciest - Ba, Verba, 1993

    Psychológia

    V. Stanko - Budeš o tom hovoriť svojim deťom - Ba, Rodina, 1991
    V. Montana - Nebojte sa života - Rím, SúSCM, 1983
    E. Plešková - Nechajte maličkých prísť ku mne - Ba, Lúč, 1992
    Listy rodičom - Rím, SúSCM, 1989
    C. a B. Scherrerovci - O radostných tajomstvách života - Ba, Alfa - konti, 1997
    Výchova je vecou srdca - o výchove podľa J. Bosca - Ba, Don Bosco, 1995
    P. Job - Don Bosco by nám poradil takto - Trnava, Kon - press, 1991
    P. Libor; J. Mattoška - Katolícke dievča vo svete - Prešov, Serafínsky svet, 1946
    J. Pondělíčková - Keď dievča dospieva - Martin, Osveta, 1972
    R. Peter; V. Šebek - Dospievajúce dievča - lekárske poučenia - Ba, Osveta, 1964
    J. Stopprdová - Dospievajúcim dievčatám - Martin, Neografia, 1993
    P. Clément Pereira - Kto mi odpovie? - dospievajúcim dievčatám - Spiš. diecéza, 1993
    Kto mi povie pravdu? - dospievajúcim chlapcom - Spiš. diecéza, 1993
    K. Seelmann - Kniha chlapcov a dievčat
    J. McDowell - Lásku dať, lásku brať - Vrútky, Advent orion, 1998
    R. Brusius - Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch - Lip. Mik., Tranoscius, 1993
    J. Powell SJ - Prečo mám strach milovať? - Trnava, DK, 1996
    E. G. Whideová - Listy mladým zaľúbencom - Praha, Ústredná rada cirkvi adventistov, 1988
    K. Fläming - Čakáš na lásku? - Ba, Alfa - konti, 1997
    E. Zőller; A. Kolloch - Haló, si tam? - Ba, 1994
    L. Csontos - Rozhovory so Silviou - Ba, Lúč, 1998
    M. Malinsky - Prv než povieš milujem - Štetín, Štet. diecézne vyd., 1992
    I. Hisschler - Za šťastným manželstvom - Ba, Osveta, 1963
    J. Heinzmann - Odvažujeme sa do manželstva - Trnava, SSV, 1993
    A. Laun - Láska a partnerstvo z hľadiska kat. cirkvi - Ba, Serafín, 1995
    M. Pribula - Z lásky či z rozumu? - Prešov, Michal Vaško, 1998
    P. Tournier - Porozumenie v manželstve - Ba, Creativpress, 1991
    N. Mojsejevič Chodukov - Mladým manželom - Martin, Osveta, 1982
    H. Rozinajová - Sex, manželstvo, rodičovstvo - Martin, Osveta, 1980
    W. Trobisch - Vzali sme sa - Lip. Mik., Tranoscius, 1996
    P. M. Quay SJ - Kresťanské chápanie ľudskej sexuality - Trnava, DK, 1997
    E. Czeizel - Nepokojné svedomie - Ba, Smena, 1986
    J. Kamas - Vyhasnuté spolužitie - Prešov, Michal Vaško, 1994
    M. Ziemska - Rodina a osobnosť - Ba, Smena, 1980
    T. Bovet - Všedný deň a zázrak v rodine
    L. Christenson - Kresťanská rodina - 1988
    A. Chrebetová; K. Sabová - Do dvoch rokov, míle krokov - Ba, NM, 1994
    M. Schooyans - Rozhodnutie pre život - biotetika - Ba, Serafín, 1997
    Miriam, prečo plačeš? (utrpenie po potrate) - Trnava, SSV, 1998
    D. Rappardová - Radostná staroba - Ba, Creativpress, 1991
    M. Irala SJ - Pokoj srdca - DK, 1978
    J. Earecksonová Tada - Eutanázia - dilema života a smrti - Ba, Lúč, 1997
    V. Velický - O depresii - odpovede na otázky - Lundbeck Slovensko, 2001
    I. Handzo - Naozaj na zdravie? - Ba, Smena, 1981
    V. Petřík; J. Šturma - Výlety pod vlastnú kožu - čítanie o psychol. - Ba, ML, 1983
    J. Štefanovič - Psychológia - Martin, Osveta, 1987
    K. Dušek - Psychiatria - Martin, Osveta, 1987
    H.Joyene - Přichází puberta - Praha, Portál 1994
    PhDr M.Foučková - Jsem - Praha 1996


    Poézia

    S. Čech - Jidřní píseň - Praha, Topičova edice, 1946
    M. Ďuríčková - Išlo dievča po vodu - Ba, ML, 1987
    V. Hálek - Večerní písne - Praha
    P. O. Hviezdoslav - Náš básnik - MS, 1949
    S. Chalupka - Mor ho! - Martin, MS, 1952
    J. Jesenský - Na zlobu dňa - Ba, 1956
    P. V. Maro - Aeneas - Ba, 1981
    J. Kasprowicz - Hymny - Trnava, SSV, 1949
    J. Koska - Básne - Martin, MS, 1949
    B. Krasnovský - Iný život - Košice, Poéma, 1992
    I. Krasko - Básne - Tur. sv. Martin, 1948
    J. Kráľ - Jarná pieseň - Ba, Tatran, 1983
    J. Rezník - Kto za pravdu horí - Ba, ML, 1990
    R. M. Rilke - Píseň o lásce a smrti - Praha, Vyšehrad, 1971
    A. Sládkovič - Marína - Ba, Hviezdoslavova spoločnosť, 1953
    V. Beniak - Svätográlske legendy - Trnava, SSV, 1992
    C. B. De Gasztold - Modlitby z korába - Ba, Alfa - konti, 1994
    T. Klas - Najbližšej k taju - Ba, Daka, 1993
    B. Krivošíková - Chránené územie
    D.Palková - Poštopkané srdcom - Trnava, SSV, 1999
    M. Tančáková - Nehodná dôvery - Lip. Mik., 1993
    S. Veigl - Hľadanie svetla - Ba, Nová poézia, 1991
    Vinšovačky - B. Bystrica, Trian, 1992
    S.Bartoš - Dozrievanie - Bratislava, Kasico, 2006


    Rehoľný život

    Malá sestra Magdaléna Ježišova - Ba, Slovo, 1998
    J. Gusič - Som aj ja povolaná? - Ba, Lúč, 1993
    Kristova výzva veľkodušným - Ba, Lúč, 1994
    G. Daucourt - Prijať, odpustiť, dúfať - Ba, Daka, 1993
    Ľ. Műller - Sväté putá - Ba
    Ch. Lubichová - Ideál jednoty - Ba, NM, 1992
    P. J. Cordes - Znamenia nádeje - Nové mesto, Translation, 1998
    A. L. Sullivan - Ježíš Tě volá - Brno, Miles Jezu, 2003
    Dominikánsky ideál
    Čo je rehoľa svätého Dominika
    V škole svätého Františka - Ba, Serafín, 1996
    T. V. Bavel - Regula Augustína z Hippo - Zvolen, Jas, 1995
    J. Ch. Korec - V rehoľnom živote - Ba, Lúč, 1990
    P. Grieger - Rehoľný život a jeho poslanie
    Zasvätený život na Slovensku dnes - Ba, Lúč, 1995
    J. Brodrick - Počiatky Jezuitov - Canada, PDK, 1986
    V slabosti a hrdinstve - Canada, PDK, 1987
    L. Csontos - Bojíš sa jezuitov? - Trnava, DK, 1997
    J. Babjak - Rehole a kongregácie na Slovensku - Trnava, DK, 1998
    Sestra Mária IBMV - Dejiny inštitútu Preblahoslavenej PM - Ba, Provinciát, 1996
    J. Šuppa - Pán ma povolal - Trnava, DK, 1996
    Vám, milovaní a povolaní - Trnava, DK, 1996
    M. Manduch; K. Socerdos - Vraciam sa ako kňaz
    A.Habovštiak - Cesta kríža - Trnava, KON PRESS 1992
    Arco,Bianco / Nestačí ich len milovať - Ba, Don Bosco 1994
    Kartuziánsky život - Ba, Lúč, 2004
    J.Babjak SJ - Rehole a kongregácie na Slovensku - Trnava DK 1998
    J.Broderick SJ - Počiatky Jezuitov

     

    Spiritualita

    P. Michal Zamkovský - Úcta k sv. Jozefovi - modlitby - Ba, 1992
    L. J. Suenens - Drahý sv. Jozef - Zvolen, Jas, 1995
    M. Hromník - Deviatnik k trom kočickým mučeníkom - Trnava, DK, 1995
    Novéna k sv. Ignácovi z Lyoly
    K. Wojtyla - Krížová cesta - Genezis, 1990
    A. Adamkovič - Stavovské krížové cesty - Trnava, SSV, 1991
    P. Lippert SJ - Krížová cesta - rozjímanie - Trnava, DK, 1997
    A. Pronzato - Krížová cesta hriešnika - Rím, SúSCM, 1986
    J. Porubčan SJ - S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy - DK, 1995
    G. Ghiglione - Týždeň s Ježišom z Nazareta - Don Bosco, Ba, 1998
    K. Rakner - Modlitby života - Trnava, DK, 1995
    B. Beha; L. Lehmann - Príď tvoje kráľovstvo - Ba, Serafín, 1996
    J. Bischof - Cesta k Matke Božej - Ba, USPO, 1995
    M. Calvo - Modlitba pre každého - Zvolen, Jas, 1998
    B. M. Emmanuel - Akordy lásky - ako nachádzam Boha vo všed. dni - Ba, Lúč, 1994
    J. Escriva - Brázda - Trnava, SSV, 1996
    T. H. Green SJ - Keď vyschne studňa - modlitba pokročilých - Trnava, DK, 1998
    Otvoriť sa Bohu - sprievodca modlitbou - Trnava, DK, 1999
    D. J. Hassel SJ - Radikálna modlitba - Trnava, DK, 1996
    J. Hechtl SJ - Učiť sa milovať a žiť vieru - Zvolen, Jas, 1995
    T. Ivančič - Bdejte a modlite sa! - Zvolen, Jas, 1993
    Za lepší svet - Zvolen, Jas, 1995
    J. Hlodzová - Boh sa prihovára k duši - 1992
    R. Martin - Hlad po Bohu - prak. rady k osob. modlitbe - Ba, Familiaris, 1995
    C. M. Martini - Ako sa učiť modliť - s evanjeliom podľa Lukáša - Ba, Lúč, 1992
    J. Philippe - Čas pre Boha - ako sa modliť srdcom - Ba, Serafín, 1993, 1994
    K. Rahner - O potrebe a požehnaní modlitby - Spiš. Podhradie, Kňazský seminár, 1992
    M. Schmidt - Útecha a zmier Božského Srdca - Ba, Lúč, 1997
    J. Wijngaards - Sedem kruhov modlitby - Zvolen, Jas, 1997
    M. Pribula - Keď sa ozve svedomie - Prešov, Michal Vaško, 1995
    G. R. Foster - Moc, ktorá zmení tvoj život - 1993
    P. C. Pereira SJ - Kto nám povie pravdu? - Ba, Svetlo, 1993
    J. Bubán - Za hlbším životom - Trnava, SSV, 1948
    C. Carretto - Kráčajme cestou lásky - myšlienky na každý deň - Ba, Lúč, 1996
    V. Montana - Pôstne zamyslenie pre manželov - Trnava, SSV, 1992
    H. Glowatzký - Pobádaní milosrdenstvom - Ba, 1994
    Zamyslenia na deň všedný i sviatočný - Ba, Relax, 1998
    M. Hromník - Rozjímanie a tri spôsoby motlitby sv. Ignáca - Trnava, DK, 1998
    Ako meditovať podľa sv. Ignáca z Loyoly
    Viera bez skutkov je mŕtva
    O rozjímaní - Trnava, DK, 1995
    Ako sa rozhodovať - Trnava, DK, 1995
    Duchovný život - život v hojnosti - Trnava, DK, 1995
    P. van Breemen SJ - Ako chlieb, ktorý sa láme - Trnava, DK, 1996
    R. Dilong - Rozjímania - lyrické prózy - Ba, Serafín, 1992
    B. Vercruysse SJ - Rozjímania na všetky dni v roku - Trnava, Posol B. Srdca Ježišovho, 34
    R. Gräf - Áno, Otče - Dni v Bohu - Trnava, DK, 1998
    M. Liptovská - Príprava na Turíce - meditácie - Nitra, Misijný dom Matky Božej, 1995
    Mons. J. Vrablec - Viete meditovať? - Ba, Akcent, 1992
    R. Faricy SJ - Dar kontemplácie a rozoznávania - Prešov, Michal Vaško, 1995
    A. Berz - Srdcom k Bohu - Rím, SúSCM, 1988, 1991
    M. Calepin - Deň čo deň - Trnava, SSV, 1992
    Deň čo deň - duchovný sprievodca - Rím, SúSCM, 1986
    J. Escrivá - Cesta - Trnava, SSV, 1993
    P. Gabriel CD sv. M. Magdalény - Dôverne s Bohom - Roz. na každý deň - Trnava, SSV, 93
    J. Chata - Ohnisko lásky - Rím, SúSCM, 1985
    M. Liptovská - Krátke úvahy o litániách k Božskému Srdcu - Trnava, SSV, 1993
    G. Schinleová - Videli sme Pána - meditačné myšlienky - Nitra, Kňaz. seminár sv. Gorazda
    R. Stertenbrink - Iba láska - slová sv. Terézie - Ba, Alfa, 1991
    M. Szulowski - Listy pre lásku - Žilina, Ofseta, 1997
    J. Šuppa SJ - V dnešný večer, Pane - meditácie - Trnava, DK, 199ž
    M. Quoist - Tvojimi očami - Ba, Lúč, 1998
    P. Madre - Modlitby za uzdravenie - Ba, Lúč, 1996
    G. Amorth - Exorcista vypráví - Kostelní Vydří, Kormelián, 2000
    H. Buob - Cesta obrátenia - Zvolen, Jas, 1998
    Jediný Vykupiteľ a my - Zvolen, Jas, 1999
    T. Forrest; J. H. P. Flores - Ježiš ma uzdravuje - lekár duše i tela - Ba, Lúč, 1993
    T. Ivančič - Vnútorné oslobodenie a uzdravenie - Zvolen, Jas, 1996
    B. Kenna OSC - Zázraky sa dejú - Ba, Serafín, 1995
    M. Scanlan - Vnútorné ozdravovanie - Ba, Serafín, 1998
    J. H. P. Flores - Ježiš žije - Ba, Lúč, 1992
    E. Vella - Zlých duchov vyháňajte - Zvolen, Jas, 1997
    J. Augustyn SJ - Ako sa zmieriť so životom? - Trnava, DK, 1997
    Duchovné cvičenia v praxi - Trnava, DK, 1996
    Učiteľ, kde bývaš? - Trnava, DK, 1998
    Bolo mu ho ľúto - Trnava, DK, 1996
    A. M. Baggio - Hľadať si tvár - Ba, NM, 1996
    A. M. Besnard - Život a zápasy viery - Ba, Lúč, 1994
    C.Carretto - Lebo si môj otec - Ba, Lúč, 1994
    Listy z púšte - Ba, Lúč
    Boh, ktorý prichádza - Ba, Lúč, 1994
    Prečo, Pane? - Ba, Lúč, 1994
    I. Giordani - Božské dobrodružstvo - Ba, NM, 1995
    Ohnivý denník - Ba, NM, 1996
    L. Giussani - Zmysel pre Boha - Zvolen, Jas, 1996
    A. Hajduk - Božie kráľovstvo - Trnava, DK, 1997
    F. Heer - Bohatší život - Praha, Vyšehrad, 1969
    H. Hill - Žiť ako kráľovské dieťa - Dživipen, Život, 2000
    B. Huhn - Ježiš hovorí s ľuďmi - Spiš. Podhradie, Kňaz. seminár, 1991
    P. T. de Chardin - Božské prostredie - esej o vnútornom živote - Trnava, DK, 1996
    P. Job - Evanjeliové blahoslavenstvá - nová nádej sveta - Oto Németh, 1997
    J. Ladame - Srdce Ježišovo v súčasnom svete - Trnava, DK, 1994
    K. Lachmanová - Zamknuté zvnútra - Ba, Lúč, 1997
    Ch. Lubichová - Keď stratiť znamená získať - Ba, NM, 1992
    O rodine - Ba, NM, 1991
    Myšlienky - Ba, NM, 1994
    E. Madre - Odovzdanosť do prozreteľnosti - Ba, Serafín, 1995
    G. A. Maloney - Aby vaša radosť bola úplná - Trnava, DK, 1997
    A. De Mello SJ - Kontakt s Bohom - exercičné prednášky - Trnava, DK, 1997
    Spev vtáka - Trnava, DK, 1996
    V. Montana - Dom na skale -príručka duchovného života - Prievidza, Textm, 1993
    B. Mumford - Ako čeliť pokušeniu - cesta k duchovnej sile - Ba, Creativpress, 1987
    H. J. M. Nouwen - V mene Ježiša - úvahy o kresťanskom vodcovstve - Trnava, DK, 1998
    A. Pauliny - Víťazstvá mladých - Ba, Don Bosco, 1995
    Umenie žiť - Ba, Don Bosco, 1995
    V nasadení života - Ba, Don Bosco, 1995
    Kariéra svätých - Ba, Don Bosco, 1996
    Pokračovatelia dedičstva - Ba, Don Bosco, 1995
    J. Porubčan SJ - Rozprávanie o exercíciách - Ba, Lúč, 1994
    Hľadať znamená modliť sa - Trnava, DK, 1995
    Evanjelium človek vesmír - Trnava, DK, 1993
    J. Powell SJ - Z pohľadu kresťana - Trnava, DK, 1999
    Kto prvý hodí kameňom? - Trnava, DK, 1997
    Dotkol sa ma - moja púť modlitby - Trnava, DK, 1999
    Očami viery - Trnava, DK, 1992
    M. Richterová - Mozaika radosti II. - Ba, Lúč, 1998
    G. Rossé - Ježišov výkrik na kríži - Ba, NM, 1993
    M. Schlesinger - Počúvaj a konaj - Trnava, DK, 2000
    Ľ. Stanček CM - Nad Božím slovom - úvahy o svätých - Sp. Podhradie, Kňaz. seminár, 1996
    J. Šuppa SJ - Hľadajte dobrú cestu - Trnava, DK, 1997
    E. Trpin - Chlieb šťastia - Ukáž mi, Pane, svoje cesty - Ba, Alfa, 1991
    E. G. Whiteová - Cesta ku Kristovi - Praha, Advent, 1992
    D. Wider OCD - K plnosti lásky - Prešov, Michal Vaško, 1998
    K. Wojtowicz - O kázni a dáždnikoch - Ba, Lúč, 1992
    P. Wolff - Hladné srdce - 20 otázok o modlitbe - Trnava, DK, 1999
    M. Quoist - Úspešný život - Ba, Alfa, 1992
    K. Rahner SJ - Uvažovanie nad Ježišovými 7 slovami na kríži - Trnava, SSV, 1989
    Svedectvo viery - Trnava, DK, 1992
    J. Šramek - Zamyslenia - Ba, Lúč, 1992
    E. Tardif; J. H. P. Flores - Ježiš je Mesiáš - Zvolen, Jas, 1994
    P. Roth - S Bohom ešte vždy možno hovoriť - Trnava, SSV, 1992
    J. Š. Baar - Krížovou cestou - Prešov, Michal Vaško, 1995
    P. Lippert - Človek Jób hovorí s Bohom - Trnava, SSV, 1992
    J. O. Markuš - Jozef a Samson - Ba, Nádej, 1992
    H. J. M. Nouwen - Návrat márnotratného syna - Trnava, DK, 1997
    G. Papini - Život Krista - Trnava, Tatran, 1990
    Život Krista - Trnava, SSV, 1948
    Život Krista - Ba, Tatran, 1969
    Život Krista - Trnava, DK, 1998
    M. Haeseleová - Eucharistické zázraky - Ba, Genezis, 1991
    B. Ferrero - Pastierova flauta - príbehy na advent - Ba, Don Bosco, 2006
    M.Hromník - Sila veriacich žien a matiek - Trnava DK 2006
    V.de Paul - Pobádaní milosrdenstvom - Ba, 1995
    V.de Paul - Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista - Trnava SSV 1988
    Sv.JFr.Saleský - Filotea - Rím, SúCM 1989
    C.Caretto - Prečo, Pane ? - Ba - Lúč, 1994
    Meditácie - Rím, SúCM 1960
    Ch.de Foucauld - On chce naše srdce Rím, SúCM 1984
    J. Vrablec - Srdcom k Bohu - Rím, SúCM 1988
    R. Plus SJ - Život s Bohom .- Trnava 1948
    Ch. Lubichová - Keď stratiť znamená získať - Ba, N.Mesto, 1992
    M.Quoist - Tvojimi očami - Rím, SúCM 1972
    A.Pauliny - Kariéra svätých - Ba, Don Bosco, 1996
    F.Lelotte - Tajomstvo krásy života - Rím, SúCM 1968
    M.Geislreiter - Božia vôľa - vaše posvätenie - Zvončeky 1994
    P.Damian - Ruženec v našich rukách - Rím Saleziáni, 1978
    M.Papík - Slovo - Prešov, Vaško 2001
    Dr. Búda - Pán s nami - Trenčín, Dominik. Edícia, 1946
    Základy - Rím, 1985
    O cenu slovenského učeného tovarišstva - Trnava, MS, 2007
    M.Quoist - Kristus večne živý - Rím SSV 1977
    A.Lohne - Zajtrajšok sa začína dnes - Praha, Sedlec ADVENT 1991
    G. Papini - Legendy umučenia - Martin Genezis 1990
    E.G.Whiteová - Nachádzanie vnútorného pokoja - USA 1999
    F.Lelotte - Tajomstvo krásy života - Rím, SúCM 1969
    L.Muller SJ - Škola kríža - Prešov - Petra 1948
    Ivančič - Vnútorné oslobodenie a uzdravenie - Zvolen, Jas, 1993
    J. Porubčan - SJ - Evanjelium, človek, vesmír - Trnava DK 1993
    J. Porubčan SJ - Posolstvo, ako o ňom písal Pavol - Trnava SSV 1996
    J. Vanier - Škandál služby - Ba, Lúč, 2005
    Mairad - Spoveď kňaza - Žilina ŽT
    J. Porubčan SJ - Myšlienky na každý deň - Trnava DK 1990
    Mons,J,Vrablec - Viete meditovať? - Ba, Akcent 1992
    J. Šuppa SJ - V dnešný večer, Pane ... - Trnava DK 1996
    Ježiš - príbeh podľa sv. Lukáša - USA 2000
    A.H.Mateje - Viem komu som uveril - Trnava SSV 1990
    J.M.Escrivá - Cesta - Brno - 1991
    Max Kašparu - Malý kompas viery - Ba, Lúč, 2003
    Ľ. Hlaváč - Svetlo vo tmách - Trnava SSV 1993
    V. Montana - Nebojte sa života - Trnava Ikar 1990
    Nové rodiny - príbehy zo života - Ba SKM 1994
    J.H.Prado - Choďte a evanjelizujte pokrstených - Prešov - Réma 1997
    O.J.Champan - Listy o modlitbe (2) Námestovo, Kubík 2007
    E.Trpin - Chlieb šťastia - Ba - Alfa 1991
    M.Zawada - Karmelitánska meditácia - Ba, Lúč, 1999
    M.Emmanuel - Akordy lásky - Ba, Lúč
    Ľ.Pachman - Boha nemožno vyhnať - Trnava SSV 1994
    J.Machnacz - Radosti a žiale - Trnava DK 1996
    F.Blachnický - Pohľady vo svetle milosti - Prešov, Vaško 1995
    P.Plus, A. Uhl - Pred životnou cestou - Budapest, SSV 1943
    C.M.Martini - Prorocký hlas v meste - Ba, Serafín, 2000
    P.Grach - Viera, Cirkev, Písmo - Ba, Don Bosco, 2000


    Sekty

    V. Engelhart - Kto sú svedkovia Jehovovi? - Ba, Lúč, 1992
    W. Majka - Svedkovia? - Kto sú a čo učia - Ba, Saleziánske katechetické stredisko, 1992
    F. Sanchez; P. Madre - Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život - Ba, Serafín, 1995
    J. Keden - Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna - Ba, Lúč, 1990
    K.Inovecká - Od Krišnu ku Kristovi
    J.Keslen - Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna - Ba, Lúč, 1990
    W. Majka - Svedkovia? - Ba, SKS 1992

     

    Svedkovia viery

    J. Bosco - Miško Magone - životopisný náčrt - Ba, Správa saleziánskych pracovníkov, 1944
    T. Bosco; F. Salarino - Svedkovia civilizácie lásky - Rím, SúSCM, 1988
    Brat Efraim - Neskoré dažde - Ba, Serafín, 1991
    Polia sa už zlátia - Ba, Serafín, 1995
    A. Frossard - Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol - Ba, Lúč, 1992
    P. G. Goldmann - Svetlo kríža v tieni kríža - Ba, Serafín, 1992
    Od drogy ku Kristovi - história dievčaťa - Ba, Don Bosco, 1998
    M. Green - Zomrela, ale žije - príbeh Márie Orsoly - Ba, NM, 1998
    V. Judák - Arcibiskup svätého života - Ba, Lúč, 1992
    P. L. Kondor - Sestra Lucia hovorí o Fatime - Portugal, Fa