Farská knižnica

Farská knižnica sv. Filipa Neriho na ulici sv. Michala 43, Levice

Knihy sú požičiavané bezplatne.

 • Srdečne vás pozývame do farskej knižnice sv. Filipa Neriho. Ponúkame vám vyše 1000 titulov s prevažne kresťanskou tématikou, ale aj odbornú, náučnú, detskú literatúru, časopisy a iné...

   

 • Zoznam ponúkaných titulov:

  Stiahnete tu...

   

 • Knižné tituly si môžete pozrieť aj tu:

  Anton Hlinka

  A. Hlinka - Viera veľkých vedcov - Ba, Alfa, 1990
  Viera veľkých vedcov - Ba, Don Bosco, 1996
  Myslitelia a myšlienky - Martin, MS, 1993
  Slovo do týždňa 2. - Ba, Don Bosco, 1997
  Slovo do týždňa 3. - Ba, Don Bosco, 1998
  Slovo do týždňa - Ba, Don Bosco, 1996
  Slovo do týždňa - Ba, Salus, 1996
  K širším obzorom - Ba, Alfa, 1991
  Ozvena slova - Zagreb, Logos, 1985
  Ozvena slova 2. - Zagreb, Logos, 1989
  Ozvena slova - Ba, Alfa, 1991
  Ozvena slova 1. (prvá časť) - Ba, Don Bosco, 1996
  Ozvena slova 1. (druhá časť) - Ba, Don Bosco, 1996
  Ozvena slova 2. - Ba, Don Bosco, 1996
  Ozvena slova 3. - Ba, Alfa, 1992
  Ozvena slova 4. - Ba, Don Bosco, 1996
  Ozvena slova 4. - Ba, Alfa, 1993
  Ozvena slova 5. desatoro - Ba, Don Bosco, 1994
  Ozvena slova 6. krédo - Ba, Don Bosco, 1996
  Sila slabých a slabosť silných - Ba, Tatran, 1990
  Keď zakvitne rumovisko - Rím, Sú Cyrila a Metoda, 1980
  Keď zakvitne rumovisko - Trnava, SSV, 1992
  Keď zakvitne rumovisko - Trnava, SSV, 1994
  Každý sa môže zmeniť - Ba, Don Bosco 1994
  Ozvena slova 5. - Ba, Lúč, 1994
  Sila slabých a slabosť silných - Zagreb, 1989


  Beletria - náboženská

  A. M. Bachová - Malá kronika - Martin, Živena, 1944
  J. Š. Baar - Cestou krížovou - Trnava, SSV, 1951
  W. Baumorth - Potupenie kríža - Trnava, SSV, 1947
  Potupenie kríža - Trnava, SSV, 1948
  R. Bazin - Obilie dozrieva - Trnava, SSV, 1942
  G. Bernanos - Denník vidieckeho kňaza - Ba, Slov. spis., 1996
  Mŕtva farnosť - Trnava, SSV, 1992
  J. Branecký - Fráter Johannes - Ba, Tatran, 1969
  Fráter Johannes - Trnava, SSV, 1929
  Fráter Johannes - Ba, Lúč, 1996
  Fráter Johannes - Trnava, SSV, 1996
  A. Duval - Prečo bola noc taká dlhá - Ba, Daka, 1993
  R. Farelly - Pánov odev - L. Mikuláš, Tranoscius, 1993
  G. Fort - Pilátova žena - Praha, Čes. kat. charita, 1971
  Pápež z Geta - Trnava, SSV, 1947
  G. Fusseneggerová - Boli Kristovými súčasníkmi - Trnava, SSV, 1994
  Habovštiak - Mať moja, mať moja - Trnava, SSV, 1999
  Dni sviatočné i všedné - Trnava, SSV, 1995
  J. E. Copus - S. K. - Lazar, priateľ Krista Pána - Trnava, SSV, 1935
  J. Fabian - Kamarát Witko - Ba, Lúč, 1995
  P. Florenskij - Soľ zeme - Ba, Nové mesto, 1996
  A. Gots - Prijímam kríž - Ba, Lúč, 1996
  Dr. L. Hanus - Rozprava o kultúrnosti - Sp. Podhradie, SKS, 1991
  Ľ. Hlaváč - Vymokliny - Trnava, SSV, 1992
  Svetlo vo tmách - Trnava, SSV, 1993
  Veľko piatkové príbehy - Ba, USPO, 1998
  L. Chaikinová - Hodváb - L. Mik., Tranoscius, 1996
  G. K. Chesterton - Detektívne príbehy otca Browna - Trnava, SSV, 1996
  N. Incorvaia - Druhá strana AIDS - San Lorenzo, 2001
  P. H. Jurina - Pred anjelským trúbením - Trnava, SSv, 1994
  J. Kaňa - Legenda o pátrovi Emanuelovi - Ba, Serafín, 1997
  H. Killian - Za nami je len Boh - Trnava, SSV, 1998
  J. Lacková - Malé príbehy - Košice, TypoPress, 2005
  S. Lagerlőfová - Legendy o Kristovi - Ba, Obzor, 1991
  C. M. Lakottová - Klauzúra - vstup zakázaný - Ba, Lúč, 1994
  P. Ľ Ermile - Zostaňte doma - Trnava, SSV, 1941
  M. Malinski - Štvrtý kráľ - Ba, Lúč, 1995
  Marschall - Dcéra kráľovská - Ba, Lúč, 1991
  Zázrak otca Malachiáša - Trnava, Dobrá kniha, 1998
  B.Mathels - Hor sa na leva - Trnava, Dobrá kniha, 1978
  F. Mauriac - Osudy - Ba, SPKK
  Sr. M. R. McCeady - V tieni Božej lásky - Ba, Serafín, 1998
  G. Messadié - Človek, ktorý sa stal Bohom - Ba, Bradlo, 1991
  J. Mikloško - Prísne tajné. Ako sme boli malí - Ba, PPB, 1994
  M. Moretti - Znamenie kríža - Trnava, SSV, 1992
  Sobotňajšie slnko - Trnava, SSV, 1992
  G. Marcinek - Dve koruny - Trnava, SSV, 1950
  H. Morris - Dva razy udelená milosť - Brno, Nová naděje, 1994
  E. F. Murphy - Hriešnica z Magdaly - Trnava, SSV
  E. Orzeszková - Meir ezofowicz - Martin, Živena, 1952
  K. Pakovci - Boh sa pyšným protiví - Prešov, Vyd. M. Vaška, 1995
  Sr. M. B. Pánčiová - Spomienky na Alenku Mačorovú - Vrícko, Rod. Nepoškvrnenej, 2004
  G. Papini - Legendy umučenia - Ružomberok, Genezis, 1990
  Ľ. Pavlo - Na vlnách času - Trnava, SSV, 1995
  Fr. D. Pfannműller - Keď prišiel Spasiteľ na svet - Trnava, SSV, 1938
  Keď prišiel Spasiteľ na svet - Trnava, SSV, 1997
  M. F. Powersová - Stopy v písku - Ba, Motýľ, 1993
  Don Richardson - Dieťa pokoja - Ba, SESPM, 1997
  L. Rinserová - Voláte ma Mária Magdaléna - Ba, Obzor, 1991
  K. Sacerdos - Kríza viery, agenti rozvratu útočia - Hlohovec, Ofsetová tlač., 1997
  N. Salvaneschi - Katedrála bez Boha - Trnava, SSV, 1947
  P. J. Spillmann s. j. - Obeť spovedného tajomstva - Trnava, SSV, 1942
  J. E. Tada; J. Musser - Začiatok cesty - Ba, JAF, 1991
  A. Tadeusieniczová - So Setim do Svätej zeme - Trnava, SSV, 1995
  M. Waltari - Tajomstvo Božieho kráľovstva - Trnava, Tatran, 1992
  F. Weiser s. j. - Vatomika - Trnava, Dobrá kniha, 1993
  M. West - Deti slnka - Trnava, Dobrá kniha, 1998
  J. Wiktor - Dúha nad srdcom - Trnava, SSV, 1936
  M. Wiseman - Fabiola - Trnava, SSV, 1937
  L. de Wohl - Kráľ Dávid - Trnava, Dobrá kniha, 1998
  A. M. Zanzucchiová - Naša rodina - Ba, Lúč, 1994
  Dr. R. W. Hynek - Muž bolestí - Praha, 1946
  N. Shute - Mesto ako Alice Springs - Trnava, SSV, 1992
  J. a S. Eldredge - Očarujúca - Ba, Redemt., 2006
  J. Eldredge - Divoký v srdci - Ba, Redemt., 2005
  G. Guareschi - Don Camillo a jeho svět - Kostel Vydří, Karmelit. 2001
  J. Vagne - Aurora nad brodom Iakoba - Nemšová ,1999
  G. Messadié - Človek, ktorý sa stal Bohom - Ba, Bradlo, 1991
  F. Riversová - Tamara - Trnava, Dobrá kniha, 2004
  F. Riversová - Rachab - Trnava, Dobrá kniha, 2005
  F. Riversová - Rút - Trnava, Dobrá kniha, 2005
  F. Riversová - Betsabe - Trnava, Dobrá kniha, 2005
  F. Riversová - Mária - Trnava, Dobrá kniha, 2005
  M. Wiseman - Fabiola -cirkev v katakombách
  G. Bernanos - Mŕtva farnosť - Trnava, SSV, 1992
  M. Waltari - Tajomstvo Božieho kráľovstva - Trnava 1979
  Copus - Kianička - Lazar - priateľ Krista Pána Trnava, SVV, 1935
  P. Coelho - Alchymista - Bratislava, Svornosť,1993
  Tody a Musser - Jony - začiatok cesty - Bratislava, Svornosť,1994
  V. Deželič - Vybral si Sofiu Trnava, SVV, 1941
  M. Wiseman - Fabiola - Flash PRESS
  G. Papini - Život Krista Tatran 1990
  D. Rops - Ježiš vo svojej dobe - Trnava DK 1991
  J. Branecký - Fráter Johannes - Trnava, SSV, 1996
  H. Killian - Za nami je len Boh Trnava, SSV, 1998
  Curtis - Eldredge - Posvätná romanca - Trnava, SSV, 2003


  Beletria - svetská

  A. Bielik - Obrázky z hôr - Ba, SUKL, 1957
  L. A. Čárska - Džavachovské hniezdo - 1943
  R. Dobiáš - Temná zeleň - Ba, Nové mesto, 1996
  F. M. Dostojevskij - Netočka Nezvanovová - Ba, Ml. letá, 1970
  J. Hrušovský - Jánošík - Ba, Ml. letá, 1987
  K. Jarunková - Jediná - Ba, Ml. letá, 1967
  G. Kamban - Vidím širokou a krásnou zemi - Praha
  A. Mahmoodyová - Z lásky k dieťaťu - Ba, Ikar, 1992
  Bez dcéry neodídem - Ba, Ikar, 1991
  A. Mednyanský - Malebná cesta dolu Váhom - Ba, Tatran, 1971
  Dávne povesti o slovenských hradoch - Ba, Tatran, 1974
  H. Mniszkówna - Malomocná 1. - Praha, I. Železný, 1991
  Malomocná 2. - Praha, I. Železný, 1991
  Malomocná 3. - Praha, I. Železný, 1991
  J. Okeová - V srdci divočiny - L. Mik., Tranoscius, 1996
  S. Pairaultová - Ťaživé tajomstvo - Ba, ML, 1995
  D. Slavkovská - Nikdy ťa neopustím - Ba, Slovnafit., 1995
  V. Śichta - Mladosť veľkých ľudí - Trnava, Posol
  I. S. Turgenev - Poľovníkove zápisky - BB, Tatran, 1975
  S. H. Vajanský - Svadobné šaty - Ba, Ml, 1972
  A. Vaško - Spútané more - Trnava, SSV, 1947
  F. Votruba - Víťazná cesta - Ružomberok, Hviezd. Kubín, 1954
  J. Winkler - Prídem vám pomôcť pán doktor - Trnava, SSV, 1995
  D. Zamboniová - V hĺbke bolesti - Ba, Nové mesto, 1994
  J. Záborský - Výber z diela - Ba, SVKZ, 1953
  J. Zeyer; F. Bilek - Básník a sochař - Praha, 1948
  E. Zola - Germinal - Ba, Pravda, 1950
  K. Virsík - Odchádzam s Hipokratom -- Prešov, M.Vaška, 2005
  A. Schweitzer - Ľudia v pralese - Ba, ÚMSK , 1993

  Biblikum (SP - SZ)

  V. Betina - Stvorenie sveta - Ba, Danubiaprint, 1990
  A. Fattori - Príbehy Starého zákona - Ba, Ikar, 1991
  J. Ferko - Praotec viery - Trnana, KON Pres 1991
  J. Mussel - Odkrývanie sveta Biblie - Ba. ML, 1992
  J. Mussel - Odkrývanie sveta Biblie - Ba. ML, 1992
  D. Rops - Biblia a jej ľud - Trnava, Dobrá kniha 1991
  M. Rúfus - Kniha žalmov - Ba, Lúč 1991
  Dejiny božieho ľudu
  Dr. J. Heger preklad - Kniha múdrosti - Brno Akord, 1946
  Dr. J. Heger preklad - Kniha Ježíše Siracha - Brno Akord, 1947
  Biblické ženy - 1988
  Život patriachu Jozefa 1988
  Prorok Elizeus
  Prorok Eliáš
  D Rops - Biblia a jej ľud - Trnava DK 1991
  Za svetlom - Rím, sv.Cyrila a Metoda, 1970
  Pieseň piesní - Kazateľ - Ba,Tatran, 1965

  Biblikum (SP - NZ)

  A. Fattori - Príbehy nového zákona - Ba, Ikar, 1991
  Dr. J. Merell - Úvod do četby nového zákna - Praha, 1952
  Dr. Dačík - Úvok do Písma svätého - Praha
  Dr. M. Stanislav - Kniha života - Ružomberok, 1947
  J. Heriban - Úvodné poznámky k spisom NZ - Rím, SúSCM, 1989
  Evanjeliá - Rím. SúSCM, 1989
  Dr. Š. Zlatoš; A. J. Šurjanský - Písmo sväté nového zákona (sv I.) - Trnava, SSV, 1967
  Písmo sväté nového zákona (sv II.) - Trnava, SSV, 1947
  Písmo sväté nového zákona (sv I.) - Trnava, SSV, 1946
  Ž. Kustic - Kľúčik k Biblii - Trnava, Dobrá kniha, 2000
  Nádej pre každého NZ - Ba, Creativpress, 1993
  Knha života pre každého - Editorial VIDA, 1989
  J. Musset - Odkrývanie sveta Biblie NZ - Ba, ML, 1992
  Nový zákon Ježiša Krista
  Evanjelium podle sv. Matouše - Olomouc, 1969
  Charita - Poselství Ježíšovo - Praha, 1969
  J. Kremer - Evanjelium o Ježišovej smrti a ... - Sp. Podhrad., KS, 1993
  A. J. Jeung - Žiť Ježišovo evanejelium dnes - Trnava, DK, 1994
  MIMEP - Posolstvo - Rím, SúSCM, 1969
  Posolstvo - Martin, DK, 1990
  C. Š. - Vykúpenie Božieho ľudu NZ - Nitra
  D. Rops - Ježiš vo svojej dobe - Trnava, DK, 1991
  J. Porubčan, SJ - 1. Posolstvo ako o ňom písal Pavol - Trnava, SSV, 1996
  2. Posolstvo ako o ňom písal Pavol - Trnava, SSV, 1996
  Tajomný muž z iného sveta - Trnava, DK, 1990 - 91
  G.Courtois - Najkrajší príbeh - Genezis, 1990C
  Cesta k víťazstvu NZ - Europen Christian Sports Union
  Rops - Ježiš vo svojej dobe - Trnava , DK, 1991
  ThDr, A, Dermek - Chlieb a slovo - výber z evanjelií - Ba, SKS, 1992
  Nový zákon
  Posolstvo- Rím, SúSCM, 1969
  S.M.G. Schinke - S Lukášom o Kristovi - Rím, 1972
  S.M.G. Schinke - S Lukášom o Kristovi - Rím, 1972
  Posolstvo- Rím, SúSCM, 1969

  Cirkevné dejiny

  V. Judák - Dejiny mojej cirkvi I. - Trnava, SSV, 2002
  Dejiny mojej cirkvi II. - Trnava, SSV, 2004
  Š. Šmálik - Boží ľud na cestách - Ba, Lúč, 1997
  S. M. Braito - Církev - Olomouc, 1946
  G. Garandy - Církev, komunismus a křesť. - Praha, 1951
  G. Hoffmann - Katol. Cirkev a tragédia slov. židov... - Partizánske, G - print, 1994
  J. A. Beňo - II. Vatikánsky koncil 1962 - 65 - Nitra, Rodina, 1992
  M. Pojsl; V. Hyhlík - Svätý Hostýn - Velehrad, 1992
  P. Poupard - Sprievodca Rímom - Ba, NM, 1999
  Naša národná svätyňa bazilika Šaštín - Trnava, SSV, 1954

  Cudzojazyčná literatúra

  Első lépések Jézus felé (Prvé kroky k Ježišovi - 1. ročník, náboženstvo)
  Isten utján (Na Božích cestách - 2. roč.)
  Jézus kenjerén (Na Ježišovom chlebe - 3. roč.)
  Egyűtt az agyházzal (Spolu s cirkvou - 4. roč.)
  Az ószőveteségi kinyilatkoztatás (Starozákonné zjavenie - 5. roč.)
  Az ujszővetségi kinyilatkoztatás (Novozákonné zjavenie - 6. roč.)
  Egyháztörténelem (Dejiny cirkvi - 7. roč.)
  Isten szól gyermekeihez (Boh hovorí svojim deťom)
  Kérdezzűk meg őnmagunkat! (Opýtajte sa sami seba!)
  Egyházkőzségi képviselő - testűlet - mi az? (Farská rada - čo je to?)
  Test és lélek imája (Modlitba tela a duše)
  A lelkiélet lélektanához (O náuke duchovného života)
  M. B. Schlink - Ezek ténjek (Skutočne sa stalo! Ako sme prežívali Božie zázraky?)
  G.Courtois - A legszebb tőrténet (Najkrajší príbeh)
  M. Kamphuis - Budhista voltam (Bol som budhistom)
  M. Ramsey - Papjaimhoz (Mojim kňazom)
  P. László - Arccal vagy háttal Isten Felé (Tvárou alebo chrbtom k Bohu)
  Assisi szent Ferenc virágoskertje (Kvetinová záhrada sv. Františka z Assisi)
  Aquinói szent Tamás (Náuky sv. Tomáša Akvinského o filozofii)
  Allahért harcoltam (Bojoval som za Alaha)
  A Római katholikus egyház tőrténete (Dejiny rímskokat. cirkvi)
  C. Károly - Isten házai és szolgái (Božie chrámy a služobníci, kt. v nich slúžili)
  R. Billinger - Isten hűbérese (Poddaný Boha)
  V. Cagern - A házastársi szeretet - szővetség (Manželská láska ako zmluva)
  Ch. Meves - Nászajándék (Svadobný dar)
  M. Laimer - Igen vagy nem, de hogyan? (Áno, či nie, ale ako?)
  L. Győrgy - A Tamás - templom karnagya (Dirigent kostola sv. Tomáša - J. S. Bach)
  G. - Barlang a szigeten (Jaskyňa na ostrove)
  G.Hajnóczy R. - Bengáli tűz (Bengálsky oheň)
  R. Jašík - A Kristályvizű folyó partján (Na brehu kryštáľovej rieky)
  M. Pujmanová - Játék a tűzzel (Hra s ohňom)
  J. Verne - A névtelen család (Rodina bez mena)
  M. Gorkij - Az artamónovok (Artamonovci)
  Tersánszky - Kakuk Marci vadászkalandja (Dobrodružstvá Kukuk Marciho)
  W. S. Maugham - Téli utazás (Cestovanie v zime)
  K. J. Beneš - Ellopott élet (Ukradnutý román)
  J. Olbracht - (Az új) Átokvőlgye (Údolie prekliatia)
  Család ahol otthon vagyunk (Rodina, v kt. sme doma)
  A. Avdejenko - Szeretek (Milujem)
  M. Pogány Béla - Fel a porból (Hore v prachu)
  G. Molnař - Vasárnap mindig esik az eső (V nedeľu vždy prší)
  L. Ovalov - A régzomb (Medený gombík)
  J. Lengyel - A tudás fája (Strom poznania)
  S. Lem - Solaris (Solárium)
  L. Frick - És rajta ki segít? (Jemu kto pomôže?)
  Solennitá dei santi apostoli Pietro e Paolo
  Das evangelium nach Johannes
  Dr. O. Stanovský - Misia IX.
  J. Domaňsky OFMC- Lep ére Maximilien Kolbe - Varsovice 1971
  Veletek sírok, hogy velem reméljetek
  S. Congar - Seretem az egyházat- Budapest, Vigilia Kiadó. 1994
  D. von Hildebrand - Atalakulásunk Krisztusban - Budapest


  Detská literatúra

  Princezná Ruženka (leporelo)
  O hlúpom mýšatku (leporelo)
  Život v tráve (leporelo)
  Tom a Jerry kuchármi (leporelo)
  Povedačky (leporelo)
  Tri prasiatka (leporelo)
  Pláva loďka po vode (leporelo)
  Rozprávková záhrada
  Urfin Džús a jeho drevení vojaci
  Indiánske rozprávky
  Obrova stupaj
  S. Maršak - V šírom poli zámoček
  H. Ch. Andersen - Rozprávky
  W. Disney - Macko Puf, Snehulienka, Pinocchio
  A. Dudarav - Modroočka
  M. Madačov - Pri vianočnom stromčeku
  L. N. Tolstoj - Rozprávky a bájky
  W. Hauff - Rozprávky z púšte i mora
  D.Dušek - Babka na rebríku
  Púpavienka
  Biela plť na Váhu
  Šmolkovi 3.
  Rozprávky zo šípového kra
  V. Durov - Moje zvery
  R. Kipling - Rozprávky o pramatke kengure
  M. Húževka - Čarokrásna Ruca
  Jegé - Kuruci a iné rozprávky
  M. Ďuríčková - Zlatá brána
  Oriešky
  M. R. Martáková - Jarné vtáča
  J. Pavlovič - Košíček
  J. Horák - Povesti a divy
  H. Lisická - Rozprávky a povesti z Moravskej brány
  J. Nižnánský - Bojnické kamenné dukáty
  V. Plicka; J. Domasta - Slovenské historické povesti
  K. Bendová - Básničky maličkým
  Slniečko 1978 - 79
  Slniečko 1979 - 80
  D. Štubňa Zámostský - Z čarovného sveta
  J. Vetva - Na detskej vlne
  Marcelino chlieb a víno
  J. Machnacz - Radosti a žiale
  A. Somer - Hanna, najmenší Boží anjel
  Fynn - Bože, tu Anna
  L. M. Montgomeryová - Siroty ako Anna
  A. Bertová - Mamenka
  M. Komorová - Sklenená ovečka
  L. Hémon - Mária Chapdelainová
  J. Repko - Vládca ohňa
  E. H. Porterová - Pollyanna
  Pollyanna dospieva
  Pollyanna v Hollywode - Lip. Mik., Tranoscius, 1996
  Pollyanna v Mexiku - Lip. Mik., Tranoscius, 1996
  Pollyanna rozdáva šťastie - Lip. Mik., Tranoscius, 1996
  H. L. Smidhová - Pollyanna sa vydáva - Lip. Mik., Tranoscius, 1994
  Pollyannine poklady - Lip. Mik., Tranoscius, 1995
  Pollyannin čestný dlh - Lip. Mik., Tranoscius, 1995
  Pollyannino dobrodružstvo na západe - Lip. Mik., Tranoscius, 1995
  Božena Němcová - Babička - Ba, ML, 1995
  V zámku a pod zámkom a iné - Ba, 1967
  L. A. Čárska - Bez mamičky - Ba, Práca, 1994
  M. Gripeová - Hugo a Jozefína - Lip. Mik., Tranoscius, 1995
  W. Quednau - Klára Schumannová - Ba, Ml, 1959
  J. Paul - Nepolepšiteľný otecko - Ba, ML, 1996
  B.Tinák - Lev z Ereru - Trnava, SSV, 1996
  J. Streid - Milión a lev - Ba, Lúč, 1992
  V. G. Korolenko - Slepý muzikant - Ba, ML, 1962
  W. Arden - Záhada smejúceho sa tieňa - Ba, ML, 1989
  Záhada bezhlavého koňa - Ba, ML, 1992
  Záhada stonajúcej jaskyne - Ba, ML, 1991
  E. Skobelev - Neobyčajné príhody Bebešku a Melónika - Ba, Ml, 1990
  N. Osipov - Letom svetom - ZSSR, Raduga, 1988
  J. Műller - Priatelia zeleného údolia - Ostrava, Profil, Ba, 1989
  R. Haas - Požiar indiánskeho pohrebišťa - Ba, Obzor, 1970
  E. R. Busroughs - Tarzanove šelmy 3. - Ba, ML, 1991
  E.Blytonová - Slávna päťka - Paťka ide k moru - Ba, Egmond Neografia, 1995
  Slávna päťka - Paťka vo víre dobrodružstiev - Ba, EN, 1994
  Slávna päťka - Paťka na Pašeráckom vŕšku - Ba, Egmond, 1993
  T. Vansová - Julinkin prvý bál - Ba, ML, 1966
  F. Kráľ - Jano - Ba, Ml, 1963
  Jano - Ba, ML, 1985
  J. Tomin - Trojka z mravov - Ba, ML, 1964
  V. Stýblová - Dom pri nemocnici - Ba, ML, 1962
  K. Jarunková - Deti slnka - Ba, ML, 1962
  M. Hašťová - Zo starej horárne - Ba, ML, 1963
  Až půjdeš po lúkach - Ba, ML, 1978
  E. Ballinger - Abeceda mladého detektíva - Ba, ML, 1995
  J. Veselá; Y. Veselý - Šachový slabikáŕ - Praha, SPN, 1981
  R. Sacher - Ako sa mení les - Ba, ML, 1981
  J. Junas; P. Ďurík - Encyklopédia zdravia pre deti a mládež - Martin, Osveta, 1983
  Ch. Wolfrum; S. Bräunig - Domáce zvieratá u nás a vo svete - Ostrava, Blesk, 1994
  M. Embyonová - Život v biblických dobách - Ako žili a pracovali - Žilina, KC, 1998
  Biskupský ordinariát - Ilustrovaná biblia - Trnava, Ba, SSV, 1968
  S. Jurčáková; M. Syneková - Môj priateľ Ježiš - Trnava, SSV, 1997
  A prebýval medzi nami
  D. Balážová - Radostná cesta s Pánom Ježišom - Trnava, SSv, 1999
  Y. Škantár; A. Bigošová - Moje stretnutie s Ježišom - Trnava, SSV, 1999
  Katechizmus - Trnava, SSV, 1983
  L. Pokorný - První čtení o Pánu Bohu - Praha, 1990
  Malý katechizmus pre katolícke dietky - Trnava, SSV, 1942, 1948, 1964
  Š. Chmela - Biblické dejiny - Nový zákon - stredné - Trnava, SSV, 1943
  M. Zaťko - Biblické dejiny pre ľudové meštianske školy - Trnava, SSV, 1947
  Kam mladý človek? Katechizmus - Trnava, SSV, 1994
  Kam mladý človek? Katechizmus - Trnava, SSV, 1994
  Kam mladý človek? Pre dospievajúcu mládež - Trnava, SSV, 1994
  Boh hovorí svojim deťom - Espaňa, Kirche, 1990
  J. Reinsberg - Skaut přemýšlí o Kristu - Praha, B. Rupp, 1947
  M. Komorová - Sklenená ovečka - Trnava SSV 1995
  J. Repko - Vládca ohňa - Trnava SSV 1993
  S. Cinkovská; E. Kyseliová - Čo sa patrí a čo nie - Ba, ML, 1986
  P. Púpava - Stretnutia s Bohom - Zvolen LM Press, 1998
  Boh hovorí svojim deťom - Espaňa, 1992
  A.Paulíny - Iskričky - Rím Sú SCM , 1984
  P. Lefévre - Veľké pravdy v malých príbehoch - Ba, Lúč, 1994
  E. Gruber - Biblické dejiny 1, - Bratislava, Obzor 1991
  E. Gruber - Biblické dejiny 2, - Bratislava, Obzor 1991
  E. Gruber - Biblické dejiny 3, - Bratislava, Obzor 1991
  E. Gruber - Biblické dejiny 4, - Bratislava, Obzor 1994
  E. Gruber - Biblické dejiny 5, - Bratislava, Obzor 1994
  E. Gruber - Biblické dejiny 6, - Bratislava, Obzor 1994
  E. Gruber - Biblické dejiny 7, - Bratislava, Obzor 1994
  E. Gruber - Biblické dejiny 8, - Bratislava, Obzor 1994
  E. Gruber - Biblické dejiny 9, - Bratislava, Obzor 1994
  E. Gruber - Biblické dejiny 10, - Bratislava, Obzor 1994
  E. Gruber - Biblické dejiny 11, - Bratislava, Obzor 1994
  E. Gruber - Biblické dejiny 12, - Bratislava, Obzor 1994
  Sv.J. Bosco - Miško Magone - Ba, SSV, 1944
  Iva Štrbová - Objavujme svätú omšu - Ba, Lúč 1997
  M. Kubelková - A svetlo svieti v temnote - vianočné príbehy - Trnava DK, 1991
  F. Čulen - Pútnici - Ako putoval Kristus Pán so sv. Petrom - Ba, SOVA
  F. Brossier - Moje první obrázková biblie 1. Starý zákon - Praha, Portál 1991
  F. Brossier - Moje první obrázková biblie 2. Nový zákon - Praha, Portál 1991
  J. Morčin - Hoc sme ešte deti - spevník detských piesní - Košice , 1993
  M. Rúfus - Modlitbičky - Ba, Nádej, 1992
  M. Rúfus - Nové modlitbičky - Ba, ML, 1994
  V. Pittnerová - Starodávne obrázky - Praha - Romance 1990
  V. Pittnerová - Na kovárně - Praha - Romance 1990
  V. Pittnerová - Na gruntech u Zdobilu - Praha - Romance 1990
  V. Pittnerová - Selský chléb - Praha - Romance 1990
  V. Pittnerová - Úředníčtí sirotkové - Praha - Romance 1990
  V. Pittnerová - O dřevěném chlebě - Praha - Romance 1991
  V. Pittnerová - Eva a Evička - Praha - Romance 1991
  V. Pittnerová - Na rychtě - Praha - Romance 1991
  V. Pittnerová - Maloměstští vlastenci - Praha - Romance 1991
  V. Pittnerová - myslivně a v zámečku- Praha - Romance 1991
  J. Mikloško - Milovať bez lásky a sexu? - BA - DACO 1997
  Anton Habovštiak - Poklad nad všetky poklady - BA Lúč - 1991
  Hugh Lofting - Zvieratká doktora Dolittela - BA Remedium 1991
  Arnstrong Sperry - Chlapec a more
  M. Šteinhíbel - Za smidkou chleba
  J. Gusič - Som aj ja povolaná? - Ba, Lúč, 1993
  M. Maliňski - Štvrtý Kráľ - Ba, Lúč, 1991
  I. Daviel - Dietky slávy - Trnava SSV, 1949
  M. Konradová - Ako a prečo je to tak - Trnava ,SSV 2005

  Duch Svätý

  J. Michalov - Sedem darov DS - Ba, Lúč, 2002
  H. Buob - DS - neznámy Boh - Zvolen, Jas, 1995
  P. J. Herbeck - Čo hovorí Duch? - Ba, Familiaris, 1997
  E.Tardif - V ohni lásky DS - Ba, Lúč, 1999
  Charizma uzdravovania - Ba, Lúč, 1996
  J. Philippe - V škole DS - Ba, Serafín, 1996
  J. Vrablec - Obnova v Duchu Svätom - Ba, Lúč, 1991
  Tri žiarivé charizmy v našej službe - Zvolen, Jas, 1993
  F. Lisovič - DS - svetlo srdca - Dolný Smokovec, SBS, 1994
  Centrálna komisia Veľkého jubilea - Duch Svätý - Serafín, 1998
  K. McDonnel - Rozdúchavanie plameňa - Zvolen, Jas, 1993
  P. Madre - Túžte po charizmách - Ba, Lúč, 1996
  I.Degro - Charizmatické hnutie - obnova v DS - Prešov, Réma, 1997


  Encykliky

  J. Pavol II. - O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete - Ba, Lúč, 1990
  List biskupom - O niektorých aspektoch kresťanstva - Rím, SúSCM, 1990
  Familiaris consortio - Apoštolská exhortácia - Ba, Lúč
  Exhortácia - Familiaris Consortio - Trnava, SSV, 1993
  Encyklika UT UNUM SINT - o ekumenickom úsilí - Trnava, SSV, 1996
  Pápež odpovedá - Poslanie Krista Vykupiteľa - Ba, Pápežské misijné diela, 96
  Pius XI. - O kresťanskej výchove mládeže - Ba, Škol. rada, 1947
  Pavol VI. - Ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete - Zvolen, Jas, 1992
  Na 1100. výročie smrti sv. Cyrila - Vaticanus, 1969
  Encyklika - Humane Vitae - Ba, Trnava, SSV, 1993
  Okružný list pápeža Pavla VI. - O pokroku národů - Rím, 1968
  Jan XXIII. - Pacem in terris - Mír na zemi - Praha, Vyšehrad, 1969
  J.Pavol II. - List biskupom - O niektorých aspektoch kresťanov - Rím, SúSCM, 1990
  J.Pavol II. - Familiaris Cosostio - Apoštolská exhortácia - BA, Lúč
  J.Pavol II. - Exhortácia Familiaris Cosostio - Trnava, SSV 1993
  J.Pavol II. - Encyklika UT UNUM SINT - O ekumenickom úsilí - Trnava, SSV 1996
  J.Pavol II. - Pápež odpovedá - Poslanie Krista Vykupiteľa - Ba - Pápežské MD 1996
  J.Pavol II. - Pápež odpovedá - Poslanie Krista Vykupiteľa - Ba - Pápežské MD 1996
  J.Pavol II. - Pápež odpovedá - Poslanie Krista Vykupiteľa - Ba - Pápežské MD 1996
  J.Pavol II. - Fides et ratio - Viera a rozum- Ba, Don Bosco, 1998
  J.Pavol II.- Exhortácia Familiaris Cosostio - Trnava, SSV 1998
  J.Pavol II.- Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu
  J. Pavol II.- Pápež odpovedá - PMD, Ba, 1996


  J. Ch. Korec

  J. Ch. Korec - Filozof zdravého rozumu - Ba, Lúč, 1993
  Bratislavský Veľký piatok - Ba, Lúč, 1994
  Od barbarskej noci - Ba, Lúč, 1992
  Od barbarskej noci - Listy z väzenia 2. - Ba, Lúč, 1991
  Od barbarskej noci - Na slobode - Ba, Lúč, 1993
  Rok nad evanjeliom - Ba, Lúč, 1991
  Náhoda či zámer - Ba, Lúč, 1992
  Na ceste do večnosti - Ba, Lúč, 1991
  Vzkriesený Kristus a jeho cirkev - Ba, Lúč, 1992
  Cirkev v zápase stáročí - Ba, Lúč, 1992
  Úvahy o človeku I. - Kto je človek? - Ba, Lúč, 1992
  Úvahy o človeku II. - O cestách k Bohu - Ba, Lúč, 1993
  S úctov voči dejinám - Ba, Lúč, 1993
  O tajomstvách a zjavení - Ba, Lúč, 1993
  Nad starým zákonom - Ba, Lúč, 1994
  Ježiš evanjelií - Ba, Lúč, 1994
  O úcte k Panne Márii - Ba, Lúč, 1995
  Evanjelium - zážitok novosti - Ba, Lúč, 1995
  O spáse v Kristovi - Ba, Lúč, 1995
  Kristus včera a dnes - Ba, Lúč, 1996
  Kristus dnes a naveky - Ba, Lúč, 1996
  O Eucharistii - Ba, Lúč, 1997
  Duchovné cvičenia vo Vatikáne - Ba, Lúč, 1998
  M. Chovanec - Eschatológia v dielach J Ch. Korca - Ba, Lúč, 1995
  J.CH. Korec - Život zasvätených - Ba Lúč, 1990
  Ježiš zďaleka a z blízka - Ba, Archa, 1990
  Kríž vo svetle pravdy - Ba, Lúč, 1991
  O barbarskej noci - Ba, Lúč, 1990
  Človek, tvor náhodný? - Ba, Lúč, 2007

  Kardináli - pápeži

  J. G. Cascales - K stavu dnešnej cirkvi - Prešov, M. Vaško, 1996
  Pápež. misijné diela - Prejavy sv. Otca pri návšteve Slovenska 1995 - Ba, 1996
  J. Hermanovský - Pápeži kňazom - Ba, Lúč, 1996
  Staňte sa kvasom sveta - Ba, Kvas, 1992
  Medzinárodný sekretariát - Smernice hlásať Krista všetkým národom - Ba, P. mis. diela,1995
  M. Pažitka - Veľké jubileum - rok 2000 - Pezinok, 1999
  A. Mosconi - Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII. - Ba, Serafín, 1997
  E. Richlr - Náš starší brat Izrael - Ba, Serafín, 1997
  J. Pavol II. - Boží plán desatoro pre 3. tisícročie - Ba, Lúč, 1996
  Ježiš Nazaretský - Ba, NM, 1997
  Dar a tajomstvo - 50 rokov kresťanstva - Ba, NM, 1997
  Prekročiť prah nádeje - Ba, NM, 1995
  Ján Pavol II. a mládež - Ba, 2002
  Š. Labo - Zabijem pastiera - atentát na pápeža - Ba, Tatran, 1990
  Pápež Ján Pavol II. na Slovensku - Ba, NM, 1995
  Zabijem pastiera - Nitra
  J. kardinál Tomko - Budovať cirkev - Trnava, SSV, 1994
  Na misijnýh cestách II. - Trnava, SSV, 2003
  J. Hnilica; F. Vnuk - Pavol Hnilica - biskup umlčanej cirkvi I. - Trnava, DK, 1992
  G. F. Svideskoschi - List spolužiakovi - Trnava, DK, 1995
  M. Červený - Muž dialógu - kardinál Kőnig - Trnava, DK, 1997
  A. Luciani - Otče náš - myšlienky k modlitbe Pána - Nitra, Kňazský seminár, 1996
  F. kardinál Tomášek - Vzpřimte se a zdvihněte hlavy - Duch a život, 1989
  J. Košiar; Š. Labo - Apoštol národov 20. storočia - Trnava, DK, 1995
  J. Martin - Za bronzovou bránou - Trnava, SSV, 2000
  Kardinál F. Kuharič - Kráčajme v pravde - Trnava, DK, 1996
  G. Gilson - Diecézny kňaz v pastoračnej službe - Sp. Podhradie, Kňazský seminár, 2001
  S. C. Lorit - Vypracovávaní o životě Papežě Jana - Rím, Kresťanská akadémia, 1967
  G. Weigel - I. diel - Svedok nádeje - životopis pápeža J. Pavla II. - Ba, Slovart, 2000
  II. diel - Svedok nádeje - životopis pápeža J. Pavla II. - Ba, Slovart, 2000
  III. diel - Svedok nádeje - životopis pápeža J. Pavla II. - Ba, Slovart, 2001
  K. Wojtyla - Brehy duše - Ba, Smena 1990
  Ján Pavol II. - Najdrahšej mládeži - Ba, Motýľ, 1996
  Zoltán Schmidt - Ján Pavol II. a Sedembolestná Panna Mária - 2001
  Š. Labo - Zabijem Pastiera, Nitra, Pro fratribus 1989
  Jacques Martin - Za bronzovou bránou - Trnava, SSV 2000
  Š. Labo - Zabijem Pastiera, Nitra, Pro fratribus 1989
  Jacques Martin - Za bronzovou bránou - Trnava, SSV 2000
  J.Pavol II. - Pamäť a identita - Trnava, SSV 2005
  J.Pavol II. - O povolaní a poslaní laikov v cirkvi - Ba, Lúč, 1990

  Katechetika

  E. Plešková - Teória katechetickej metodiky -Žilina, Rosa, 1991, 1990
  L. Lencz; B. Kudláčka - Otčenáš a desatoro ako ich nepoznáme - Ba, NM, 1994
  Mons. Dr. M. Višňovský - Katechetika pre laických katechétov - Trnava, SSV, 1952
  J. H. P. Flores - Formovanie učeníkov - Zvolen, Jas, 1996
  S. K. Mic - Evanjelium v živote dieťaťa - rok A - Ba, Alfa, 1992
  Evanjelium v živote dieťaťa - rok B - Ba, Alfa, 1992
  Evajelium v živote dieťaťa - rok C - Ba, Alfa, 1992
  P. M. Leonhard; F. Pustet - Kázne pre deti - Prešov, Michal Vaško, 1995
  E. Krapka SJ - Káž Božie slovo - myšlienky k homíliám - A - Trnava, DK, 1995
  Káž Božie slovo - B - Trnava, DK, 1996
  Káž Božie slovo - C - Trnava, DK, 1996
  Ľ. Stanček CM - Ja som cesta - Homílie - rok A -
  Ja som cesta - Homílie - rok B - 1. diel
  Ja som cesta - Homílie - rok C - Bošáca, 1969
  J. Kamas - Lámanie slova I. - Trnava, SSV, 1992
  Lámanie slova II. - Trnava, SSV, 1992
  ThDr. J. Búda - Pán s nami - Trenčín, Dominikánska edícia, 1946
  J. Š. Baara - Ke Kristu blíž II. - Prešov, 1938
  M. Celerová; K. Kamasová - Prežívame liturgický rok 2. - Prešov, Michal Vaško, 2000
  M. Celerová; A. Moňoková - Prežívame liturgický rok 1. - Prešov, Michal Vaško, 1999
  F. Olgiati - Pošta Kocúra - Martin, SNP, 1990
  J. Dubois - Áno, Pane - Rím, SúSCM, 1969
  J. Hallon - Jedno srdce a jedna duša - Ba, Oto Németh, 1996
  W. Hoffsümmer - Objav svoje krídla - Ba, Lúč, 1998
  P. Lefevre - Veľké pravdy v malých príbehoch - Ba, Lúč, 1994
  Ž. Kustič - Príroda hovorí o Bohu - Trnava, DK, 1994
  J. Luc Moens - Evanjelizovať znamená milovať - Nitra, Garmond, 1995
  T. Ivančič - Život ze síly ducha a modlitby , Matice C - Olomouc 1995
  J. Dubois - Áno, Pane... - Rím, SúSCM, 1969
  Malý katechizmus katolíckeho náboženstva - Trnava SSV, 1971
  J. Vrablec a kol. - Choďte aj vy do mojej vinice I.- Trnava SSV, 1997
  J. Vrablec a kol. - Choďte aj vy do mojej vinice II.- Trnava SSV, 1997
  ThDr. A. Červeň - Liturgický rok - cesta k svätosti - Badín 2003
  Seleziáni - Dejiny spásy - Rím, SúSCM, 1980
  Lectio divina - Ako čítať Sväté písmo - Bacúrov, Kubík, Námestovo 2006
  Fr. Sočuvka SJ - Svetlo na nedeľu - Trnava DK. 2004
  V. Montana - Nebojte sa života - Trnava, SSV, 1990
  Václavová a spol. - Stretnutia rodičov pred krstom - Prešov, Vaško, 2004
  Václavová a spol. - Stretnutia rodičov pred krstom - Prešov, Vaško, 2004
  Listy rodičom - Trnava, SSV, 1990
  J. Kremer - Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní - Spiš. Podhradie, 1993

   

  Liturgika

  P. Janáč - Liturgia v našom živote - Trnava, SSV, 1990
  M. Zaťko - Obradoslovie - život s cirkvou - Trnava, SSV, 1948
  R. Osvald - Obradoslovie - uč. o sv. obradoch - Trnava, SSV, 1933
  E. Krapka SJ - Tajomstvá svätej omše - Trnava, DK, 1998
  O. S. Nekula C. Se. R - Mše svatá řeckoslovanského obřadu - Frýdek, 1947
  E. Bindáč - Nedeľa - deň sviatočný - Nitra, SBS 1992


  Mariológia

  G.Rossini O. S. M. - Život Panny Márie - Kon - Press, 1993
  Život Panny Márie - Ba, USPO, 1992
  R. Bazin - Magnificat - Trnava, SSV, 1947
  P. E. Bindač SVD - Blahoslaviť ma budú - Nitra, SBS, 1993
  M. Bielik - Blahoslavená, ktorá uverila - Ostrava, Kresťanské zbory, 1992
  J. Galot SJ - Milostiplná - Trnava, SSV, 1992
  S. Stolárik - Úcta Panny Márie v kresťanskom staroveku - Prešov, Michal Vaško, 1995
  F. Press - Máriin nebakľúč - Košice, Nádej, 1992
  V. Malý - Matka cirkvi - Blahoslavená Panna Mária - Ba, Vesna, 1990
  M. J. Miravalle - Mária - Spoluvykupiteľka, prostrednica, orodovnica - Ba, Magnificat, 1995
  E. Frická - Vavrová - Mária - rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene - Ba, Práca, 92
  A. Luciani - Ave Mária - myšlienky k modlitbe Zdravas Mária - Nitra, Kňazský seminár, 98
  H. Rakner SJ - Mária a cirkev - Trnava, DK, 1997
  K. Rahner SJ - Mária, Matka Pána - teologické úvahy - Trnava, DK, 1996
  L. M. Grignion - O pravej úcte k Panne Márii - Košice, Michal Vaško, 1993
  O pravej úcte k Panne Márii - Košice, VIEIVALA, 1993
  V. Eliášková - Pani M - Ba, Alfa, 1993
  E. Richer - Mária, úsmev Boží - Ba, Serafín, 1994
  A. M. - Pod zástavou Bohorodičky - Trnava, Posol, 1944
  M. de Fiesole - Celá mladosť - život v nej - Michalovce, Misionár, 1995
  P. V. Bernadot OP - Matka Božia v mojom živote - Spiš. biskupstvo, 1948
  M. Jovič SJ - Mária a rodina - čítania o Márii - Trnava, DK, 1997
  J. Barbier - Mariánski konvertisti - Ba, Lúč, 1993
  V. Kocián; R. Toma - Zverme sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie - Zvolen, Jas, 1995
  Kňazom, najmilším synom PM - Ba, Mariánske kňazské hnutie, 1992
  Kňazom - vaše vyslobodenie je blízko - Ba, Mariánske kňazské hnutie, 1992
  M. Pažítka - Ave Maria - Staré hory a iné pútnické miesta - BB, Juventa, 1993
  H. Radváni - Panna Mária Trnavská - Trnava, SSV, 1991
  Naša národná svätyňa - bazilika v Šaštíne - Trnava, SSV, 1990
  X. Čík - Marianka - pútnické miesto - ARS STIGMY, 1991
  J. Vlašský - Levočské zvony - Ba, Lúč, 1992
  A. Štohl - Kráľovná pomoci - Pezinok, 1997
  Udalosti v Litmanovej a znamenia času - Prešov, 1991
  Čakám vás v nebi - kniha svedectiev - Ba, Magnificat, 2002
  Zjavenie PM v Turzovke - Žilina, Bodezan
  F.Grufik - Turzovka - slovenské Lurdy - Ba, Genezis, 1991
  J. Balejka - Pod ochranou PM Svatohostýnské - Vizovice, Lipa, 1995
  I. Larika; A. Fiala - Putovanie za Máriou - európske pútnické miesta - Ba, Q111, 1991
  Bohuslav - Lurdy - maják atómového veku - Rím, SúSCM, 1979
  Fonseca - Fatima - Mária hovorí k svetu - Košice, Východoslov. vyd., 1990, 1992
  A. Fugel - Fatima - posolstvo a jeho plnenie - Ba, Daco, 1997
  P. P. Ljubičič -Výzva kráľovnej pokoja - Ba, USPO, 1996
  P. R. Spies; L. Couette - Mária - prečo plačeš? - Košice, Slovo, 1995
  Ave Maria - Ohio, Slovenskí Benediktíni, 1960
  Gabriele Rossini OSM - Život Panny Márie - Trnava KON PRESS 1993
  Dr.J. Šimalčík - Zázračný Lurd - Ružomberok 1932
  Fonseca - Fatima hovorí svetu - Košice, Východoslov. vyd. 1992
  P.Pavol Job SBD - S Ježišom a Jeho Matkou vo večeradle - Ba, O.Németh, 2002
  Slov. Seleziáni - Matkino srdce - Rím, SúSCM, 1981
  Katolícke spisy 28 - Naša odpoveď na fatimské posolstvo Trnava, Posol 1944
  E.Jonáš - Nepoškvrnene počatá - Sp.Podhradie 1990
  Z.Schmidt - Stála matka bolestivá - Senica, Durlák, 2000
  Z.Schmidt - Sedembolestná - Senica, Durlák, 2000
  Z.Schmidt - Slávnosti a sviatky Blahoslavenej Panny Márie - Senica, Durlák, 2000
  F.Grufik - Turzovka - Slovenské Lurdy - Ba, Genezis 1991
  E.Däniken - Zjavenia - Práca 1992
  Sv. Ľ.M.Grignion - O pravej úcte k Panne Márii
  P.L.Kondor SVD - Sestra Lucia hovorí o Fatime - 1994
  G.Rossini - Život Panny Márie - Trnava KON PRESS 1993
  H.Radováni - Panna Mária Trnavská - Trnava SSV, 1991

   

   


  Misiológia

  J. Gusič SJ - Matky odvrhnutých - Trnava, DK, 1997
  P. V. Lechovič SVD - Spomienky na Timor - Nitra, SBS, 1992
  Dr. A. Škrábik - Misijným svetom - Trnava, SSV, 1940
  P. Arrupe - Misionár v Jponsku - Trnava, SSV, 1992
  W. J. Ciszek SJ - S Bohom v Rusku - Trnava, DK, 1993
  Ukázal mi cestu - Trnava, DK, 1995
  P. J. Kováč - Jeden nový človek pre Guineu - Nitra, SBS, 1990
  P. Š. Zloch SVD - FU ŠEN FU z Ompitála - Nitra, SBS, 1993
  A.Derleth - Medzi indiánmi - Trnava, DK, 1993
  Š. Kondes -Stretnutie - Prešov, PMD, 2003
  Slov. Jezuiti - Medzi indiánmi
  P.Arrupe - Misionár v Japonsku - Ba, 1993
  A.Šeliga CM - Potrebujem tvoje ruky
  P.J.Nemčík SVD - Južná Amerika aká si? - Nitra, SBS
  J.Tomko - Misie do tretieho tisícročia - Ba, Lúč, 2000
  J.Tomko - Na misijných cestách II. - Trnava SSV, 2003
  J.Tomko - Na životných cestách. - Trnava SSV, 2008

   


  Odborná literatúra

  Š. Janšák - Lovci hlinených perál - Lip. Mik., Tranoscius, 1944
  My Slováci v Békešskej Čabe 93 - Békescaba, 1993
  M. S. Ďurica - Dejiny Slovenska a Slovákov - Ba, Media Trad, 1996
  Priblížiť sa k pravde - Ba, Media Trad, 1997
  Bitka pri Turnej 3. aug. 1708 - OÚ, Trenč. Turná, 1998
  Ústava SR - Ba, Remedium, 1992
  P. Horváth - Anton Bernolák - Ba, MS, 1998
  E. Kucka - Tu sa končia stopy SS - Ba, VPL, 1965
  Jánošík - obraz zbojníka v národnej kultúre - Ba, Tatran, 1988
  A. Šnejdárek - Dejiny 2. svetovej vojny - Ba, Osveta, 1960
  Čo robiť po dopravnej nehode - Ba, Alfa, 1988
  Študijné programy - Prešov, FSUaZ UKF, 2005
  Biológia - Nitra, Enigma
  Slovenský jazyk a literatúra - Nitra, Enigma, 1994
  Dejepis - Ba, Enigma, 1995
  Fyzika pre I. roč. SPŠ - Ba, SPN, 1968
  Okolo sveta - zemepisné čít. - Ba, SPN, 1957
  F. Schumacher - Po stupňoch bytia - rada bezradným - Zagreb, 1985
  Filozofia - Nitra, Rodina, 1991
  J. Lacroix- Smysl člověka - Vyšehrad, 1970
  J. Maritain - Traja reformátori - Trnava, SSV, 1947
  Jazyk a umelecké dielo - Košice, ML, 1966
  R. Jirkovský - Chemie, priroda, velke divadlo - Vyšehrad, 1949
  J. O. Martinovský - Základy nauky o hmŏte a životě - Vyšehrad, 1946
  T. Liptáková - Dopravná výchova v MŠ - Ba, SPN, 1974
  L. Jančíková; J. Kotrusová - Hospodárska korešpondencia - Ba, SPN, 1995
  Z. Dglovská; H. Ďurišová - Technika administratívy - Ba, SPN
  M. Noha - Srbochorvátsko český slovník - Praha, 1966
  O. Šetka - Česko - francouzský slovník - Třebíč, 1947
  L. Schőnová - Jak se to řekne německy - Praha, 1975
  Z. Servít - Nervové záchvaty - Praha, 1960
  Portnov; Fedotov - Psychiatria - Martin, Osveta, 1883
  L. Lencz - Zajtra budeme opäť zdraví - Ba, Lúč, 1992
  B. Finďo; I. Finďová - Cukrovka - Martin, Osveta, 1967
  K.Nouza - Transplantáty pre život - Martin, Osveta, 1991
  Fűngerová; Rónová; Vondřicková - Zdravoveda pre rodinu 2. - Martin, Osveta, 1975
  Š. Gábor - Úspešná liečba dýchacích ciest liečivými rastlinami - Zvolen, Jas, 1997
  Ľ. Thurzová a kol. - Malý atlas liečivých rastlín - Obzor, 1965
  K. Mika - Fytoterapia - Martin, Osveta, 1988
  K. Dubecký - Učme sa fotografovať - 1956
  Pravidlá šachu - Ba, Slovšport, 1975
  J. Kozma - Boje o šachový trón - Ba, Šport, 1976
  V. L. Levský - Karate - základy 1. II. diel - Ba, Šport, 1972
  P. Habáň - Historické zbrane - Ba, HM SNM, 1990
  L. Andódi; J. Švec - Akvárium v kocke - Ba, ML, 1973
  L. Andódi - Sladkovodné a morské akvárium - Ba, Príroda, 1973
  H. Puttnerová; E. Rohrerová - Tipy a triky pre psíčkarov - Ba, Media klub, 1999
  K. Balázsová a kol. - Ochrany rastlín v záhradke - Ba, Príroda, 1975
  R. Hőhn - Kvetiny na každú príležitosť - Ba, Príroda, 1970
  Sharp - Kuchařska kniha - ČR
  L. Pešková - Háčkovanie - Ba, Práca, 1969
  A. Lichnerová - Výšivky - Martin, Osveta, 1956
  M. Duchoňová - Vyšívame - Ba, Alfa, 1981
  M. Benka - Štúdie a kresby - Ba, SNG, 1958
  Ľ. Fulla - Okamihy a vyznania - Ba, SS, 1983
  W. Koch - Malý lexikon architektúry - Ba, Tatran, 1975
  C.W. Ceram - Bohovia, hroby, učenci - Ba, Obzor, 1965
  W. Schenke - Urobme si z plastických hmôt - Ba, Alfa, 1977
  Z. Vaneková; G. Vanek - Hnojenie - naša záhradka - Ba, Príroda, 1983
  Izrael - Polyglott
  J. M. Bohuš - Rím - mesto fontán a obeliskov - Christ textum, 1997
  O. Pálka - Rozum do vrecka - Ba, ML, 1978
  Rabay; F. Švošov - Encyklopédia Slovenska V. zv.- Ba, SAV, 1981
  Encyklopédia Slovenska VI. zv. - Ba, SAV, 1982
  Kol. lek. - Péče o díte do tří let - Praha, Avicenum, 1982
  Poláčková; Šráčková - Ošetrovanie zdravého a chorého dieťaťa - Ba, Obzor, 1966
  P. Radova - Dieťa v zdraví a chorobe - Osveta, 1981
  Prvé tri roky života - Osveta, 1986
  B.aJ.Schvengelerovi - Slasti a strasti výchovy - Ostrava 1993
  F.Smrčka - ABC rodinnej výchovy 1. Deti predškolského veku - Praha SNP 1986
  F.Smrčka - ABC rodinnej výchovy 2. Deti školského veku - Praha SNP 1970
  F.Smrčka - ABC rodinnej výchovy 3. Dospievanie- Praha SNP 1972
  M.Krajčírová M.Horný - Národný žrebčín - Toločianky - Toločianky 2002
  Eršeková - Príručka pre maturantov zo slovenskej literatúry -Ba, Terra, 1996
  Eršeková - Príručka pre maturantov zo svetovej literatúry -Ba, Terra, 1996
  Ročenka - Bratislava - Martin, Osveta 1970
  J.Butvin - Slovenské národno zjednocovacie hnutie 1780-1848 - Ba, SAV, 1965
  O.Nehera - Východné Slovensko - Martin Osveta 1977
  Umelecko historické a kultúrne pamiatky okresu Topoľčany - Ba, Tatran, 1980
  Československo - lexikon turistických zaujímavostí - Ba, Šport, 1980
  Moglen, Jurkovič - Architektúra historických parkov Topoľčany, Ba, Tatran, 1982
  L.Oppenheim - Starověká Mezopotámie - Praha, Academia, 2001
  Ľ.Janota - Slovenské hrady - Martin SNP, 1974
  Z.Hochmuth - Západné Tatry - Ba, Šport, 1981
  Pukanská keramika - Levice OK 1979
  J.Barnes - História sveta - Ba, SS, 1989
  P.Mariot CSc - Malá encyklopédia zemepisu, Ba - Obzor 1976
  Otcovstvo - Brno 2003
  J.Janas - Víťazi nad chorobami (slávni lekári) - Martin, SNP, 1973
  J.M.Bohuš - Rímske baziliky očami pútnika - CHRIS Textum 1995
  J.M.Bohuš - Rím mesto fontán a obeliskov - CHRIS Textum 1997

   

   

   

   

  Pavol Strauss

  P. Strauss - Zákruty bez ciest - Ba, Verba, 1993
  Tesná brána - Trnava, SSV, 1992
  Úsmev nad úsmevom - Ba, Daka, 1992
  Život je len jeden - Ba, NM, 1996
  Kolíska dôvery - Ba, DK, 1994
  Mozaika nádeje - Trnava, SSV, 1948
  Zákruty bez ciest - Ba, Verba, 1993

  Psychológia

  V. Stanko - Budeš o tom hovoriť svojim deťom - Ba, Rodina, 1991
  V. Montana - Nebojte sa života - Rím, SúSCM, 1983
  E. Plešková - Nechajte maličkých prísť ku mne - Ba, Lúč, 1992
  Listy rodičom - Rím, SúSCM, 1989
  C. a B. Scherrerovci - O radostných tajomstvách života - Ba, Alfa - konti, 1997
  Výchova je vecou srdca - o výchove podľa J. Bosca - Ba, Don Bosco, 1995
  P. Job - Don Bosco by nám poradil takto - Trnava, Kon - press, 1991
  P. Libor; J. Mattoška - Katolícke dievča vo svete - Prešov, Serafínsky svet, 1946
  J. Pondělíčková - Keď dievča dospieva - Martin, Osveta, 1972
  R. Peter; V. Šebek - Dospievajúce dievča - lekárske poučenia - Ba, Osveta, 1964
  J. Stopprdová - Dospievajúcim dievčatám - Martin, Neografia, 1993
  P. Clément Pereira - Kto mi odpovie? - dospievajúcim dievčatám - Spiš. diecéza, 1993
  Kto mi povie pravdu? - dospievajúcim chlapcom - Spiš. diecéza, 1993
  K. Seelmann - Kniha chlapcov a dievčat
  J. McDowell - Lásku dať, lásku brať - Vrútky, Advent orion, 1998
  R. Brusius - Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch - Lip. Mik., Tranoscius, 1993
  J. Powell SJ - Prečo mám strach milovať? - Trnava, DK, 1996
  E. G. Whideová - Listy mladým zaľúbencom - Praha, Ústredná rada cirkvi adventistov, 1988
  K. Fläming - Čakáš na lásku? - Ba, Alfa - konti, 1997
  E. Zőller; A. Kolloch - Haló, si tam? - Ba, 1994
  L. Csontos - Rozhovory so Silviou - Ba, Lúč, 1998
  M. Malinsky - Prv než povieš milujem - Štetín, Štet. diecézne vyd., 1992
  I. Hisschler - Za šťastným manželstvom - Ba, Osveta, 1963
  J. Heinzmann - Odvažujeme sa do manželstva - Trnava, SSV, 1993
  A. Laun - Láska a partnerstvo z hľadiska kat. cirkvi - Ba, Serafín, 1995
  M. Pribula - Z lásky či z rozumu? - Prešov, Michal Vaško, 1998
  P. Tournier - Porozumenie v manželstve - Ba, Creativpress, 1991
  N. Mojsejevič Chodukov - Mladým manželom - Martin, Osveta, 1982
  H. Rozinajová - Sex, manželstvo, rodičovstvo - Martin, Osveta, 1980
  W. Trobisch - Vzali sme sa - Lip. Mik., Tranoscius, 1996
  P. M. Quay SJ - Kresťanské chápanie ľudskej sexuality - Trnava, DK, 1997
  E. Czeizel - Nepokojné svedomie - Ba, Smena, 1986
  J. Kamas - Vyhasnuté spolužitie - Prešov, Michal Vaško, 1994
  M. Ziemska - Rodina a osobnosť - Ba, Smena, 1980
  T. Bovet - Všedný deň a zázrak v rodine
  L. Christenson - Kresťanská rodina - 1988
  A. Chrebetová; K. Sabová - Do dvoch rokov, míle krokov - Ba, NM, 1994
  M. Schooyans - Rozhodnutie pre život - biotetika - Ba, Serafín, 1997
  Miriam, prečo plačeš? (utrpenie po potrate) - Trnava, SSV, 1998
  D. Rappardová - Radostná staroba - Ba, Creativpress, 1991
  M. Irala SJ - Pokoj srdca - DK, 1978
  J. Earecksonová Tada - Eutanázia - dilema života a smrti - Ba, Lúč, 1997
  V. Velický - O depresii - odpovede na otázky - Lundbeck Slovensko, 2001
  I. Handzo - Naozaj na zdravie? - Ba, Smena, 1981
  V. Petřík; J. Šturma - Výlety pod vlastnú kožu - čítanie o psychol. - Ba, ML, 1983
  J. Štefanovič - Psychológia - Martin, Osveta, 1987
  K. Dušek - Psychiatria - Martin, Osveta, 1987
  H.Joyene - Přichází puberta - Praha, Portál 1994
  PhDr M.Foučková - Jsem - Praha 1996


  Poézia

  S. Čech - Jidřní píseň - Praha, Topičova edice, 1946
  M. Ďuríčková - Išlo dievča po vodu - Ba, ML, 1987
  V. Hálek - Večerní písne - Praha
  P. O. Hviezdoslav - Náš básnik - MS, 1949
  S. Chalupka - Mor ho! - Martin, MS, 1952
  J. Jesenský - Na zlobu dňa - Ba, 1956
  P. V. Maro - Aeneas - Ba, 1981
  J. Kasprowicz - Hymny - Trnava, SSV, 1949
  J. Koska - Básne - Martin, MS, 1949
  B. Krasnovský - Iný život - Košice, Poéma, 1992
  I. Krasko - Básne - Tur. sv. Martin, 1948
  J. Kráľ - Jarná pieseň - Ba, Tatran, 1983
  J. Rezník - Kto za pravdu horí - Ba, ML, 1990
  R. M. Rilke - Píseň o lásce a smrti - Praha, Vyšehrad, 1971
  A. Sládkovič - Marína - Ba, Hviezdoslavova spoločnosť, 1953
  V. Beniak - Svätográlske legendy - Trnava, SSV, 1992
  C. B. De Gasztold - Modlitby z korába - Ba, Alfa - konti, 1994
  T. Klas - Najbližšej k taju - Ba, Daka, 1993
  B. Krivošíková - Chránené územie
  D.Palková - Poštopkané srdcom - Trnava, SSV, 1999
  M. Tančáková - Nehodná dôvery - Lip. Mik., 1993
  S. Veigl - Hľadanie svetla - Ba, Nová poézia, 1991
  Vinšovačky - B. Bystrica, Trian, 1992
  S.Bartoš - Dozrievanie - Bratislava, Kasico, 2006


  Rehoľný život

  Malá sestra Magdaléna Ježišova - Ba, Slovo, 1998
  J. Gusič - Som aj ja povolaná? - Ba, Lúč, 1993
  Kristova výzva veľkodušným - Ba, Lúč, 1994
  G. Daucourt - Prijať, odpustiť, dúfať - Ba, Daka, 1993
  Ľ. Műller - Sväté putá - Ba
  Ch. Lubichová - Ideál jednoty - Ba, NM, 1992
  P. J. Cordes - Znamenia nádeje - Nové mesto, Translation, 1998
  A. L. Sullivan - Ježíš Tě volá - Brno, Miles Jezu, 2003
  Dominikánsky ideál
  Čo je rehoľa svätého Dominika
  V škole svätého Františka - Ba, Serafín, 1996
  T. V. Bavel - Regula Augustína z Hippo - Zvolen, Jas, 1995
  J. Ch. Korec - V rehoľnom živote - Ba, Lúč, 1990
  P. Grieger - Rehoľný život a jeho poslanie
  Zasvätený život na Slovensku dnes - Ba, Lúč, 1995
  J. Brodrick - Počiatky Jezuitov - Canada, PDK, 1986
  V slabosti a hrdinstve - Canada, PDK, 1987
  L. Csontos - Bojíš sa jezuitov? - Trnava, DK, 1997
  J. Babjak - Rehole a kongregácie na Slovensku - Trnava, DK, 1998
  Sestra Mária IBMV - Dejiny inštitútu Preblahoslavenej PM - Ba, Provinciát, 1996
  J. Šuppa - Pán ma povolal - Trnava, DK, 1996
  Vám, milovaní a povolaní - Trnava, DK, 1996
  M. Manduch; K. Socerdos - Vraciam sa ako kňaz
  A.Habovštiak - Cesta kríža - Trnava, KON PRESS 1992
  Arco,Bianco / Nestačí ich len milovať - Ba, Don Bosco 1994
  Kartuziánsky život - Ba, Lúč, 2004
  J.Babjak SJ - Rehole a kongregácie na Slovensku - Trnava DK 1998
  J.Broderick SJ - Počiatky Jezuitov

   

  Spiritualita

  P. Michal Zamkovský - Úcta k sv. Jozefovi - modlitby - Ba, 1992
  L. J. Suenens - Drahý sv. Jozef - Zvolen, Jas, 1995
  M. Hromník - Deviatnik k trom kočickým mučeníkom - Trnava, DK, 1995
  Novéna k sv. Ignácovi z Lyoly
  K. Wojtyla - Krížová cesta - Genezis, 1990
  A. Adamkovič - Stavovské krížové cesty - Trnava, SSV, 1991
  P. Lippert SJ - Krížová cesta - rozjímanie - Trnava, DK, 1997
  A. Pronzato - Krížová cesta hriešnika - Rím, SúSCM, 1986
  J. Porubčan SJ - S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy - DK, 1995
  G. Ghiglione - Týždeň s Ježišom z Nazareta - Don Bosco, Ba, 1998
  K. Rakner - Modlitby života - Trnava, DK, 1995
  B. Beha; L. Lehmann - Príď tvoje kráľovstvo - Ba, Serafín, 1996
  J. Bischof - Cesta k Matke Božej - Ba, USPO, 1995
  M. Calvo - Modlitba pre každého - Zvolen, Jas, 1998
  B. M. Emmanuel - Akordy lásky - ako nachádzam Boha vo všed. dni - Ba, Lúč, 1994
  J. Escriva - Brázda - Trnava, SSV, 1996
  T. H. Green SJ - Keď vyschne studňa - modlitba pokročilých - Trnava, DK, 1998
  Otvoriť sa Bohu - sprievodca modlitbou - Trnava, DK, 1999
  D. J. Hassel SJ - Radikálna modlitba - Trnava, DK, 1996
  J. Hechtl SJ - Učiť sa milovať a žiť vieru - Zvolen, Jas, 1995
  T. Ivančič - Bdejte a modlite sa! - Zvolen, Jas, 1993
  Za lepší svet - Zvolen, Jas, 1995
  J. Hlodzová - Boh sa prihovára k duši - 1992
  R. Martin - Hlad po Bohu - prak. rady k osob. modlitbe - Ba, Familiaris, 1995
  C. M. Martini - Ako sa učiť modliť - s evanjeliom podľa Lukáša - Ba, Lúč, 1992
  J. Philippe - Čas pre Boha - ako sa modliť srdcom - Ba, Serafín, 1993, 1994
  K. Rahner - O potrebe a požehnaní modlitby - Spiš. Podhradie, Kňazský seminár, 1992
  M. Schmidt - Útecha a zmier Božského Srdca - Ba, Lúč, 1997
  J. Wijngaards - Sedem kruhov modlitby - Zvolen, Jas, 1997
  M. Pribula - Keď sa ozve svedomie - Prešov, Michal Vaško, 1995
  G. R. Foster - Moc, ktorá zmení tvoj život - 1993
  P. C. Pereira SJ - Kto nám povie pravdu? - Ba, Svetlo, 1993
  J. Bubán - Za hlbším životom - Trnava, SSV, 1948
  C. Carretto - Kráčajme cestou lásky - myšlienky na každý deň - Ba, Lúč, 1996
  V. Montana - Pôstne zamyslenie pre manželov - Trnava, SSV, 1992
  H. Glowatzký - Pobádaní milosrdenstvom - Ba, 1994
  Zamyslenia na deň všedný i sviatočný - Ba, Relax, 1998
  M. Hromník - Rozjímanie a tri spôsoby motlitby sv. Ignáca - Trnava, DK, 1998
  Ako meditovať podľa sv. Ignáca z Loyoly
  Viera bez skutkov je mŕtva
  O rozjímaní - Trnava, DK, 1995
  Ako sa rozhodovať - Trnava, DK, 1995
  Duchovný život - život v hojnosti - Trnava, DK, 1995
  P. van Breemen SJ - Ako chlieb, ktorý sa láme - Trnava, DK, 1996
  R. Dilong - Rozjímania - lyrické prózy - Ba, Serafín, 1992
  B. Vercruysse SJ - Rozjímania na všetky dni v roku - Trnava, Posol B. Srdca Ježišovho, 34
  R. Gräf - Áno, Otče - Dni v Bohu - Trnava, DK, 1998
  M. Liptovská - Príprava na Turíce - meditácie - Nitra, Misijný dom Matky Božej, 1995
  Mons. J. Vrablec - Viete meditovať? - Ba, Akcent, 1992
  R. Faricy SJ - Dar kontemplácie a rozoznávania - Prešov, Michal Vaško, 1995
  A. Berz - Srdcom k Bohu - Rím, SúSCM, 1988, 1991
  M. Calepin - Deň čo deň - Trnava, SSV, 1992
  Deň čo deň - duchovný sprievodca - Rím, SúSCM, 1986
  J. Escrivá - Cesta - Trnava, SSV, 1993
  P. Gabriel CD sv. M. Magdalény - Dôverne s Bohom - Roz. na každý deň - Trnava, SSV, 93
  J. Chata - Ohnisko lásky - Rím, SúSCM, 1985
  M. Liptovská - Krátke úvahy o litániách k Božskému Srdcu - Trnava, SSV, 1993
  G. Schinleová - Videli sme Pána - meditačné myšlienky - Nitra, Kňaz. seminár sv. Gorazda
  R. Stertenbrink - Iba láska - slová sv. Terézie - Ba, Alfa, 1991
  M. Szulowski - Listy pre lásku - Žilina, Ofseta, 1997
  J. Šuppa SJ - V dnešný večer, Pane - meditácie - Trnava, DK, 199ž
  M. Quoist - Tvojimi očami - Ba, Lúč, 1998
  P. Madre - Modlitby za uzdravenie - Ba, Lúč, 1996
  G. Amorth - Exorcista vypráví - Kostelní Vydří, Kormelián, 2000
  H. Buob - Cesta obrátenia - Zvolen, Jas, 1998
  Jediný Vykupiteľ a my - Zvolen, Jas, 1999
  T. Forrest; J. H. P. Flores - Ježiš ma uzdravuje - lekár duše i tela - Ba, Lúč, 1993
  T. Ivančič - Vnútorné oslobodenie a uzdravenie - Zvolen, Jas, 1996
  B. Kenna OSC - Zázraky sa dejú - Ba, Serafín, 1995
  M. Scanlan - Vnútorné ozdravovanie - Ba, Serafín, 1998
  J. H. P. Flores - Ježiš žije - Ba, Lúč, 1992
  E. Vella - Zlých duchov vyháňajte - Zvolen, Jas, 1997
  J. Augustyn SJ - Ako sa zmieriť so životom? - Trnava, DK, 1997
  Duchovné cvičenia v praxi - Trnava, DK, 1996
  Učiteľ, kde bývaš? - Trnava, DK, 1998
  Bolo mu ho ľúto - Trnava, DK, 1996
  A. M. Baggio - Hľadať si tvár - Ba, NM, 1996
  A. M. Besnard - Život a zápasy viery - Ba, Lúč, 1994
  C.Carretto - Lebo si môj otec - Ba, Lúč, 1994
  Listy z púšte - Ba, Lúč
  Boh, ktorý prichádza - Ba, Lúč, 1994
  Prečo, Pane? - Ba, Lúč, 1994
  I. Giordani - Božské dobrodružstvo - Ba, NM, 1995
  Ohnivý denník - Ba, NM, 1996
  L. Giussani - Zmysel pre Boha - Zvolen, Jas, 1996
  A. Hajduk - Božie kráľovstvo - Trnava, DK, 1997
  F. Heer - Bohatší život - Praha, Vyšehrad, 1969
  H. Hill - Žiť ako kráľovské dieťa - Dživipen, Život, 2000
  B. Huhn - Ježiš hovorí s ľuďmi - Spiš. Podhradie, Kňaz. seminár, 1991
  P. T. de Chardin - Božské prostredie - esej o vnútornom živote - Trnava, DK, 1996
  P. Job - Evanjeliové blahoslavenstvá - nová nádej sveta - Oto Németh, 1997
  J. Ladame - Srdce Ježišovo v súčasnom svete - Trnava, DK, 1994
  K. Lachmanová - Zamknuté zvnútra - Ba, Lúč, 1997
  Ch. Lubichová - Keď stratiť znamená získať - Ba, NM, 1992
  O rodine - Ba, NM, 1991
  Myšlienky - Ba, NM, 1994
  E. Madre - Odovzdanosť do prozreteľnosti - Ba, Serafín, 1995
  G. A. Maloney - Aby vaša radosť bola úplná - Trnava, DK, 1997
  A. De Mello SJ - Kontakt s Bohom - exercičné prednášky - Trnava, DK, 1997
  Spev vtáka - Trnava, DK, 1996
  V. Montana - Dom na skale -príručka duchovného života - Prievidza, Textm, 1993
  B. Mumford - Ako čeliť pokušeniu - cesta k duchovnej sile - Ba, Creativpress, 1987
  H. J. M. Nouwen - V mene Ježiša - úvahy o kresťanskom vodcovstve - Trnava, DK, 1998
  A. Pauliny - Víťazstvá mladých - Ba, Don Bosco, 1995
  Umenie žiť - Ba, Don Bosco, 1995
  V nasadení života - Ba, Don Bosco, 1995
  Kariéra svätých - Ba, Don Bosco, 1996
  Pokračovatelia dedičstva - Ba, Don Bosco, 1995
  J. Porubčan SJ - Rozprávanie o exercíciách - Ba, Lúč, 1994
  Hľadať znamená modliť sa - Trnava, DK, 1995
  Evanjelium človek vesmír - Trnava, DK, 1993
  J. Powell SJ - Z pohľadu kresťana - Trnava, DK, 1999
  Kto prvý hodí kameňom? - Trnava, DK, 1997
  Dotkol sa ma - moja púť modlitby - Trnava, DK, 1999
  Očami viery - Trnava, DK, 1992
  M. Richterová - Mozaika radosti II. - Ba, Lúč, 1998
  G. Rossé - Ježišov výkrik na kríži - Ba, NM, 1993
  M. Schlesinger - Počúvaj a konaj - Trnava, DK, 2000
  Ľ. Stanček CM - Nad Božím slovom - úvahy o svätých - Sp. Podhradie, Kňaz. seminár, 1996
  J. Šuppa SJ - Hľadajte dobrú cestu - Trnava, DK, 1997
  E. Trpin - Chlieb šťastia - Ukáž mi, Pane, svoje cesty - Ba, Alfa, 1991
  E. G. Whiteová - Cesta ku Kristovi - Praha, Advent, 1992
  D. Wider OCD - K plnosti lásky - Prešov, Michal Vaško, 1998
  K. Wojtowicz - O kázni a dáždnikoch - Ba, Lúč, 1992
  P. Wolff - Hladné srdce - 20 otázok o modlitbe - Trnava, DK, 1999
  M. Quoist - Úspešný život - Ba, Alfa, 1992
  K. Rahner SJ - Uvažovanie nad Ježišovými 7 slovami na kríži - Trnava, SSV, 1989
  Svedectvo viery - Trnava, DK, 1992
  J. Šramek - Zamyslenia - Ba, Lúč, 1992
  E. Tardif; J. H. P. Flores - Ježiš je Mesiáš - Zvolen, Jas, 1994
  P. Roth - S Bohom ešte vždy možno hovoriť - Trnava, SSV, 1992
  J. Š. Baar - Krížovou cestou - Prešov, Michal Vaško, 1995
  P. Lippert - Človek Jób hovorí s Bohom - Trnava, SSV, 1992
  J. O. Markuš - Jozef a Samson - Ba, Nádej, 1992
  H. J. M. Nouwen - Návrat márnotratného syna - Trnava, DK, 1997
  G. Papini - Život Krista - Trnava, Tatran, 1990
  Život Krista - Trnava, SSV, 1948
  Život Krista - Ba, Tatran, 1969
  Život Krista - Trnava, DK, 1998
  M. Haeseleová - Eucharistické zázraky - Ba, Genezis, 1991
  B. Ferrero - Pastierova flauta - príbehy na advent - Ba, Don Bosco, 2006
  M.Hromník - Sila veriacich žien a matiek - Trnava DK 2006
  V.de Paul - Pobádaní milosrdenstvom - Ba, 1995
  V.de Paul - Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista - Trnava SSV 1988
  Sv.JFr.Saleský - Filotea - Rím, SúCM 1989
  C.Caretto - Prečo, Pane ? - Ba - Lúč, 1994
  Meditácie - Rím, SúCM 1960
  Ch.de Foucauld - On chce naše srdce Rím, SúCM 1984
  J. Vrablec - Srdcom k Bohu - Rím, SúCM 1988
  R. Plus SJ - Život s Bohom .- Trnava 1948
  Ch. Lubichová - Keď stratiť znamená získať - Ba, N.Mesto, 1992
  M.Quoist - Tvojimi očami - Rím, SúCM 1972
  A.Pauliny - Kariéra svätých - Ba, Don Bosco, 1996
  F.Lelotte - Tajomstvo krásy života - Rím, SúCM 1968
  M.Geislreiter - Božia vôľa - vaše posvätenie - Zvončeky 1994
  P.Damian - Ruženec v našich rukách - Rím Saleziáni, 1978
  M.Papík - Slovo - Prešov, Vaško 2001
  Dr. Búda - Pán s nami - Trenčín, Dominik. Edícia, 1946
  Základy - Rím, 1985
  O cenu slovenského učeného tovarišstva - Trnava, MS, 2007
  M.Quoist - Kristus večne živý - Rím SSV 1977
  A.Lohne - Zajtrajšok sa začína dnes - Praha, Sedlec ADVENT 1991
  G. Papini - Legendy umučenia - Martin Genezis 1990
  E.G.Whiteová - Nachádzanie vnútorného pokoja - USA 1999
  F.Lelotte - Tajomstvo krásy života - Rím, SúCM 1969
  L.Muller SJ - Škola kríža - Prešov - Petra 1948
  Ivančič - Vnútorné oslobodenie a uzdravenie - Zvolen, Jas, 1993
  J. Porubčan - SJ - Evanjelium, človek, vesmír - Trnava DK 1993
  J. Porubčan SJ - Posolstvo, ako o ňom písal Pavol - Trnava SSV 1996
  J. Vanier - Škandál služby - Ba, Lúč, 2005
  Mairad - Spoveď kňaza - Žilina ŽT
  J. Porubčan SJ - Myšlienky na každý deň - Trnava DK 1990
  Mons,J,Vrablec - Viete meditovať? - Ba, Akcent 1992
  J. Šuppa SJ - V dnešný večer, Pane ... - Trnava DK 1996
  Ježiš - príbeh podľa sv. Lukáša - USA 2000
  A.H.Mateje - Viem komu som uveril - Trnava SSV 1990
  J.M.Escrivá - Cesta - Brno - 1991
  Max Kašparu - Malý kompas viery - Ba, Lúč, 2003
  Ľ. Hlaváč - Svetlo vo tmách - Trnava SSV 1993
  V. Montana - Nebojte sa života - Trnava Ikar 1990
  Nové rodiny - príbehy zo života - Ba SKM 1994
  J.H.Prado - Choďte a evanjelizujte pokrstených - Prešov - Réma 1997
  O.J.Champan - Listy o modlitbe (2) Námestovo, Kubík 2007
  E.Trpin - Chlieb šťastia - Ba - Alfa 1991
  M.Zawada - Karmelitánska meditácia - Ba, Lúč, 1999
  M.Emmanuel - Akordy lásky - Ba, Lúč
  Ľ.Pachman - Boha nemožno vyhnať - Trnava SSV 1994
  J.Machnacz - Radosti a žiale - Trnava DK 1996
  F.Blachnický - Pohľady vo svetle milosti - Prešov, Vaško 1995
  P.Plus, A. Uhl - Pred životnou cestou - Budapest, SSV 1943
  C.M.Martini - Prorocký hlas v meste - Ba, Serafín, 2000
  P.Grach - Viera, Cirkev, Písmo - Ba, Don Bosco, 2000


  Sekty

  V. Engelhart - Kto sú svedkovia Jehovovi? - Ba, Lúč, 1992
  W. Majka - Svedkovia? - Kto sú a čo učia - Ba, Saleziánske katechetické stredisko, 1992
  F. Sanchez; P. Madre - Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život - Ba, Serafín, 1995
  J. Keden - Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna - Ba, Lúč, 1990
  K.Inovecká - Od Krišnu ku Kristovi
  J.Keslen - Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna - Ba, Lúč, 1990
  W. Majka - Svedkovia? - Ba, SKS 1992

   

  Svedkovia viery

  J. Bosco - Miško Magone - životopisný náčrt - Ba, Správa saleziánskych pracovníkov, 1944
  T. Bosco; F. Salarino - Svedkovia civilizácie lásky - Rím, SúSCM, 1988
  Brat Efraim - Neskoré dažde - Ba, Serafín, 1991
  Polia sa už zlátia - Ba, Serafín, 1995
  A. Frossard - Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol - Ba, Lúč, 1992
  P. G. Goldmann - Svetlo kríža v tieni kríža - Ba, Serafín, 1992
  Od drogy ku Kristovi - história dievčaťa - Ba, Don Bosco, 1998
  M. Green - Zomrela, ale žije - príbeh Márie Orsoly - Ba, NM, 1998
  V. Judák - Arcibiskup svätého života - Ba, Lúč, 1992
  P. L. Kondor - Sestra Lucia hovorí o Fatime - Portugal, Fa