Farská ekonomická rada  - FER Levice-mesto


Podľa noriem Kódexu Kánonického práva a podľa noriem partikulárneho práva Banskobystrickej diecézy, pod vedením Mons. Mariána Chovanca, má právo menovať nových členov miestny farár. Pán dekan Mons. Ján Bednár vymenoval 13. 12. 2021 päť členov FER, ktorí prijali svoje menovanie a zložili sľub, že budú vždy konať podľa svojho svedomia a v záujme svojej farnosti.

Členovia Farskej ekonomickej rady od 13. 12. 2021:

Ing. Kuma Ján

Ing. Strákoš Richard

Šnírer František

Mgr. Tóthová Margita

PhDr. Vincze Ladislav