Farská ekonomická rada  - FER Levice-mesto

 

Doterajší zvolení 9 členovia FER :Ing. Behula Peter, Ing. Ďurčať Mikuláš, JUDr. Ivkovič Alexander, Ing. Kuma Ján, Ing. Strákoš Richard, Šnírer František, Mgr. Tóthová Margita, Ing.Ürge Ladislav, Vargová Anna

skončili svoju činnosť po 5 rokoch. Pán dekan Mons. Ján Bednár im pri spoločnom stretnutí 5. 12. 2016 poďakoval za spoluprácu a za každú ich pomoc v prospech celej farnosti.

Podľa noriem Kódexu Kánonického práva a podľa noriem partikulárneho práva Banskobystrickej diecézy, pod vedením Mons. Mariána Chovanca, má právo menovať nových členov miestny farár. Pán dekan Mons. Ján Bednár vymenoval 5. 12. 2016 päť členov FER, ktorí prijali svoje menovanie a zložili sľub, že budú vždy konať podľa svojho svedomia a v záujme svojej farnosti.

Členovia Farskej ekonomickej rady od 5. 12. 2016:

Ing. Behula Peter

Ing. Strákoš Richard

Šnírer František

Mgr. Tóthová Margita

PhDr. Vincze Ladislav